Acte normative la Sedinta de Guvern din 26 martie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.03.2014 16:35 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Protocolului nr.15 la Conventia privind apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, amendata prin protocoalele nr.3 din 6 mai 1963, nr.5 din 20 ianuarie 1966, nr.8 din 19 martie 1985, nr.11 din 11 mai 1994 si nr.14 din 13 mai 2004 si completata cu Protocolul nr.2 din 6 mai 1963, semnat de Romania la Strasbourg la 24 iunie 2013
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege prin care Romania se aliniaza celorlalte ţari europene in aprobarea unor modificari in funcţionarea Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Declaraţii susţinute de premierul Victor Ponta, la inceputul şedinţei de guvern


II.    HOTARARI

1.    HOTARARE privind aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice
Prin Hotararea adoptata de Guvern se detaliaza normele de aplicare ale legislaţiei deja existente, in scopul aplicarii ei uniforme şi coerente de catre toate parţile implicate, respectiv MFP şi ordonatorii principali de credite. Actul normativ precizeaza forma instrumentelor utilizate, adica a tabelelor centralizatoare care conţin: lista proiectelor de investiţii publice propuse de ordonatorii principali de credite, fundamentarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare, informaţii suplimentare şi analiza MFP cu privire la propunerile ordonatorilor  principali de credite.
2.    HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Finantelor Publice
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
3.    HOTARARE privind alocarea temporara, pentru lunile martie si aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca temporar, din venituri din privatizare, suma de 908.954 mii lei catre Autoritaţile de management in scopul asigurarii plaţilor catre beneficiari in lunile martie şi aprilie 2014, in vederea efectuarii plaţilor cererilor de rambursare şi a cererilor de plata eligibile de catre ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, in scopul implementarii optime a programelor operaţionale. Totodata actul normativ aproba şi mecanismele de reconstituire a veniturilor din privatizare.
4.    HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare
Prin Hotararea adoptata de Guvern MFE preia, la nivel de direcţii generale, in subordinea secretarilor de stat, structurile cu rol de autoritate de management pentru POSCCE şi POSDRU din cadrul ME şi, respectiv, MMFPSPV. De asemenea, prin preluarea a 78 de posturi de la MMFPSPV şi a 118 posturi de la ME, corespunzatoare direcţiilor respective, numarul de posturi din schema MFE creşte de la 291 la 487.
5.    HOTARARE pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinatie agricola, in suprafata totala de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului si din concesiunea S.C. A&S International 2000 SRL, in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, in vederea infiintari unor tronsoane de perdele forestiere de protectie a autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, cu destinatie fond forestier
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
6.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Administratia Nationala „Apele Romane”, aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Naţionale „Apele Romane”. Veniturile totale sunt estimate la 1.220.435 mii lei iar cheltuielile totale, la 1.220.435 mii lei.
7.    HOTARARE privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile si completarile ulterioare
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba numarul mediu maxim de personal pentru operatorii economici din industria de aparare pe anul 2014 de 1455  salariaţi.
8.    HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judetul Hunedoara, a unui imobil aflat in proprietatea publica a statului
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare pentru stingerea creanţelor fiscale faţa de debitorul Horea Societate Cooperativa, la cererea acestuia.
9.    HOTARARE pentru completarea anexei nr.64 la Hotararea Guvernului nr.447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
10.    HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Ion Neculce, judetul Iasi
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
11.    HOTARARE privind stabilirea unor masuri pentru organizarea de catre Muzeul National de Istorie al Romaniei a expozitiei "Comorile Romaniei" in Republica Populara Chineza
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul Ministerului Culturii cu suma de 4.917 mii lei la capitolul 67.01 „Cultura, recreere şi religie” din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014. Aceasta suma este necesara pentru finanţarea cheltuielilor organizarii şi desfaşurarii expoziţiei „Comorile Romaniei” in Republica Populara Chineza, urmand ca pentru anul 2015 cheltuielile sa fie cuprinse in bugetul Ministerului Culturii.
12.    HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2014, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'' si titlul 51 '' Transferuri intre unitati ale administratiei publice'', pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului I al anului 2014
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MADR pe anul 2014 la capitolul 83.01 „Agricultura, Silvicultura, Piscicultura şi Vanatoare”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 5.708 mii lei şi titlul 51 „Transferuri intre unitaţi ale administraţiei publice” cu suma de 2.538 mii lei pentru indeplinirea prevederilor OUG nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii.
13.    HOTARARE privind modificarea anexei nr.35 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
14.    HOTARARE privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul ''Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila'' in bugetul pe anul 2014 intre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei
Hotararea adoptata de Guvern diminueaza cu 13.640 mii lei creditele de angajament alocate MFP – ANAF la titlul 65 şi suplimenteaza cu aceeaşi suma creditele de angajament alocate MJ la titlul 65 pentru asigurarea fondurilor necesare in vederea implementarii Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”. Actul normativ nu afecteaza deficitul bugetar pe anul 2014 şi nu contravine angajamentelor agreate cu instituţiile financiare internaţionale.
15.    HOTARARE pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014
Prin Hotararea adoptata de Guvern, cota de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014 se stabileşte la nivelul cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile realizata in anul 2013, respectiv 11,1% din consumul final brut de energie electrica. 

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Reactualizarea planurilor de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante in contextul pregatirii si aprobarii documentelor de programare a fondurilor europene alocate Romaniei in perioada 2014-2020 in domeniul mediului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Actualizarea planului de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante in contextul pregatirii si aprobarii documentelor de programare a fondurilor europene alocate Romaniei in perioada 2014-2020 in domeniul riscurilor si schimbarilor climatic
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Finalizarea Acordului de Parteneriat 2014-2020
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Dintre elementele Acordului de Parteneriat 2014-2020, menţionam:
•    Modul in care Romania va pune in aplicare Strategia 2020 a UE;
•    Lista programelor ce vor fi finanţate din fonduri europene;
•    Masuri pentru asigurarea unei implementari eficace;
•    Abordarea integrata a dezvoltarii teritoriale finanţata din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii;
•    Masuri pentru implementarea eficienta a acestor finanţari.
4.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile aferente constructiilor de autostrazi in Romania avand ca sursa de finantare Fondul de Coeziune Post 2007-2013 (extindere 2015) si Fondul de Coeziune 2014-2020 in vederea evitarii decomiterii
In Memorandumul aprobat de Guvern se evidenţiaza ca in cadrul Fondului de Coeziune 2007-2013, pentru anii 2014-2015, Romania va trebui sa atraga sume prin Programul operaţional POST, in cuantum de 1.281.872.523 euro.
Din aceasta suma CNADNR propune finanţarea unor tronsoane de autostrazi.
5.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile aferente constructiilor de autostrazi in Romania avand ca sursa de
finantare Fondul European de Dezvoltare Regionala din cadrul POIM 2014-2020
In Memorandumul aprobat de Guvern se evidenţiaza ca in cadrul Fondului European de Dezvoltare Regionala 2014-2020, prin noul Program Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Romania dispune de fonduri europene nerambursabile pentru construcţia de autostrazi in suma de 1,6 miliarde euro fara TVA. Din aceasta suma CNADNR propune finanţarea autostrazilor Sibiu-Braşov şi Braşov-Bacau.
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de intelegere intre Ministerul Educatiei Nationale din Romania si Institutul Yad Vashem, Autoritatea pentru Comemorarea Eroilor si Martirilor Holocaustului, sustinut de Ministerul Educatiei din Statul Israel
Prin Memorandumul aprobat de Guvern, un numar de pana la 25 de profesori romani de istorie, selectaţi anual de MEN, vor beneficia de un program de perfecţionare de 8 zile la Institutul Yad Vashem. De asemenea, Institutul Yad Vashem va trimite anual un expert pentru organizarea cursurilor de follow-up din Romania.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ''Protocolului de amendare a Protocolului intre Ministerul Apararii din Romania si Ministerul Apararii din Republica Albania privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar si civil pe baza de reciprocitate, semnat la Bucuresti, la 10.10.2006''
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a primit aceasta Informare. In saptamana trecuta s-a dat Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate naţionala, privind componenţa nominala a Comisiei Tehnice Centrale. Biroul Electoral Central a adoptat Decizia privind procedura de acreditare a observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-media la alegeri. CNA a adoptat Decizia privind regulile de desfaşurare in audiovizual a campaniei electorale. Au fost asigurate sediile şi dotarile aferente in perspectiva constituirii birourilor electorale judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.