Acte normative la sedinta de Guvern din 26 noiembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.11.2014 11:14 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 noiembrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

– se trimit catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.
2.    PROIECT DE LEGE privind administratorii de fonduri de investitii alternative.
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.

Declaratii ale premierului Victor Ponta la inceputul sedintei de guvern

II.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţionala "Apele Romane", aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru ANAR.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 1.495.818 mii lei, iar cheltuielile totale de 1.495.818 mii lei.
2.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.428/2013 privind organizarea si funcţionarea Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice
Prin Hotararea adoptata de Guvern se reorganizeaza DAPP in urma trecerii Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura in subordinea MADR.
3.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea, dupa caz, a descrierii si/sau adresei unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, Administratia Bazinala de Apa Jiu si Administratia Bazinala de Apa Olt, institutie publica in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru şi publicitate imobiliara
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
4.    HOTARÂRE privind modificarea articolului 23 din Anexa la Hotararea Guvernului nr.1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002
Schimbarile preconizate de actul normativ adoptat de Guvern vizeaza, in principal,  introducerea unui capitol distinct privind „Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale”, precum şi precizari referitoare la evaluarea şi certificarea acestor competenţa.
7.    HOTARÂRE privind infiintarea Institutului Regional de Psihiatrie "Socola" Iasi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iasi
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
8.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.902/2005 privind infiintarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania ''Elie Wiesel''
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor anexei  VI ''Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave'' la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1105/2007
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
10.     HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.     HOTARÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin actul normativ adoptat de Guvern se suplimenteaza bugetul ME cu suma de 436 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr. 71/2009.
12.     HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum si modificarea art. 2, alin. (5) si (6) din Hotararea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporara, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca temporar suma de 755.000 mii lei, in echivalent euro, in vederea efectuarii plaţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata aferente instrumentelor structurale.
13.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.     HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti", Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Valoarea totala a investiţiei este de 248.894 mii lei.
15.     HOTARÂRE privind modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1447/2007
Prin Hotararea adoptata de Guvern se actualizeaza cadrul normativ al masurilor financiare din domeniul sportului., in sensul unei susţineri financiare corespunzatoare a sportivilor de inalta performanţa.
16.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007, cu modificarile si completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala LITORAL S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. LITORAL S.A. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 41 mii lei, iar cheltuielile totale de 142,8 mii lei.
18.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale MAMAIA S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. MAMAIA S.A. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 270 mii lei, iar cheltuielile totale de 831 mii lei.
19.     HOTARÂRE privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea unor cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetele locale, precum si ale unitatilor de invatamant special de stat finantate din bugetele proprii ale judetelor.
Guvernul a aprobat acesta hotarare care are rolul de a pune in aplicare dispozitiile din OG 9/2014 completate si modificate de OUG 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.
Astfel, se repartizeaza pe judete suma totala de 12.591 mii lei din care 9.600 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si a altor drepturi salariale in bani stabilite prin lege si pentru plata contributiilor aferente acestora, iar 2.991 mii lei pentru plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special. De asemenea, sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti se repartizeaza pe judete si la nivelul Capitalei astfel: din suma totala de 83.807 mii lei, 59.000 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si altor drepturi salariale in bani stabilite prin lege si pentru plata contributiilor aferente acestora, iar 24.807 mii lei pentru plata sumelor prevazute din hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile preuniversitar de stat.
20.     HOTARÂRE privind facilitarea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova din data de 30 noiembrie 2014, de catre elevii si studentii care studiaza in Romania.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
21.     HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la disopozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care se suplimenteaza bugetul Ministerului Transporturilor cu suma de 146.000 mii lei. Suma prevazuta se utilizeaza pentru plata compensatiei necesare serviciilor publice sociale pentru transport feroviar public de calatori (71.000 mii lei) si pentru majorarea capitalului social aferent participarii statului la operatorii economici din domeniul feroviar care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor (75.000 mii lei).

III.     MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Fondului National de Garantare a Creditelor     pentru IMM (FNGCIMM) ca Organism de implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garantii finantate din Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Masuri pentru cresterea competitivitatii si profitabilitatii in sectorul energetic
Memorandumul aprobat de Guvern conţine o serie de propuneri legate de gospodarirea apei in centralele electrice şi de modalitatea de calcul a preţului apei folosite in aceste centrale.
3.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea numarului maxim de posturi pentru Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) cu 30 de posturi de inspectori fiscali, incepand cu anul 2015, in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Colaborarea Statului roman cu Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania (APC Romania) in proiectul "MONITORUL PRETURILOR     BUNURILOR DE CONSUM" care are drept scop analiza impactului asupra competitivitatii intre lanturile de magazine, evolutiei preturilor, practicilor anticoncurentiale si protectiei consumatorilor. Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.