ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 26 octombrie 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 26.10.2017 19:53 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 26 octombrie 2017

PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT - ANALIZE
 

1.    PROIECT DE ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (PRIMA LECTURA)

2.    PROIECT DE ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PRIMA LECTURA)

3.    PROIECT DE HOTARÂRE pentru stabilirea salariului minim brut pe ţara garantat in plata (PRIMA LECTURA)
 
 
PROIECTE APROBATE
 

     I.          PROIECTE DE LEGI
 
1.    PROIECT DE LEGE pentru aderarea Romaniei la Protocolul referitor la privilegiile si imunitatile Autoritatii Internationale privind Spatiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat in vigoare la 31 mai 2003
2.    PROIECT DE LEGE privind unele masuri de protectie a victimelor infractiunilor
3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetaţenilor romani
 
  II.          ORDONANŢE DE URGENŢA
1.    ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare
 
III.          HOTARÂRI
 
1.    HOTARÂRE pentru aprobarea planului de amplasament si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Linia Electrica Aeriana 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare-RET''
2.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1054/2005
3.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.572/2013 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor
4.    HOTARÂRE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Lovrin si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020'' din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
6.    HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7.    HOTARÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarea unitatii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ''Nicolae Iorga'' al Judetului Botosani
8.    HOTARÂRE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului, din administarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale in administarrea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala si pentru modificarea art.1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala
9.    HOTARÂRE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.HOTARÂRE privind numirea unui consul general (Salzburg, Austria)
11.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului
12.HOTARÂRE privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Sanatatii prin Serviciul Judetean de Ambulanta Satu-Mare
13.HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii prin unitatile din subordine, precum si trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din funcţiune şi demolarii
14.HOTARÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor -Romsilva in domeniul public al comunei Poiana Stampei judetul Suceava
15.HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru şi carte funciara 2015-2023
 
 
IV.          MEMORANDUMURI
 
1.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea domnului Harry Ilan Laufer, ministru pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat in calitate de presedinte al partii romane in Comisia mixta de cooperare economico romano-georgiana (Comisia Mixta)
2.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interinstitutional pentru coordonarea activitatilor specifice sistemelor de navigatie prin satelit (GNSS)
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocarii unor posturi vacante in Ministerul Afacerilor Interne
 
 
   V.          NOTE
 
1.    NOTA DE INFORMARE privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei
2.    NOTA DE INFORMARE referitoare la proiectul de lege privind statutul personalului feroviar, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul senator PSD Mihai- Viorel Fifor impreuna cu un grup de parlamentari PSD si ALDE (BP.222/2016, PLX.37/2017)
 
 
VI.          INFORMARI
 
1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor locale partiale din data de 5 noiembrie 2017
2.    INFORMARE privind bilanţul evenimentului de promovare comerciala organizat anual de catre Departamentul Comerţului  al SUA – Trade Winds
 
 
VII.          PUNCTE DE VEDERE
 
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, initiata de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoara impreuna cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PMP, UDMR, USR(Bp. 176/2017)
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societaţilor comerciale ce deţin in administrare terenuri proprietate publica şi privata a statului cu destinaţie agricola şi infiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul senator PNL Octavian Motoc impreuna cu ungrup de parlamentari PNL, UNPR, PSD şi neafiliaţi (Bp.62/2016, Plx. 402/2016)
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitaţi nonprofit de interes general, initiata de domnul senator USR Dan Lungu impreuna cu un grup de parlamentari USR (Bp. 278/2017)
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 199 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, initiata de doamna deputat PNL Adriana Saftoiu si un grup de parlamentari PSD, PNL, ALDE, USR, Minoritati Nationale (Bp.400/2017)
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, initiata de domnul senator PSD Constantin-Bogdan Matei si un grup de parlamentari PSD (Bp. 277/2017)
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, initiata de domnul senator UDMR Tánczos Barna si un grup de parlamentari UDMR (Bp. 257/2017)
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahar Braşov, judeţul Braşov, in domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie „Construire Spital Clinic de Urgenţa” in Municipiul Braşov, initiata de doamna deputat UDMR Ambrus Izabella-Agnes impreuna cu un grup de parlamentari PSD, USR, PNL, UDMR, ALDE (Bp. 245/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.