Acte normative la sedinta de Guvern din 27 ianuarie 2016. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.01.2016 17:39 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 27 ianuarie:

I.         PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane

II.      ORDONANŢE

1.    ORDONANŢA pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
2.    ORDONANŢA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
3.    ORDONANŢA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
4.    ORDONANŢA pentru modificarea si completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
5.    ORDONANŢA privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei in calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) si pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanta Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
6.    ORDONANŢA privind modificarea si completartea Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora
7.    ORDONANŢA pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
8.    ORDONANŢA pentru stabilirea unor masuri de reorganizare si eficientizare a activitaţii unor structuri ale administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative
9.    ORDONANŢA pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania
10.ORDONANŢA privind modificarea si completarea Legii nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
11.ORDONANŢA privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitaţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritara

III.   HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE  privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2016, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice
2.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice in zona Dobrogea''
3.    HOTARÂRE  privind transmiterea unei parti din imobilul ''Palatul Parlamentului'', proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea Ministerului Fondurilor Europene, precum si transmiterea, fara plata, a unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din patrimoniul Ministerului Justitiei in patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene
4.    HOTARÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarii unitatii de administrare pentru un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne
5.    HOTARÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii si schimbarii unitatii de administrare pentru un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0701-Cluj-Napoca
6.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne
7.    HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Romane
8.    HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9.    HOTARÂRE privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ''Cpt.Dumitru Croitoru'' al judetului Sibiu, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, si pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.HOTARÂRE pentru modificarea art.3 la Hotararea Guvernului nr. 729/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Sectiunea 1C, subsectiunea Ogra-Targu Mures pe teritoriul localitatilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sanpaul, Ungheni si Targu Mures din judetul Mures" din cadrul obiectivului de investitii "Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea"
11.HOTARÂRE privind Planul de activitaţi pentru realizarea şi actualizarea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale in Romania

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Estimarile pentru anii 2016 si 2017 cu privire la contributia UE din fondurile structurale si de coeziune, fondul european de pescuit si instrumentul de asistenta pentru pre-aderare, precum si din fondurile europene structurale si de investitii
2.    MEMORANDUM cu tema: Prognozele cererilor de plata pe care Romania le va transmite la CE in anii 2016 si 2017 pentru programele de Cooperare Teritoriala Europeana cu privire la contribu tia UE din Fondul de Dezvoltare Regionala, precum si din instrumentul de asistenta pentru pre-aderare IPA II pentru perioada de programare 2014-2020
3.    MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor si semnarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor Finantate din Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea schemelor de ajutor de stat pentru sustinerea productiei de filme destinate in special difuzarii in salile de cinematograf si pentru organizarea de festivaluri de film in Romania in aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
5.    MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Acordului de imprumut (finantare aditionala) dintre Romania si Banca Interna tionala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 48 milioane EUR, pentru sprijinirea Proiectului privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului de activitaţi ce vor fi desfaşurate pentru operaţionalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene.

V.       NOTE

1.    NOTA privind reducerea sarcinilor administrative şi debnirocratizarea pentru mediul de afaceri

VI.    INFORMARI

1.    INFORMARE referitoare la rezultatele aplicarii cardului national de asigurari sociale de sanatate, comparativ cu anii precedenti

VII. PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi initiate de guvernele anterioare aflate in procedura parlamentara la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile initiatoare
2.    PUNCTELE DE VEDERE ale  Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative parlamentare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.