ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 27 iulie 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.07.2017 19:16 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 27 iulie 2017:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Programului geologic la nivel national
# Proiectul de lege privind organizarea şi finanţarea activitaţii de vaccinare a populaţiei Romaniei a fost analizat in prima lectura

II. ORDONANŢE

1. ORDONANŢA pentru prorogarea termenului de intrare in vigoare a legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

III. HOTARÂRI

1. HOTARÂRE privind modificarea codului de clasificatie, a datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Spitalului General Cai Ferate Simeria, unitate in subordinea Ministerului Transporturilor si modificarea Anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
2. HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica ''Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti''
3. HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Spitalului Clinic Cai Ferate Craiova-unitate in subordinea Ministerului Transporturilor
4. HOTARÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea Spitalului Clinic Cai Ferate Timisoara, unitate in subordinea Ministerului Transporturilor, prevazute in anexa nr.16 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTARÂRE privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist
6. HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta
7. HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 13 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea anexelor nr.1 si nr.2 la Hotararea Guvernului nr.864/2016 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha'' si a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care nu desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha
9. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Padurilor
10.HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii "Lucrari de atenuare a viiturilor pe paraul Dambu amonte de municipiul Ploiesti, judetul Prahova" precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia
11.HOTARÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii "Servicii de extindere si dezvoltare ale sistemului informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura"
12.HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor Olt aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
13.HOTARÂRE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzau si modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.HOTARÂRE privind recunoasterea Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati ''Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir'' -AMVVD ca fiind de utilitate publica
15.HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Giurgiu, Harghita, Neamt, Ialomita si Constanta, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
17.HOTARÂRE privind constatarea incetarii, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, precum si pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
18.HOTARÂRE pentru completarea anexei nr. 9 la Hotararea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita
19.HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2016 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20.HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
21.HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Institutului de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" Tulcea si transmiterea acestuia in domeniul public al judetului Tulcea
22.HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa si Visina, judetul Olt
23.HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Runcu, judetul Dambovita
24.HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului-Judetul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
25.HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui
26.HOTARÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflata in administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Mehedinti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
27. HOTARÂRI privind eliberari/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizarii proiectelor de investitii publice semnificative, ce urmeaza a fi utilizate in procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2018
2. MEMORANDUM cu tema: Estimarile pentru anii 2017 si 2018 cu privire la contributia UE din fondurile europene structurale si de investitii si fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane
3. MEMORANDUM cu tema: Stadiul actualizat al demersurilor de consolidare a retelei Romaniei cu OCDE, in perspectiva includerii Romaniei in randul statelor candidate la statutul de membru deplin al organizatiei
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acceptarii prin donatie cu sarcini, a depozitului de carburanti al OMV PETROM S.A. situat in localitatea Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judetul Constanta, in proprietatea privata a statului roman si mandatarea Ministerului Apararii Nationale, pentru realizarea procedurii legale privind incheierea donatiei cu sarcini in favoarea Statului roman
5. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Comitetului interministerial de analiza pentru demararea si aprobarea masurilor necesare constituirii unui spital republican in Municipiul Bucuresti, organizat ca centru de excelenta in cercetare, formare medicala si asistenta medicala pe toate specialitatile

V. NOTE

1. NOTA privind Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru semestrul II 2017

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societaţile comerciale, initiata de domnul deputat PSD Andruşca Danuţ impreuna cu un grup de parlamentari PSD
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor masuri in domeniul invaţamantului şi cercetarii, precum şi in ceea ce priveşte plata sumelor prevazute in hotarari judecatoreşti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, initiata de doamna senator PSD Liliana Sbirnea impreuna cu un grup de parlamentari PSD
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind schimbarea denumirii satului Racarii de Jos, comuna Bradeşti, judeţul Dolj, in Racari, initiata de domnul senator PSD Claudiu Iulian Manda impreuna cu un grup de parlamentari PSD, PNL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru reglementarea exploatarii şi exportului masei lemnoase provenind din Romania, initiata de domnul deputat PNL Corneliu Olar impreuna cu un grup de parlamentari PNL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 271 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, initiata de domnul deputat PSD Ioan Munteanu impreuna cu un grup de parlamentari PSD si ALDE
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, initiata de domnul deputat PNL Glad Aurel Varga impreuna cu un grup de parlamentari PNL
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru completarea art. 62 şi modificarea art.110 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, initiata de domnul deputat PNL Claudiu Racuci
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind unele masuri de cotizare retroactiva in sistemul public de pensii, initiata de domnul deputat PMP Constantin Codreanu impreuna cu un grup de parlamentari PMP, PSD, PNL, ALDE, USR, UDMR, Minoritaţi
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, initiata de domnul deputat PSD Nicu Niţa impreuna cu un grup de parlamentari PSD
10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru abrogarea art. 165 alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, initiata de domnul deputat PSD Mihai Weber impreuna cu un grup de parlamentari PSD
11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, initiata de domnul deputat PSD Alexandru Rotaru impreuna cu un grup de parlamentari PSD
12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, privind finanţarea activitaţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicata, initiata de domnul deputat PSD Mircea Gheorghe Draghici
13. PROIECT de punct de vedere asupra proiectului de Lege privind unele masuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare situate in statiuni turistice (Plx.190/2014), aflat in procedura parlamentara la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele initiatoare

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.