Acte normative la sedinta de Guvern din 27 iulie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.07.2016 18:52 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 27.07.2016:

I. PROIECTE DE LEGE

PROIECT DE LEGE pentru denuntarea Conventiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de catre aeronave tertilor pe pamant, adoptata la Roma la 29 mai 1933, semnata de Romania la Roma la 29 mai 1933
PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016
PROIECT DE LEGE privind extinderea aplicarii de catre Romania a regimului de privilegii si imunitati prevazute de Conventia cu privire la privilegiile si imunitatile institutiilor specializate ale ONU, aprobata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru institutiile specializate ale Organizatiei Natiunilor Unite
PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003
PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind infiintarea Bancii Internationale de Investitii si a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana si semnat de Romania la 1 iulie 2015 la Moscova
PROIECT DE LEGE privind integrarea sistemului feroviar din Romania in spaţiul feroviar unic european

II. HOTARÂRI

HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 8/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
HOTARÂRE privind stimularea performantei scolare inalte din invatamantul preuniversitar
HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Politie Judetean Neamt, urmare reevaluarii
HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Politie al Judetului Harghita
HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Botosani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna
HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0813 Bucureşti
HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
HOTARÂRE pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor
HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Reabilitare DN 1C Dej – Baia Mare, km 61+500 - km 47+990", pe raza localitatii Catcau din judetul Cluj
HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
HOTARÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Agriculturii Slobozia, precum si pentru aprobarea schimbarii denumirii acestuia
HOTARÂRE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase
HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori
HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotararea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Valcea precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea
HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Sarasau, judetul Maramures
HOTARÂRE privind aprobarea stemelor oraselor Targu Lapus si Viseu de Sus, judetul Maramures
HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Culciu, judetul Satu Mare
HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Balta Alba si Gheraseni, judetul Buzau
HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Balsa, judetul Hunedoara
HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Barsau si Foieni, judetul Satu Mare
HOTARÂRE privind aprobarea stemei orasului Nehoiu, judetul Buzau
HOTARÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin
HOTARÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr.1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii
HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea functiei publice 2016-2020
HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internaţionale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguraţii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medical, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor naţionale de sanatate.

III. MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Liviu-Ionut MOSTEANU -secretar de stat la Ministerul Transporturilor in calitate de membru provizoriu in Consiliul de administratie la Societatea "Telecomunicatii CFR" - S.A., unitate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pana la finalizarea procedurilor de selectie conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Radu Horia Dorcioman, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Radiocomunicatii S.A.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Horatiu Silviu Anghelescu, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale "Posta Romana" S.A.
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii Romaniei la Consortiul European pentru Infrastructura de Cercetare "Observatorul European Multidisciplinar al fundului marii si coloanei de apa" - EMSO-ERIC
MEMORANDUM cu tema: Pachet integrat pentru combaterea saraciei - instituirea, implementarea si perspectivele propuse pentru masuri
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuarii donatiei unui bun mobil, apartinand domeniului privat al statului, catre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
MEMORANDUM cu tema: Declararea la Comisia Europeana a cheltuielilor aferente proiectelor finantate din Programele Operationale 2007-2013 (in cadrul Obiectivelor Convergenta si Cooperare Teritoriala Europeana), precum si din Programul Operational pentru Pescuit, pentru care instantele judecatoresti au pronuntat solutii definitive in favoarea beneficiarilor
MEMORANDUM cu tema: Estimarea cererilor de plata pe care Romania le va transmite la Comisia Europeana (CE) in anii 2016 si 2017 pentru programele de Cooperare Teritoriala Europeana cu privire la contributia UE din Fondul de Dezvoltare Regionala, precum si din instrumentul de asistenta pentru pre-aderare IPA II, pentru perioada de programare 2014-2020
MEMORANDUM cu tema: Estimarile pentru anii 2016 si 2017 cu privire la contributia UE din fondurile structurale si de coeziune, fondul european de pescuit si instrumentul de asistenta pentru pre-aderare, precum si din fondurile europene structurale si de investitii
MEMORANDUM cu tema: Initierea de negocieri in vederea semnarii unui Acord privind cooperarea economica si tehnologica intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cuba.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.