Acte normative la Sedinta de Guvern din 27 noiembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 29.11.2013 13:41 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 27 noiembrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

– se trimit catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului pentru facilitatea de imprumut de tip preventiv intre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator si Banca Nationala a Romaniei, in valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 si a Memorandumului de Intelegere intre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.

Guvernul a aprobat acest Proiect de lege. Acordul pentru facilitatea de imprumut de tip preventiv care face obiectul acestui Proiect de lege face parte din politica prudenta a Guvernului care vizeaza asigurarea sustenabilitatii finantelor publice, continuitatea politicilor monetare si a celor din sectorul financiar pentru mentinerea unor rezerve si cresterea rezilientei in eventualitatea unor socuri externe, precum si continuarea implementarii reformelor structurale.

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului Intern intre reprezentantii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti in cadrul Consiliului, privind finantarea ajutoarelor Uniunii Europene in baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, in conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE si privind alocarea de asistenta financiara pentru tarile si teritoriile de peste mari carora li se aplica partea a patra din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,  semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013.

Proiectul de lege aprobat de Guvern ratifica un acord  European care stabileste contributiile financiare ale statelor membre la bugetul Fondului European pentru Dezvoltare. Acesta este un instrument prin care UE sprijina dezvoltarea statelor din Africa, Caraibe si Pacific, precum si a Statelor si Teritoriilor de peste Mari. Resursele financiare ale FED au fost stabilite la suma totala de 30.506 milioane euro, tara noastra avand o contributie de 0,71815%, respectiv 219.078.839 euro. Proportional Romania are alocate 7 voturi in cadrul Comitetului FED (din totalul de 998).

II.    HOTARARE

1.    HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes"

Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza  suma maxima aprobata pentru Programul Medium Term Notes de la 8 miliarde euro la 15 miliarde euro, care acopera necesarul brut de finantare prin emisiuni de titluri pe pietele internationale de capital pentru perioada 2014-2016.

2.    HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind aprobarea Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Dupa cum se stie, Programul consta in acordarea unei linii de credit, in valoare maxima de 5 milioane lei/IMM, pe o perioada de maxim 24 luni, si garantarea creditului de catre stat, in procent de maxim 50% din valoarea finantarii. Normele metodologice aprobate prin Hotararea de Guvern stipuleaza faptul ca tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau partial, dar sumele trase pot fi utilizate exclusiv pentru finantarea capitalului de lucru. De asemenea actul normativ detaliaza activitatile care nu pot fi finantate din lina de credit.

3.    HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei Nationale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Prin Hotararea aprobata de Guvern se suplimenteaza bugetul MEN, la titlul “Cheltuieli de personal”, cu suma de 5.208 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr. 71/2001 si OG Nr. 17/2012.

4.    HOTARARE privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata unitatilor de invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetele locale

Hotararea adoptata de Guvern executa dispozitiile din OUG nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat. Detaliat, actul normativ prevede urmatoarele:
•    Se repartizeaza pe judete suma totala de 1000 mii lei pentru plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilita in favoarea personalului din unitatile de invatamant special; aceasta suma se aloca din sumele rezervate prevazute la pozitia 42 din anexa nr. 3 la OUG nr. 99/2013;
•    Din sumele rezervate prevazute la pozitia 43 din anexa nr. 4 a OUG 99/2013, se repartizeaza pe judete si la nivelul municipiului Bucuresti suma totala de 46 mii lei, din care 41.000 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si altor drepturi salariale in bani stabilite prin lege si pentru plata contributiilor aferente acestora, iar 5.000 mii lei pentru plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala personalului din invatamantului preuniversitar de stat.

5.    HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, intre km 358+000 si km 495+800" pe teritoriul localitatilor Caransebes, Buchin si Paltinis

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care se aloca suma de 33 mii lei ca justa despagubire pentru un numar de 19 imobile expropriate in cauza de utilitate publica.

6.    HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 14+860 si Tronson 2 de la km 14+860 la km 17+500 si Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0+000 - km 3+600"

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care se aloca suma de 262 mii lei ca justa despagubire pentru un numar de 3 imobile expropriate in cauza de utilitate publica.

7.    HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500 - km 126+000"

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care se aloca suma de 25 mii lei ca justa despagubire pentru un numar de 5 imobile expropriate in cauza de utilitate publica.

8.    HOTARARE pentru aprobarea inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile si darea acestora in administrarea Consiliului National al Audiovizualului

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare privind bunurile in cauza sunt sapte imobile cu destinatia de sedii teritoriale ale CNA situate in Constanta, Craiova, Galati, Pitesti, Focsani, Brasov, Suceava.

9.    HOTARARE privind modificarea si completarea anexei nr.19 la  Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. In conformitate cu prevederile OG nr. 81/2003, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice se reevalueaza cel putin o data la trei ani de catre o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de catre evaluatori autorizati. Reevaluarea activelor fixe se efectueaza in scopul determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, de utilitatea drumului, starea acestuia si pretul pietei.

10.     HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Prin Hotararea de Guvern a fost adoptat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias. Veniturile totale sunt in suma de 4.343.807 mii lei iar cheltuielile totale in suma de 3.121.895 mii lei.

11.     HOTARARE privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

12.     HOTARARE privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotararea  Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale

Hotararea adoptata de Guvern reglementeaza posibilitatea constituirii de garantii in favoarea unor institutii de credit sub forma gajarii sau ipotecarii activelor fixe ce fac obiectul contractului / deciziei / ordinului de finantare in timpul perioadei de valabilitate a proiectelor si nu numai in timpul perioadei de implementare, asa cum a fost initial prevazut. Modificarea asigura sustenabilitatea proiectelor beneficiarilor privati, acestia putand mentine pe toata perioada ex-post, indicatorii inclusi in cererile de finantare.

13.     HOTARARE privind organizarea si functionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala va avea urmatoarele atributii principale:
•    Elaborarea directiilor strategice pentru dezvoltarea societatii informationale in Romania;
•    Avizarea strategiilor si proiectelor de informatizare ale institutiilor publice in vederea asigurarii interoperabilitatii sistemelor informatice;
•    Avizarea proiectelor care implica solutii IT&C pentru care se solicita garantii guvernamentale.

14.     HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C.ACTIVE CONEXE S.A. Bucuresti, aflata in portofoliul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

Guvernul a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013al SC. Active Conexe S.A. Veniturile totale estimate a se realiza sunt in suma de 6.383,27 mii lei. Iar cheltuielile totale in soma de 5.429,59 mii lei.

15.     HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati  (CONES)

Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care se actualizeaza si se armonizeaza unele dispozitii legale intervenite ca urmare a OUG nr. 68/2010 si a OUG nr. 83/2012.

16.     HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 46 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

17.     HOTARARE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice - Administratia Nationala "APELE ROMANE", in domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman

Guvernul  a adoptat aceasta Hotarare. In zona din titlu CJ Teleorman va realiza un proiect cu finantare din Fonduri Europene ce va cuprinde un complex turistic, sportiv si de agrement.

18.     HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor
administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Prin Hotararea adoptata de Guvern termenele de 5, respectiv 3 zile lucratoare sunt inlocuite cu termenele de 10, respectiv 7 zile lucratoare, modificarile vizand art. 3, alin. 2 si respectiv art. 4, alin. 1 din HG 521/2005.

19.     HOTARARE pentru aprobarea Acordului intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Kazahstan privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar pe baza de reciprocitate, semnat la Astana, la 27 iunie 2013

Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

20.     HOTARARE pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Hotararea Guvernului nr. 1376/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale

Prin Hotararea adoptata de Guvern se reduce numarul maxim de posturi pentru Arhivele Nationale de la 729 la 714, ca urmare a masurilor instituite de art. 1 lit.b) din OUG nr. 77/2013.

21.     HOTARARE privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" in bugetul pe anul 2013 intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Justitiei

Prin Hotararea adoptata de Guvern se transfera 9.200 mii lei de la creditele bugetare alocate MMFPSPV la creditele bugetare alocate Ministerului Justitiei. Pentru asigurarea fondurilor necesare in vederea implementarii proiectului ”Reforma sistemului judiciar”.

22.     HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013

Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 200.000 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru decontarea la spitale a serviciilor medicale efectuate, raportate si validate pe luna octombrie, astfel incat la finele lunii noiembrie acestea sa nu inregistreze arierate.

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Contractului de finantare in valoare de 110 milioane EUR in vederea acoperirii contributiei bugetului de stat la Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)

Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune un mandat de negociere a Contractului de Finantare din titlu, imprumut care constituie o facilitate de rambursare a cheltuielilor la o rata a contributiei Fondului European de Dezvoltare Agricola de maxim 95%.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turkmenistan de cooperare stiintifica si tehnologica

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii "Intelegerii de colaborare in domeniul educatiei intre Ministerul Educatiei Nationale din Romania si Ministerul Invatamantului si Stiintei din Republica Kazahstan"

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocuparii a 7 posturi vacante de executie de expert criminalist din statul de functii al Institutului National de Expertize Criminalistice (institutie subordonata Ministerului Justitiei)

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

5.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum pentru aprobarea schimbului de scrisori in vederea includerii asistentei pentru pregatirea urmatoarei perioade de programare 2014-2020 in cadrul Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii privind sprijinul pentru implementarea proiectelor in vederea absorbtiei Fondurilor Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene in Romania, semnat la Bucuresti, la 26 ianuarie 2012

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

6.    MEMORANDUM cu tema: Obtinerea avizului favorabil al Guvernului in vederea ocuparii prin concurs/examen a 1124 posturi vacante din unitatile sanitare

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

7.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea unei comisii de experti pentru studierea situatiei restaurarii componentei sculpturale „Poarta Sarutului” din cadrul ansamblului sculptural „Constantin Brancusi” de la Targu Jiu.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV.    NOTE

1.    NOTA cu tema: Necesitatea urgentarii actiunilor in vederea indeplinirii conditionalitatilor ex-ante

Guvernul a primit aceasta nota care solicita institutiilor sa efectueze cu celeritate o autoevaluare a indeplinirii criteriilor privind conditionalitatile ex-ante si, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor de actiune.

2.    NOTA privind formularea unui amendament la ordonanta de urgenta a Guvernului 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice referitor la munca prestata in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale in domeniul sanatatii.

Guvernul a primit aceasta nota din partea Ministerului Sanatatii, care propune un amendament la OUG 103/2013 prin care se va introduce un nou alineat la articolul 9, alineat care prevede ca, in vederea asigurarii continuitatii activitatii din sistemul sanitar, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza in cadrul schimbului normal de lucru se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind declararea comunei Sepreus, judetul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste, provenit dintr-o propunere legislativa initiata in legislatura anterioara de domnii deputati Iustin-Marinel Cionca-Arghir; Marius-Sorin Göndör; Claudia Boghicevici si Adrian Henorel Nitu din Grupul parlamentar al PD-L / AVIZ  FAVORABIL

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de  Lege privind statutul ofiterilor de informatii, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de un grup de parlamentari din legislatura anterioara  / AVIZ  NEFAVORABIL

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea privind scoaterea din fondul forestier national a unor terenuri aflate in proprietate publica a statului si transmiterea acestora din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Directia Silvica Neamt, in administrarea Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Protectie si consolidare infrastructura, calibrare albie si aparari pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creanga, judetul Neamt”, aflata in reexaminare la Camera Deputatilor la solicitarea Presedintelui Romaniei, provenita dintr-o propunere legislativa initiata de domnul deputat Marius Neculai - Grupul parlamentar al PD-L / AVIZ  NEFAVORABIL

4.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, initiata de domnul deputat Lucian Nicolae Bode (PD-L) impreuna cu un grup de deputati din Grupurile parlamentare ale PSD, PD-L, PP-DD si Minoritatilor Nationale / AVIZ  NEFAVORABIL

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea  art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor”, initiata de un grup de parlamentari - PSD, PNL, PP-DD / AVIZ  NEFAVORABIL

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind economia sociala”, initiata  de  doamna deputat Claudia Boghicevici si alti parlamentari – PD-L  / AVIZ  NEFAVORABIL

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru aprobarea unor masuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de munca si stimularea consumului”, initiata de domnul deputat Gheorghe Ialomitianu si alti parlamentari – PD-L, PP-DD  / AVIZ  NEFAVORABIL

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind organizarea si exercitarea profesiilor de bona si de babysitter in Romania”, initiata de doamna deputat Tamara Dorina Ciofu (PSD) impreuna cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PD-L, PC, PP-DD / AVIZ  NEFAVORABIL

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Codului Penal cu modificarile si completarile ulterioare”, initiata de domnii senatori Alexandru Peres si Valeriu Todirascu – Grupul parlamentar al PD-L, independent  / AVIZ  NEFAVORABIL

10.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea si modificarea Art. 244 al Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal”, initiata de domnul senator Valeriu Todirascu – Grupul parlamentar al PDL, independent  / AVIZ  NEFAVORABIL

11.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea  Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca”, initiata de domnul deputat Petru Movila – Grupul parlamentar al PD-L / AVIZ  NEFAVORABIL

12.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea Legii nr. 286/2009 - Codul Penal”, initiata de domnii deputati Adrian-Alin Petrache si Madalin-Stefan Voicu – Grupul parlamentar al PSD

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.