Acte normative la sedinta de Guvern din 27 octombrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.10.2015 16:22 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative aprobate in sedinta Guvernului Romaniei din 27 octombrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE  pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European şi la Actul Final al acestuia, semnat de catre UE, Islanda, Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles şi de catre Romania, la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles
2.    PROIECT DE LEGE  pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai, la 4 mai 2015
3.    PROIECT DE LEGE  privind achiziţiile publice
4.    PROIECT DE LEGE  privind achiziţiile sectoriale
5.    PROIECT DE LEGE privind concesiunile de lucrari şi concesiunile de servicii
6.    PROIECT DE LEGE  privind remediile şi caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publica şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional a Contestaţiilor
II.    ORDONANŢA DE URGENŢA
1.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind reglementarea unor masuri fiscale

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes naţional „Lucrari pentru reducerea riscului la inundaţii in bazinul hidrografic Prut – Barlad”
2.    HOTARÂRE pentru modificarea H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de intreprinderile mici şi mijlocii
3.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
4.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor construcţii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Roman de Informaţii şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Roman de Informaţii
5.    HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la activitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
6.    HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 şi la Bruxelles la 7 septembrie 2015 intre Guvernul Romaniei şi BIRD, la Acordul de imprumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienţi) dintre Romania şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Acordul de asistenţa financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienţi)
7.    HOTARÂRE privind indexarea indemnizaţiilor acordate in baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din Romania, republicata
8.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrana, in timp de pace, ale personalului din sistemul administraţiei penitenciare
9.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din funcţiune şi casarii, a unei construcţii aflate in administrarea Centrului de Reeducare Targu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
10.    HOTARÂRE privind revenirea de drept a unei parti de imobil din domeniul public al municipiului Targu Jiu si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Targu Jiu in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta in domeniul public al municipiului Targu Jiu
11.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea acestuia in domeniul public al judetului Timis
12.    HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Rociu, judetul Arges
13.    HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.31 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.    HOTARÂRE privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura
15.    HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de catre domnul Ţiganuca Gelu
16.    HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de catre doamna Coşman Elena
17.    HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna noiembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi pentru modificarea articolului 2 din Hotararea Guvernului nr. 811/2015 privind alocarea temporara, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
18.    HOTARÂRE privind modificarea şi completarea Hotararii nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii de negocieri vizand incheierea unui Memorandum de Intelegere intre Romania si India pe tema cooperarii in domeniul turismului

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.