ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 27 septembrie 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.09.2017 19:37 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 27 septembrie 2017 

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative privind personalul navigant
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate intre Guvernul Romaniei si Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protectia reciproca a informaţiilor clasificate, semnat la Bucuresti, la 24 mai 2017
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate

II. ORDONANŢE DE URGENŢA

1. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea Odonanţei Guvernului nr.38/2015 privind soluţionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

III. HOTARÂRI

1. HOTARÂRE privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, al platii pentru tinerii fermieri, precum si a plafoanelor aferente ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile bovine si ovine/caprine si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine
2. HOTARÂRE privind modificarea denumirii si descrierii tehnice ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultura
3. HOTARÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Tulcea si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTARÂRE privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 26 iulie 2017 si 31 iulie 2017, la Acordul de imprumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014
5. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile
6. HOTARÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Facultatea de Bioinginerie Medicala'' la Universitatea de Medicina si Farmacie ''Gr.T. Popa'' Iasi
7. HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate ''CFR''-SA, a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ''CFR''-SA -Sucursalele Regionale CF Craiova si Timisoara, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
10.HOTARÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime-SA Galati
11.HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internaţionale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguraţii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate
12.HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat in domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Identitaţii Nationale in administrarea Academiei Romane
13.HOTARÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari si un consiliu local in unele circumscriptii electorale
14.HOTARÂRE pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale partiale din data de 5 noiembrie 2017
15.HOTARÂRE privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari şi desfaşurari a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
16.HOTARÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii şi desfaşurarii in bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
17.HOTARÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' S.A si ''AMROMCO ENERGY'' S.R.L
18.HOTARÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, incheiate intre Agenţia Nationala pentru Resurse Minerale si ''AMROMCO ENERGY'' S.R.L
19.HOTARÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si a unor Acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare, incheiate intre Agenţia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Gaze Naturale ''ROMGAZ'' S.A
20.HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 534/2007 privind infiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţari, Garanţii şi Asigurari şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. in numele şi in contul statului
21.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr.206/1995 privind reorganizarea Institutului Naţional de Informaţii in Academia Naţionala de Informaţii „Mihai Viteazul” in subordinea Serviciului Roman de Informaţii, cu modificarile şi completarile ulterioare
22.HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de catre doamna Prislopean Olimpia-Maria
23.HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de catre domnul Marin Horaţiu-Lucian

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Conventiei de securitate sociala intre Romania si Republica Argentina
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierilor pentru incheierea unui Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativitatii detinerii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu
3. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea modalitatilor de gestionare a unor problematici trans-sectoriale in negocierile curente de la nivelul Consiliului UE, precum si in perspectiva pregatirii Presedintiei romane a Consiliului
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind cooperarea in domeniul turismului
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor/examenelor de recrutare in vederea ocuparii de posturi vacante corespunzatoare unor functii publice, de conducere si executie, din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei
6. MEMORANDUM cu tema: Masuri in vederea redresarii activitaţii Companiei Naţionale „POŞTA ROMANA” S.A.
7. MEMORANDUM cu tema: Dinamizarea colaborarii intre Romania şi Republica Bulgaria in conformitate cu obiectivele prevazute in Memorandumul de inţelegere intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Bulgaria in vederea implementarii studiilor de fezabilitate privind construcţia de noi poduri peste fluviul Dunarea (28 octombrie 2014)

V. RAPOARTE
1. RAPORT privind activitatea de audit intern in sectorul public pe anul 2016

VI. INFORMARI
1. INFORMARE privind activitatea Consiliului Concurenţei in domeniul ajutorului de stat desfaşurata in semestrul I 2017

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa AGERPRES, initiata de domnul senator PSD Lucian Romaşcanu impreuna cu un grup de senatori PSD
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind modificarea şi completarea articolului 45 din Legea minelor nr. 85/2003, initiata de domnul deputat PNL Florin Roman, impreuna cu un grup de deputaţi PNL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193/1, din data de 19 iulie 2016, initiata de domnul senator PNL Daniel Zamfir si un grup de parlamentari PNL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea şi completarea art. 587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, precum şi a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, initiata de domnul senator UDMR Cseke Attila- Zoltan impreuna cu un grup de parlamentari UDMR
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 874 alin. (1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, initiata de domnul deputat PSD Alexandru Stanescu impreuna cu un grup de parlamentari PSD, ALDE
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, initiata de domnul senator USR Adrian Wiener impreuna cu un grup de parlamentari USR

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.