Acte normative la sedinta de Guvern din 28 august. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 28.08.2014 15:23 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 28 august:

I.    ORDONANTE

1.    ORDONANTA de modificare si completare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
Prin Ordonanţa adoptata de Guvern se creeaza cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor la organismele de inspecţie şi certificare aprobate de catre MADR pentru a desfaşura activitaţi in sectorul agriculturii ecologice, respectandu-se prevederile Regulamentelor CE.
2.    ORDONANTA privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordonanţa adoptata de Guvern asigura cadrul normativ pentru:
- realizarea principiului autonomiei universitare in utilizarea veniturilor proprii de catre instituţiile de invaţamant superior militar, de informaţii, de ordine publica şi de securitate naţionala, in acord cu prevederile Legii nr. 1/2011;
- reglementarea modului de finanţare a cheltuielilor cu specific militar efectuate de instituţiile de invaţamant superior, din transferuri de la bugetul de stat;
- posibilitatea accesarii directe de fonduri externe nerambursabile şi degrevarea bugetului statului de cheltuielile care se pot finanţa in acest mod.
3.    ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu
Guvernul a amanat adoptarea acestei Ordonanţe.
4.    ORDONANTA pentru modificarea ordonantei Guvernului nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania
Prin Ordonanţa adoptata de Guvern se armonizeaza legislaţia naţionala cu cea europeana, majorandu-se limita maxima a echivalentului in lei a daunelor-interese pe care trebuie sa le plateasca operatorii feroviari, de la 75.000 euro la 190.000 euro pentru fiecare calator pe reţeaua cailor ferate din Romania.
5.    ORDONANTA privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului Electroenergetic National prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj
Ordonanţa adoptata de Guvern conţine un set de reglementari privitoare la centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP) cu putere instalata mai mare de 15 MW. CHEAP sunt obiective de interes naţional, fiind declarate de utilitate publica. De asemenea, lucrarile de realizare a acestor centrale sunt declarate, la randul lor, de interes naţional şi de utilitate publica, incadrandu-se in criteriile prevazute de art. 14 din Legea 255/2010.
In lipsa acestor reglementari, investiţiile in acest gen de centrale ar fi descurajate, ca urmare a unor taxe foarte mari.
Prin efectele benefice pe care le atrage asupra creşterii siguranţei SEN şi datorita stimularii investiţiilor, actul normativ genereaza importante beneficii economice şi sociale.

Declaraţii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern


II.    ORDONANTE DE URGENTA

1.    ORDONANTA DE URGENTA privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru interpretarea unor prevederi legale
Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern suplimenteaza bugetul Ministerului Sanataţii pe anul 2014 cu 55 milioane lei. Aceasta suma este necesara pentru gestionarea unor situaţii limita din domeniul sanataţii, in principal lucrari de reabilitare la maternitaţi.
De asemenea, pentru eliminarea unor disfuncţionalitaţi in procedurile de achiziţii, se clarifica sensurile unor expresii din cuprinsul OG nr. 9/2014
2.    ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea art.7 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa prin care Romania se aliniaza la solicitarile CE privind simplificarea condiţiilor de acordare a sprijinului financiar in agricultura, concomitent cu o corecta gestionare a fondurilor europene.
3.    ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea Ordonantei Guvernului nr.24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola
Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern se armonizeaza legislaţia naţionala cu cea europeana, reglementand cuantumul amenzii in raport cu importanţa financiara a tranzacţiilor supuse controalelor.
4.    ORDONANTA DE URGENTA pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa.
5.    PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si de modificare a unor acte normative
Guvernul a retras acest Proiect de Ordonanţa de Urgenţa.

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare si achizitia de mobilier la Maternitatea Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon din Bucuresti. Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MS cu suma de 8.344.820 lei, pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare şi modernizare la Maternitatea Spitalului Clinic de Urgenţa Sf. Pantelimon.
2.    HOTARÂRE privind unele masuri referitoare la organizarea şi desfaşurarea in perioada 3-5 septembrie 2014 la Bucureşti a celei de-a 6-a reuniuni a Forumului Central European al Autoritaţilor de reglementare din domeniul audiovizual (CERF)
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.