Acte normative la sedinta de Guvern din 28 iulie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 28.07.2015 16:09 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 28 iulie:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine umana, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
2.    PROIECT DE LEGE pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata de Romania prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a partilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004
3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

II.    ORDONANŢE

1.    ORDONANŢA pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
2.    ORDONANŢA pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015
3.    ORDONANŢA pentru prorogarea unor termene prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri
4.    ORDONANŢA privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative precum si unele masuri de corelare legislative

Şedinţa de guvern la Palatul Victoria

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
2.    HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management
3.    HOTARÂRE privind aprobarea criteriilor de selectare pentru finantarea prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.28/2013
4.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.215/2009
5.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEM S.A aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
6.    HOTARÂRE pentru modificarea pct.8.2 pozitia nr.149 din Planul national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioadele 2007 si 2008-2012 aprobat prin Hotararea Guvernului nr.60/2008
7.    HOTARÂRE privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru Mediu a actiunilor multianuale necesare programului ''Colectarea, prelucrarea si crearea de mecanisme si instrumente de promovare a datelor si informatiilor necesare intocmirii rapoartelor catre Comisia Europeana, Agentia Europeana de Mediu si Secretariatele Conventiilor internationale din domeniul protectiei mediului'' desfasurat in perioada 2015-2018
8.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' -Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
9.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' -Administratia Bazinala de Apa Banat, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
10.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarilor de utilitate publica de interes national ''Amenajari hidrotehnice in bazinul hidrografic Niraj, judetul Mures''
11.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
12.    HOTARÂRE pentru aprobarea Aranjamentului intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministrul Apararii din Regatul Belgiei privind cooperarea in domeniul cartografiei, hartilor de navigatie si geodeziei militare, semnat la Bucuresti, la 22 octombrie 2014 si la Bruxelles, la 5 decembrie 2014
13.    HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.11 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.    HOTARÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei autonome ''Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei'' din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
15.    HOTARÂRE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale
16.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru S.P.E.E Hidroelectrica S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
17.    HOTARÂRE privind recunoasterea Asociatiei ''Asociatia Romana de Franciza'' ca fiind de utilitate publica
18.    HOTARÂRE privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-UM 0654 Craiova, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.    HOTARÂRE privind actualizarea Anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil, aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militara 0406 Constanta
20.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice şi pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala
21.    HOTARÂRE privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Achizitii Publice
22.    HOTARÂRE privind componenta, atributiile, modul de organizare si functionare ale Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate
23.    HOTARÂRE pentru completarea anexei nr.3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare in unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
24.    HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil inscris in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Tribunalului Suceava, in domeniul public al Municipiului Falticeni, judetul Suceava
25.    HOTARÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societaţii Rompetrol Rafinarie S.A

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere (MoU) privind programul romano-olandez de colaborare pentru imbunatatirea activitatilor de promovare export si reexport
2.    MEMORANDUM cu tema: alegerea Comitetului Executiv al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa (OGP)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.