Acte normative la Sedinta de Guvern din 28 mai. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 28.05.2014 16:33 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 28 mai:

I.    PROIECTE DE LEGE

– se vor trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE privind autorizarea platii cotizatiilor la Forumul International al echipelor de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) si la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociatiei Transeuropene a Retelelor din domeniul Cercetarii si a Educatiei (Trans-European Research and Education Network Association-TERENA)  in scopul mentinerii participarii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica, CERT-RO la aceste doua organisme non-guvernamentale
Prin Proiectul de Lege adoptat de Guvern se aproba plata cotizatiilor din titlu. Pentru CERT-RO, admisa ca membru FIRST, este necesara plata unei taxe anuale de 2000 dolari, precum si o taxa de admitere de 800 dolari. De asemenea, pentru plata cotizatiei de participare cu drepturi depline a CERT-RO la Forumul TI, este necesara o cotizatie anuala de 1056 euro.
2.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

II.    ORDONANTE DE URGENTA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern modifica OUG nr. 28/2013, in sensul completarii beneficiarilor Programului national de dezvoltare locala prin introducerea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, precum si completarea domeniilor specifice acestui Program, in sensul introducerii domeniului de realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor institutiilor publice.
2.    ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri financiare pentru finantarea infrastructurii de transport din fonduri structurale alocate in cadrul Programului Operational Sectorial Transport.
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta de Urgenta.
3.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 orivind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta de Urgenta.
4.    PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu comerciantii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Guvernul nu a aprobat acest proiect de ordonanta de urgenta.

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate
Prin Hotararea adoptata de Guvern se creeaza cadrul juridic pentru elaborarea normelor tehnice referitoare la conditiile specifice care trebuie indeplinite de organizatiile de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate in relatiile contractuale, precum si la criteriile tehnice necesare recunoasterii acestora, in vederea negocierilor prevazute prin Regulamentul (UE) nr.1308/2013.
2.    HOTARÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de motorina si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate din unele judete riverane Dunarii, precum si din judetul Buzau
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba scoaterea din rezervele de stat si acordarea ca ajutoare de urgenta, cu titlu gratuit, a 65 tone de motorina populatiei afectate de inundatii din judetele Dolj, Tulcea si Buzau.
3.    HOTARÂRE pentru aprobarea actelor aditionale nr. 1 pe anul 2014 la contractele de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 74/2012, precum si a Contractului de servicii publice al S.C. Interregional Calatori S.R.L.  pentru perioada 2014-2015
Prin Hotararea adoptata de Guvern se actualizeaza obligatiile de serviciu public social in domeniul transportului feroviar de calatori in anul 2014.
4.    HOTARÂRE privind aprobarea Actului Aditional pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 73/2012
Prevederile actului normativ adoptat de Guvern se refera, in principal, la:
- obligatiile CFR SA pentru anul 2014 de a asigura starea tehnica si de exploatare a infrastructurii feroviare, care sa permita desfasurarea in siguranta a transportului feroviar,
- indicatorii de calitate si performanta privind functionarea infrastructurii feroviare in concordanta cu Programul de Guvernare,
- Programele prioritare de dezvoltare, modernizare si investitii ale infrastructurii feroviare publice,
- metodologia de tarifare a utilizarii infrastructurii feroviare publice in perioada 2014-2015.
5.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994
Prin Hotararea adoptata de Guvern se are in vedere, in primul rand, prezenta reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii – ISC – ca membri ai Comisiilor de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora la solicitarea scrisa a investitorului, precum si prezenta obligatorie a reprezentantilor ISC la receptia lucrarilor de constructii pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice si pentru obiectivele de investitii constand in constructii incadrate in categoria de importanta A – „exceptionala” si B – „deosebita”, indiferent de sursele de finantare ale acestora.
De asemenea, actul normativ urmareste clarificari de esenta in procesul de verificare a achitarii cotelor, respectiv punerea in aplicare si posibilitatea de verificare fara echivoc a dovezilor achitarii cotei de 0,1%, conform prevederilor art. 30, alin. (1) din Legea nr. 50/1991, precum si a achitarii cotei de 0,70%, conform prevederilor art.40, alin. (1), din Legea nr.10/1995.
6.    HOTARÂRE pentru completarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.    HOTARÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Palestinei privind cooperarea economica, semnat la Bucuresti, la 12 februarie 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
8.    HOTARÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Industriei si Mineralelor al Republicii Irak privind cooperarea in domeniul industriei si mineralelor, semnat la Bucuresti, la 22 noiembrie 2013
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii Nationale a Apelor Minerale SA. Veniturile totale estimate se ridica la 29.955 mii lei, iar cheltuielile totale la 27.773 mii lei.
10.    HOTARÂRE privind aprobarea platii cotizatiilor si taxelor pentru realizarea interconectarii cu institutii similare internationale in domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum si pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetica si histocompatibilitate, in anul 2014
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba plata cotizatiilor si taxelor din titlu, aferente anului 2014, in suma de 5.030 euro.
11.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2014 pentru Societatea Comerciala "Antibiotice" S.A. Iasi, societate comerciala aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri si cheltuieli al SC Antibiotice SA Iasi. Veniturile totale estimate se ridica la 356.176 mii lei, iar cheltuielile totale la 319.292 mii lei.
12.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica "Pod pe DN 61 km 74+015 peste raul Arges la Ionesti"
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba alocarea sumei de 8,2 mii lei cu titlu de despagubire pentru exproprierea in cauza de utilitate publica.
13.    HOTARÂRE privind relocarea pe anul 2014 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0 + 000 (DN1 km 302 + 150) la km 14 + 860 si Tronson 2 de lkm 14 + 860 la km 17 + 500 si Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000 - km 3 + 600", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 938/2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se reloca, pentru exercitiul bugetar al anului 2014, suma de 262 mii lei, aprobata pentru imobilele proprietate privata ramase de expropriat, potrivit art. 2 din HG nr. 938/2013.
14.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii "Reabilitare DN 18 Baia Mare - Sighetu Marmatiei - Moisei -Iacobeni km 3 + 522 - km 62 + 234 (sector km 15 + 000 - km 62 + 234); km 69 + 790 - km 131 + 627; km 131 + 627 - km 220 + 088", din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localitatilor Baia Sprie, Desesti, Giulesti, Vadu Iezei si Sighetul Marmatiei din judetul Maramures
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba alocarea sumei de 175 mii lei cu titlu de despagubire pentru exproprierea in cauza de utilitate publica.
15.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Prin Hotararea adoptata de Guvern, se aproba suplimentarea bugetului MTS cu suma de 1.000 mii lei pentru plata taxei catre „Federal International Basketball Association” in vederea organizarii turneului final Eurobaschet in Romania, in anul 2015.
16.    HOTARÂRE privind aprobarea listei cuprinzand 5 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodarirea apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investitii pentru limitarea, prevenirea si diminuarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase, dupa cum urmeaza:
- Amenajarea raului Siret pe sectorul Homocea – confluenta cu fluviul Dunarea, judetele Vrancea si Galati – valoarea totala a investitiei: 140.757 mii lei.
- Apararea impotriva inundatiilor a localitatilor Solesti – Vaslui – Secuia, judetul Vaslui – valoarea totala a investitiei: 69.781 mii lei.
- Regularizare parau Gurasada, pe teritoriul comunei Gurasada, judetul Hunedoara – valoarea totala a investitiei: 49.984 mii lei.
- Amenajare rau Sasar si afluenti, judetul Maramures – valoarea totala a investitiei: 172.747 mii lei.
- Amenajare rau Iza pe tronsonul Vadu Izei – confluenta cu rau Tisa, judetul Maramures – valoarea totala a investitiei: 191.137 mii lei.
Finantarea acestor obiective se va face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul MMSC.
17.    HOTARÂRE pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru "A XXIII-a Adunare Generala si Conferinta Anuala a Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni", organizata in perioada 3-6 septembrie 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18.    HOTARÂRE privind recunoasterea asociatiei "Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania" ca fiind de utilitate publica
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
19.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta aprobate prin Hotararea guvernului nr. 218/2012.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
20.     HOTARÂRE privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2014-2016
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Orientarilor strategice nationale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane defavorizate (2014-2020)
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Orientarile strategice prevazute in acesta, vor fi avute in vedere la fundamentarea prioritizarii masurilor care vizeaza zonele montane defavorizate din cadrul programelor prin care sunt gestionate fondurile structurale si de investitii europene, avand ca obiectiv dezvoltarea spatiului rural montan si alinierea Romaniei la nivelul de dezvoltare a celorlalte state membre ale UE cu zone montane defavorizate.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere pentru dezvoltarea cooperarii in domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii din R.P Chineza si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Romania
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Masuri pentru eficientizarea sectorului de transport feroviar al Romaniei necesare pentru aprobarea Master Planului General de Transport al Romaniei
Guvernul a avut o prima lectura a acestui Memorandum. Dintre propunerile acestuia mentionam:
- concentrarea pe o retea feroviara mai restransa,
- stimularea competitivitatii in atribuirea contractelor de servicii publice,
- introducerea indicatorilor de performanta in finantarea serviciilor publice de transport feroviar de calatori,
- programe de reducere a costurilor.
4.    MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucuresti, in perioada 3-4 iunie 2014, a lucrarilor celei de a III-a sesiuni a Comitetului Mixt romano-emiratez de cooperare economica, comerciala si tehnica
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii documentului comun care urmeaza sa fie adoptat la reuniunea ministrilor economiei si comertului in format "16+1" - Ningbo, China, 7-8 iunie 2014 si a coordonarii misiunii economice la Beijing, in perioada 9-13 iunie 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Protocolului intre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera din Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informatii statistice si analitice referitoare la situatia frontierelor de stat ale Romaniei si Ucrainei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de Intelegere intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Autoritatea de Informatii Financiare-Unitatea de Informatii Financiare din Sfantul Scaun/Statul Cetatii Vaticanului privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice din Romania si Ministerul Federal pentru Mediu Conservarea Naturii, Constructii si Siguranta Nucleara din Republica Federala Germania privind realizarea in comun, in Romania, a unor proiecte pilot pentru protectia mediului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
9.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel pentru cooperare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
10.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii documentului intitulat Principiile Cheie de Diminuare a riscurilor (Risk Mitigation Mechanism Key Principles/Key Prerequisites for CGN’s Preliminary Invetment Decision to Set Up the Joint Venture with SNNuclearelectrica) in contextul proiectului de constructie a unitatilor 3 si 4 de la Centrala Nucleara Cernavoda.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V.    NOTE

1.    NOTA privind schemele de ajutor de stat derulate si implementate in Romania si propunerile de optimizare a aplicarii acestora
Guvernul a primit aceasta Nota.

VI.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind Raportul de activitate al Administratiei Nationale ''Apele Romane'' asupra stadiului implementarii lucrarilor promovate in regim de urgenta prin  HG nr.320/2014, pana la data de 23.05.2014
Guvernul a primit aceasta Informare.

VII.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta”, initiata de doamna deputat PSD Aurelia Cristea impreuna cu 40 de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD si PNL (Bp. 87/2014)
AVIZ FAVORABIL.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea Legii nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale”, initiata de domnul senator PD-L Mihai – Razvan Ungureanu, impreuna cu     un grup de parlamentari PD- L si PP-DD, FC (Bp. 89/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de domnul deputat PSD Florin Iordache impreuna cu un grup de parlamentari PSD, UNPR (Bp. 75/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor”, initiata de domnul deputat PDL Florin Gheorghe (Bp. 29/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate”, initiata de domnul senator PD-L Viorel-Riceard Badea si un grup de senatori apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PD-L, independent (Bp.36/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind gestionarea cainilor fara detinator, identificarea si controlul reproducerii cainilor”, initiata de domnul deputat independent Remus-Florinel Cernea (Bp. 566/2013, Plx. 72/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege privind achizitionarea de la persoanele fizice a deseurilor metalice feroase si neferoase care provin din sectorul de imbunatatiri funciare”, initiata de domnul deputat PSD Ion Balan si un grup de deputati – Grupurile parlamentare ale PSD si PNL (Bp. 51/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind exploatarea resurselor naturale cu continuturi de metale pretioase ale Romaniei”, initiata de domnii senatori Marius Sorin Ovidiu Bota, Sorin-Constantin Lazar si domnii deputati Laurentiu Chirvasuta, Sergiu-Constantin Vizitiu - Grupul parlamentar al PSD (Bp. 821/2013, L 127/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica”, initiata de doamnele deputat Tamara-Dorina Ciofu, Elena-Catalina Stefanescu si domnii deputati Vlad-Alexandru Cosma, Andrei Dolineaschi – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 11/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea  alin. (1) si (2) ale art. 135 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat”, initiata de domnul deputat Florin Gheorghe – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 27/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale”, initiata de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoara si de un grup de parlamentari din Grupul parlamentar PNL (Bp. 90/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art. II  din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului  nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere in reteaua de drumuri nationale din Romania”, initiata de domnul senator PP-DD Ioan Iovescu (Bp.725/2013, Plx nr. 233/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru completarea art. 34 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.     51/2006”, initiata de domnul deputat PSD Catalin Marian Radulescu impreuna cu un grup de deputati si senatori apartinand Grupurilor parlamentare PSD si PNL (Bp. 836/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.
14.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor”, initiata de domnul deputat PP-DD Catalin-Daniel Fenechiu, domnul senator neafiliat Ioan Iovescu si un grup de deputati apartinand Grupului parlamentar al PP-DD (Plx.155/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor”, initiata de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru  (Plx. 156/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
16.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea art. 40 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor”, initiata de domnul deputat neafiliat Petru Movila (Plx. 154/2014)
PARLAMENTUL VA DECIDE.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.