Acte normative la sedinta de Guvern din 29 octombrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 26.11.2014 19:33 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 29 octombrie 2014:

I.    PROIECT DE LEGE

– se va trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE privind incubatoarele de afaceri
Proiectul de Lege aprobat de Guvern va fi dezbatut in procedura de urgenta de catre Parlament si creeaza cadrul juridic de infiinţare şi funcţionare a incubatoarelor de afaceri. Principalele reglementari vizeaza:
- stabilirea principiilor care stau la baza funcţionarii incubatoarelor de afaceri,
- definirea incubatorului de afaceri ca o structura de sprijin organizata sub forma unui spaţiu care constituie un mediu favorabil şi sustenabil pentru IMM nou infiinţate, prin asigurarea unor facilitaţi comune şi a suportului managerial necesar,
- modalitate de acordare a statutului de incubator de afaceri.
Infiinţarea unui incubator de afaceri se poate face de catre autoritatea publica a administraţiei publice locale, instituţia de invaţamant superior, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ sau o persoana juridica de drept privat. Valabilitatea titlului de incubator de afaceri se acorda pe o perioada de 10 ani.
Facilitaţile la care are dreptul fondatorul incubatorului de afaceri, prin intermediul schemelor de ajutor de stat, iniţiate de autoritaţile publice locale sunt:
- scutire de la plata impozitului pe terenuri,
- scutire de la plata impozitului pe cladiri,
- scutiri, cu acordul autoritaţilor locale, de la plata oricaror taxe datorate bugetelor locale,
- alte facilitaţi ce pot fi acordate, potrivit legii.

Declaraţii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern


II.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea Protocolului intre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Varstnice din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucratorilor romani pentru lucrari temporare in domeniul construcţiilor in Statul Israel, semnat la Ierusalim, la data de 24 iunie 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
2.    HOTARARE pentru modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate societatii comerciale „CONPET” – SA Ploiesti, aprobarea actului aditional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor echipamentelor si dotarilor anexe aferente sistemului, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea comerciala „CONPET” – SA Ploiesti, precum si actualizarea Anexei nr. 22 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
3.    HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţa
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 2.638.450 lei ca ajutoare de urgenţa pentru un numar total de 1.210 de familii sau persoane singure care se afla in situaţii de necesitate cauzate de inundaţii, incendii, probleme grave de sanatate ori alte cauze care pot duce la excluziune sociala, precum si unor familii si persoane singure aflate in situatii deosebite din cauza incetarii furnizarii energiei termice in sistem centralizat in municipiul Resita, judetul Caras-Severin.
4.    HOTARÂRE privind infiinţarea comitetului interministerial pentru stimularea si facilitarea infiinţarii de noi parcuri industriale
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Comitetul interministerial se compune din reprezentanţi ai ME, MDRAP, MFP şi MFE.
5.    HOTARÂRE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr.1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 24/2000, in vederea asanarii legislaţiei active, actul normativ se inscrie in acţiunea de abrogare expresa a dispoziţiilor legale cazute in desuetudine sau care inregistreaza aspecte de contradictorialitate cu alte reglementari in vigoare.
6.    HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri ca urmare a retrocedarii, in condiţiile legii
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
7.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerul Educatiei Nationale, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'', pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011,  de Ordonanta Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2013, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invaţamantului şi cercetarii, precum şi in ceea ce priveşte plata sumelor prevazute in hotarari judecatoreşti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MEN pe 2014 cu suma de 14.583 mii lei.
8.    HOTARÂRE privind completarea si modificarea anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MC pe 2014 cu suma de 2.637 mii lei.
10.    HOTARÂRE privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania ca fiind de utilitate publica
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.     HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul National de Statistica pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul SGG pe 2014, pentru Institutul Naţional de Statistica, cu suma de 818 mii lei.
12.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1230/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Autostrada Timisoara-Lugoj"
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 560 mii lei, aferenta despagubirilor pentru expropriere in cauza de utilitate publica.
13.     HOTARÂRE privind aprobarea stemei orasului Jimbolia, judetul Timis
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.     HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Atintis, Balauseri, Chiheru de Jos, Gurghiu, Magherani, Neaua, Saschiz, Saulia, Vargata si Voivodeni, judeţul Mureş
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
15.     HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Altana, Arpasu de Jos si Brateiu, judetul Sibiu
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
16.     HOTARÂRE privind desfiintarea Centrului de Sanatate Somcuta Mare, judetul Maramures
Prin Hotararea adoptata de Guvern se desfiinţeaza unitatea sanitara publica, urmare a propunerii de desfiinţare facuta prin Hotararea Consiliului local Şomcuta Mare nr. 48/2014. Bunurile patrimoniale, precum şi personalul sanitar şi auxiliar au fost preluate de alte unitaţi sanitare din judeţ.
17.     HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara-Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Botosani, a unui imobil aflat in domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
19.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind  atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
20.     HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr.44 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
21.     HOTARÂRE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale in administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
22.     HOTARÂRE privind desemnarea Autoritatii Responsabile pentru  Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne
Prin actul normativ adoptat de Guvern se desemneaza MAI, prin Direcţia Schengen, ca Autoritate Responsabila pentru fondurile (AMIF – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare şi ISF – Fondul pentru Securitate Interna) aferente noului Cadru financiar 2014-2020, domeniul afaceri interne.
23.     HOTARÂRE privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii RO-NET construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale
Proiectul Ro-NET se adreseaza unui numar de 783 de localitaţi şi va contribui la creşterea calitaţii serviciilor publice, la creşterea nivelului de educaţie şi a abilitaţilor profesionale, la creşterea gradului de incluziune şi echitate sociala. Valoarea totala a investiţiei este de 377.838 mii lei.
24.     HOTARÂRE privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor si limitelor in care se pot efectua plaţi in avans din fonduri publice de catre Societatea Romana de Televiziune pentru producerea si difuzarea emisiunilor de televiziune in strainatate in limba romana, cat si pentru amenajarea spaţiilor de producţie si emisie ale posturilor de televiziune din strainatate controlate de Societatea Romana de Televiziune.
Prin Hotararea adoptata de Guvern se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plaţi in avans de pana la 100% din fonduri publice de catre SRTV, dintre care menţionam:
- cheltuieli de personal,
- cheltuieli de producţie şi comunicaţii,
- cheltuieli de cazare şi transport in cazul deplasarilor,
- drepturi de autor, drepturi conexe şi prestari servicii,
- amenajarea şi funcţionarea spaţiilor de producţie şi de emisie.
25. HOTARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in anul 2014 in judetul Arges.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare
26. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014 pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare
27. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman” aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare
28. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare
-    Memorandum cu tema Aprobarea majorarii numarului prognozat de personal la finele anului 2014 fata de cel realizat in anul 2013 si in mod corespunzator cheltuielilor de natura salariala in conditiile extinderii activitatii la Compania Nationale de Cai Ferate „CFR” S.A.
Guvernul a aprobat acest Memorandum
29. HOTARARE pentru modificarea HG nr. 138/2013 privind adoptarea unor masuri pentru siguranţa alimentarii cu energie electrica.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Declaraţiei prin care partea romana devine semnatara a Acordului Multilateral al Autoritaţilor Competente pentru Schimbul Automat de Informaţii Financiare
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Acordul Multilateral, din care fac parte 26 state membre ale OECD, este un instrument impotriva fraudei şi evaziunii fiscale, iar schimbul de informaţii vizeaza date referitoare atat la persoane, cat şi la conturi. Pentru Romania, schimbul de informaţii va deveni operaţional in septembrie 2017.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea extinderii Grupului de Rotaţie Central European pentru Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (CERG) prin includerea autoritaţii aeronautice civile din Republica Elena si a autoritatii aeronautice civile din Republica Lituania in CERG
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegaţiei romane la lucrarile celei de a XV-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale romano-cipriote de cooperare economica, industriala si tehnica
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea ocuparii prin concurs a unor posturi nedidactice vacante din invaţamantul preuniversitar de stat, cu incadrarea in numarul maxim de posturi si in limitele de cheltuieli aprobate
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune scoaterea la concurs a 1250 posturi nedidactice din invaţamantul preuniversitar de stat.
5.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea cresterii numarului de personal prognozat la finele anului 2014 si a cheltuielilor de natura salariala aferente pentru Regia Autonoma Autoritatea Aeronautica Civila Romana, in scopul inchiderii neconformitatilor semnalate de auditurile internationale, indeplinirii obligatiilor impuse de legislatia Uniunii Europene in domeniul aviatiei civile si extinderii activitatii.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea utilizarii sumei de 100.000 mii lei din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice conform art. 61 din OUG nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.
    Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV.    NOTA

1.    NOTA privind aprobarea acordarii de sprijin guvernamental in perioada imediat urmatoare precum si pe parcursul anului 2015, pentru programul de interes naţional Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeana a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca
Guvernul a luat act de aceasta nota.

V.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind o prima evaluare a efectelor actelor normative cu referire la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn si a sistemului de urmarire in timp real al drumului lemnului din padure pana la destinatarul final, supranumit ”Radarul padurilor”
Guvernul a primit aceasta Informare. Datele primelor evaluari indica un recul puternic al ilegalitaţilor (76% la confiscarea materialelor lemnoase, 30% la contravenţii) dupa punerea in aplicare a sistemului.
2.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Preşedintele Romaniei in anul 2014
Guvernul a primit Informarea saptamanala privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Preşedintele Romaniei. In saptamana care a trecut, in data de 22 octombrie, Ministerul Afacerilor Interne a organizat o videoconferinţa cu prefecţii şi structurile teritoriale de ordine şi siguranţa publica, in care s-a dispus acestora monitorizarea atenta a prevederilor Programului calendaristic de pregatire şi desfaşurare a alegerilor, astfel incat sa fie preintampinate orice disfuncţionalitaţi.
De la debutul campaniei electorale, s-au organizat şi desfaşurat 559 manifestari electorale in 379 localitaţi şi municipiul Bucureşti.

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul senator PSD Darius-Bogdan Valcov si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL (Bp. 93/2014, L 305/2014)
Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul deputat PD-L Dan Cristian Popescu (Plx. 380/2014,  L. 211/2014)
Aviz favorabil.
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor”, initiata de domnul deputat PSD Ion Mocioalca impreuna cu un grup de parlamentari PSD, UNPR, PNL (Plx. 360/2014)
Aviz favorabil.
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea Legii privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri”, initiata de domnul deputat PSD Liviu Harbuz impreuna cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD, UNPR şi UDMR (Bp. 272/2014)
Aviz favorabil.
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea anexei nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice” initiata de domnul deputat PSD Liviu Harbuz impreuna cu un grup de parlamentari UNPR şi PSD (Bp. 296/2014)
Aviz favorabil.
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte”, initiata de domnii senatori PSD Darius-Bogdan Valcov, Mihai Viorel Fifor, Marian Pavel, Matei Suciu si Stefan-Radu Oprea (Bp. 255/2014)
Aviz favorabil.
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Legea zootehniei”, initiata de domnul deputat PSD Liviu Harbuz şi un grup de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, UDMR, PD-L, PP-DD  (Bp. 210/2014)
Aviz favorabil.
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii”, initiata de domnul senator PSD Leonard Cadar (Bp. 325/2014)
Aviz favorabil.
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica”, initiata de domnul senator PSD Darius-Bogdan Valcov impreuna cu un grup de senatori apartinand Grupului parlamentar ale PSD (Bp. 885/2013,  Plx. 315/2014)
Aviz favorabil.
10.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul senator PSD Serban Nicolae (Bp. 6/2014, L. 236/2014)
Aviz favorabil.
11.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara”, initiata de domnul deputat PC Cezar Cioata (Bp. 287/2014)
Aviz favorabil.
12.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind adoptarea unor masuri pentru protejarea constructiilor reprezentative pentru Romania”, initiata de doamna deputat PD-L Sanda-Maria Ardeleanu si un grup de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, Minoritatilor (Bp. 249/2014)
Aviz favorabil.
13.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Proiect de lege pentru modificarea si completarea legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate”, initiata de domnul deputat PC Ovidiu Alexandru Raetchi si de un grup de deputati PP-DD, Independenti, PSD, PNL, PD-L (Bp. 275/2014)
Aviz favorabil.
14.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative”, initiata de doamnele senator PSD Doina-Elena Federovici si Gabriela Firea, domnul senator PSD Ilie Sarbu si un grup de parlamentari PSD, UNPR, UDMR, PNL (Bp. 302/2014)
Aviz favorabil.
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind pensiile ocupationale”, initiata de doamna deputat PD-L Claudia Boghicevici si un grup de deputati apartinand Grupului parlamentar al PD-L (Bp. 157/2014)
Aviz favorabil.
16.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public”, initiata de domnul senator PNL Paul Ichim impreuna cuun grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PNL, UNPR si PSD (Bp. 171/2014)
Aviz favorabil.
17.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 34 din 19 martie 2008, privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta”, initiata de domnul senator PNL Sebastian Grapa impreuna cu un grup de parlamentari din Grupul parlamentar al PNL (Bp. 300/2014)
Aviz favorabil.
18.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii”, initiata de domnul deputat PSD Aurel Vladoiu impreuna cu un grup de parlamentari din Grupul parlamentar al PSD (Bp. 248/2014)
Aviz favorabil.
19.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind Tichetul de servicii destinat platii prestatiilor casnice la domiciliu si prestatiilor cu caracter ocazional sau sezonier”, initiata de domnul deputat PNL Horia Cristian impreuna cu un grup de parlamentari PNL, PSD, PP-DD (Bp. 229/2014)
Aviz favorabil.
20.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind completarea  art. 26 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale”, initiata de domnii deputaţi Cezar Preda şi Gheorghe Udrişte – Grupul parlamentar (Plx. 359/2014)
Aviz favorabil.
21.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre”, initiata de domnul deputat PSD Mircea Titus Dobre si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PP-DD, Minoritati (Bp. 136/2014, Plx 376/2014)
Aviz favorabil.
22.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului platit din  fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice”, initiata de domnul senator Petru Serban Mihailescu si un grup de parlamentari UNPR (Bp. 311/2014)
Aviz favorabil.
23.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici si mijlocii”, initiata de domnii senatori PSD Ovidiu-Liviu Dontu si Neculai Bereanu (Bp. 279/2014)
Aviz favorabil.
24.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii”, initiata de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp. 174/2014)
Aviz favorabil.
25.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani”, initiata de domnul deputat PNL Nini Sapunaru impreuna cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PNL şi PD-L(Bp. 339/2014)
Aviz favorabil.
26.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri”, initiata de domnii parlamentari PNL Crin Antonescu, Puiu Hasotti, George Scutaru si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp. 320/2014)
Aviz favorabil.
27.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar”, initiata de doamnele senator Doina Silistru si Doina-Elena Federovici si domnii senatori Ioan Chelaru, Viorel Arcas, Catalin Boboc si Vasile-Cosmin Nicula – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL(Bp. 327/2014)
Aviz favorabil.
28.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali”, initiata de domn deputat PSD Liviu Harbuz si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD şi UNPR (Bp. 340/2014)
Aviz favorabil.
29.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000”, initiata de domnul deputat PNL Virgil Guran si un grup de deputati apartinand Grupului parlamentar al PNL (Bp. 228/2014)        
Aviz favorabil.
30.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice”, initiata de doamna deputat Camelia-Magdalena Bogdanici, domnii deputati Tudor Ciuhodaru, Anton Dobos, Theodor Paleologu, Florin Gheorghe si Petru Movila – Grupurile parlamentare ale PD-L, PP-DD, PNL, UNPR (Bp. 317/2014)
    Aviz favorabil.
31.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adoptiei”, initiata de domnul deputat PNL Radu Bogdan Timpau impreuna cu un grup de parlamentari aparţinand Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp. 179/2014)         
Aviz favorabil.
32.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind drepturile copiilor cu dizabilitati”, initiata de doamna deputat PP-DD Liliana Minca si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PP-DD, PSD, PNL, PD-L, PC, Minoritatilor Nationale, neafiliat (Bp. 175/2014)
                   Aviz favorabil.
33.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea şi completarea art.71 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, initiata de domnul deputat PSD Marian Avram si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, PD-L şi PP-DD(Bp. 226/2014)
Aviz favorabil.
34.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonantei de Guvern nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente”, initiata de doamna deputat PD-L Elena Udrea impreuna cu alti deputaţi si senatori din Grupurile parlamentare al PD-L (Bp. 763/2013, Plx. 297/2014)
Aviz favorabil.
35.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal”, initiata de domnul senator independent Valeriu Todirascu   (Bp. 419/2014)
Aviz favorabil.
36.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 25 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor”, initiata de domnul deputat PNL Costel Soptica si de domnul senator PNL Stefan-Liviu Tomoioaga impreuna cu un grup de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL si PD-L (Bp. 472/2014)
Aviz favorabil.
37.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali”, initiata de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoara (Bp. 65/2014)
Aviz favorabil.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.