Acte normative la sedinta de Guvern din 3 decembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 05.12.2014 08:13 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 3 decembrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

– se va trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
Proiectul de Lege aprobat de Guvern vizeaza eliminarea unor vulnerabilitaţi in sistemul de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate.

II.    ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru aprobarea unor masuri derogatorii de la dispozitiile Legii privind finantele publice nr.500/2002 si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010
Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern instituie, pentru anul 2014, o norma derogatorie de la Legea nr. 500/2002, in sensul ca legile bugetare anuale se pot modifica prin legi de rectificare dupa data de 30 noiembrie, şi o norma derogatorie de la Legea nr. 69/2010, in sensul acordarii posibilitaţii aprobarii a mai mult de doua rectificari bugetare.
2.    ORDONANTA DE URGENTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta
3.    ORDONANTA DE URGENTA privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta
4.    ORDONANTA DE URGENTA privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
Adoptarea acestei Ordonanţe va asigura o mai buna implementare a legislaţiei comunitare in domeniul ajutorului de stat, cu un impact semnificativ atat in privinţa modului in care sunt folosite resursele bugetare naţionale, dar şi cele provenind din fondurile europene. Totodata Ordonanţa creeaza cadrul legislativ care garanteaza indeplinirea condiţionalitaţilor ex-ante impuse de CE pentru accesarea fondurilor europene in perioada 2014-2020.
De asemenea, Ordonanţa de Urgenţa prevede unele masuri pentru eficientizarea activitaţii Consiliului Concurenţei, pentru asigurarea concordanţei intre prevederile din Legea concurenţei şi cele din legislaţia specifica inalţilor funcţionari publici.
5.    ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului pentru modificarea art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta
6.    ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea unor acte normative si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei ca membru in Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa (Open Government Partnership)
Prin Ordonanta adoptata de Guvern se reglementeaza ca, incepand cu data intrarii sale in vigoare, dispozitiile art. 20 din Legea nr. 202/1998 sa prevada ca toti emitentii suporta cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.
De asemenea, se stabileste ca pentru actele Guvernului si deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar pentru actele Parlamentului din bugetul Camerei Deputatilor, cu exceptia rapoartelor prezentate Parlamentului, ale caror cheltuieli de publicare se suporta de catre autoritatile publice respective.

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenite veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat
Prin Hotararea adoptata de Guvern se majoreaza acest ajutor de la 265 la 300 de lei. De acest ajutor beneficiaza un numar total de 22.074 persoane.
2.    PROIECT DE HOTARÂRE pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Acest proiect de hotarare a fost in prima lectura.
3.    HOTARÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al Comunei Budureasa, judetul Bihor
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
4.    HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Garbova, Salciua si Sona, judetul Alba
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5.    HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bertestii de Jos, Surdila-Gaiseanca, Surdila-Greci si Visani, judetul Braila
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.    HOTARÂRE privind scoaterea unei parti dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si aflat in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, ca urmare a restituirii acestuia catre persoanele indreptatite si pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.    Hotarare privind schimbarea titulaturii Muzeului de istorie Galati in Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galati
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
8.    HOTARÂRE privind suplimentarea numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARÂRE privind prorogarea termenelor prevazute la art. 3 alin. (1) si art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar, cu modificarile si completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Masuri privind asigurarea functionalitatii birourilor de reprezentare externa ale Ministerului Economiei
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune achiziţionarea unor autoturisme noi pentru birourile de reprezentare externa ale ME, in care autoturismele din dotare sunt uzate fizic şi moral, iar costurile de reparaţii depaşesc valoarea unor autoturisme noi.

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege pentru modificarea si  completarea Anexei 1 la Legea  nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de doamna deputat Ana Birchall – Grupul parlamentar al  PSD (Plx. 101/2013, L 225/2013)
Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ''Legea pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea'' , initiata de doamna deputat Rovana Plumb, domnul senator Liviu-Marian Pop si domnii deputati Florin Iordache si Bogdan-Liviu Ciuca-Grupurile parlamentare ale PSD (Bp. 520/2014)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.