Acte normative la Sedinta de Guvern din 30 aprilie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 03.05.2014 13:08 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 30 aprilie:

I.    PROIECT DE LEGE

– se trimite catre Parlament
1.    PROIECTUL LEGII securitatii cibernetice a Romaniei
Proiectul de lege adoptat de Guvern va permite operaţionalizarea Sistemului Naţional de Securitate Cibernetica – SNSC, care va facilita adoptarea de masuri proactive şi reactive privind informarea, monitorizarea, diseminarea, analizarea, avertizarea, coordonarea, decizia, reacţia, refacerea şi conştientizarea.
De asemenea, actul normativ defineşte o terminologie unitara in domeniul securitaţii cibernetice şi a unui cadru armonizat de acţiune a autoritaţilor şi instituţiilor publice.

II.    PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA

1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Acest Proiect de Ordonanta de Urgenta a fost transformat in Proiect de Lege si se va transmite catre Parlament.
Proiectul de act normativ adoptat de Guvern elimina condiţia de varsta maxima pentru a permite accesul intreprinzatorilor la facilitaţile acordate prin inlocuirea in textul legislativ a sintagmei „intreprinzatori tineri” cu sintagma „intreprinzatori debutanţi in afaceri”.
2.    PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind drepturile consumatorilor la incheierea contractelor
Acest Proiect de Ordonanta de Urgenta a fost transformat in Proiect de Lege si se va transmite catre Parlament.
Proiectul de Lege transpune in legislaţia naţionala prevederile Directivei 2011/83/UE şi vizeaza orice contract incheiat intre un profesionist şi un consumator - persoana fizica -, fiind exceptate in mod expres contractele menţionate in actul normativ.

III.    HOTARARI

1.    HOTARARE pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2014 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
Hotararea adoptata de Guvern stabileşte finalizarea lucrarilor de intervenţie şi efectuarea integrala a plaţilor aferente lucrarilor executate pentru un numar de 22 de construcţii cu destinaţia de locuinţa multietajata, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic. Fondurile alocate in acest sens se ridica la 5.000 mii lei.
2.    HOTARARE pentru aprobarea ''Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate, pentru anul 2014''
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
3.    HOTARARE privind completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 150/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care in componenta Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte  este introdus in calitate de membru un reprezentant al Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura.  
4.    HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Cicarlau, judetul Maramures
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
5.    HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Comana si Moieciu, judetul Brasov
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
6.    HOTARARE privind aprobarea stemei orasului Ghimbav, judetul Brasov
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
7.    HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
8.    HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Tarnova si Ususau, judetul Arad
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
9.    HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Treznea, judetul Salaj
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
10.    HOTARARE privind aprobarea stemei municipiului Medgidia, judetul Constanta
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
11.    HOTARARE pentru abrogarea pct.1, lit.(a) din sectiunea a II-a, partii A, Anexa I din  anexa nr. I la Hotararea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale din Romania
Prin Hotararea adoptata de Guvern se transpune in legislaţia naţionala Directiva Comisiei 2014/19/UE.
12.    HOTARARE privind aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general si conditiile pentru cooperarea in domeniul dezvoltarii, semnat la Bucuresti, la 28 august 2013
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
13.    HOTARARE pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte diplomatice
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.    HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii ''Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN 14, km 0+000-km 57 +500-km 89+400, Sibiu – Medias – Sighisoara''
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 219 mii lei, pentru despagubirile aferente imobilelor expropriate.
15.    HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ''Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN 15 km 69+500-km 109+940 Targu-Mures - Reghin si DN 15 A km 0+000-km 46+597 Reghin - Saratel”
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 247 mii lei, pentru despagubirile aferente imobilelor expropriate.
16.    HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Prin Hotararea adoptata de Guvern se proroga termenul prevazut la art. 7 din HG nr. 301/2012 pana la data de 31 decembrie 2014.
17.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul   2014 al Societatii ''Comicex''-S.A la care Ministerul Afacerilor Interne indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar unic
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC „Comicex” SA. Veniturile totale estimate se ridica la 6.719,55 mii lei, iar cheltuielile totale la 6.525,09 mii lei.
18.    HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
19.    HOTARARE pentru  aprobarea alocarii sumei necesare Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru contractarea si implementarea unui proiect necontractat din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocata
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat alocarea sumei de 1.570 mii lei pentru contractarea proiectului PHARE 2006/018-147.05.01.
20.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul   2014 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – „CNCIR” SA. Veniturile totale estimate se ridica la 63.058 mii lei, iar cheltuielile totale la 38.334 mii lei.
-    MEMORANDUM cu tema: numarul de personal prevazut pentru anul 2014 in bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A.
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune majorarea numarului de posturi din cadrul CNCIR SA cu 16 posturi, ca urmare a extinderii activitaţii.
21.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ''IPROCHIM''-S.A aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC „IPROCHIM” SA. Veniturile totale estimate se ridica la 6.338 mii lei, iar cheltuielile totale la 6.337 mii lei.
22.    HOTARARE privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea           unor acte normative in domeniul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
23.    HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
Prin Hotararea aprobata de Guvern se suplimenteaza bugetul MMFPSPV cu suma de 2.748 mii lei pentru plata titlurilor executorii conform OUG nr. 71/2009 şi OG nr. 17/2012.
24.    HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
Prin Hotararea aprobata de Guvern se suplimenteaza bugetul Ministerului Culturii pe anul 2014 cu suma totala de 2637 mii lei pentru plata unor titluri executorii.
25.    HOTARARE privind infiintarea Casei de cultura a Studentilor din municipiul Suceava
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
26.    HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 900/2012
Prin Hotararea adoptata de Guvern se stabileşte cadrul legal privind modalitatea de distribuţie catre asiguraţi a cardului naţional de asigurari de sanatate. CNAS se desemneaza ca unitate de achiziţii centralizata pentru achiziţia serviciilor poştale, in numele şi pentru casele de asigurari de sanatate judeţene şi a municipiului Bucureşti. Prin specificul sau, Casa OPSNAJ va distribui cardurile catre asiguraţii proprii.
27.    HOTARARE privind modificarea art.2, alin.(5) si (6) din Hotararea Guvernului nr.216/2014 privind alocarea temporara, pentru lunile martie si aprilie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
Prin Hotararea adoptata de Guvern se extinde termenul de plata a cererilor de rambursare şi a cererilor de plata pana la data de 23 mai 2014, astfel incat sumele alocate sa poata fi utilizate in integralitate.
28.    HOTARARE privind modificarea si completarea anexei nr.43 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
29.    HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr.428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Incheierea unui Acord interguvernamental romano-sarb privind desfasurarea de activitati lucrative de catre membrii de familie ai membrilor misiunilor diplomatice si posturilor consulare
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Estimarile pentru anii 2014 si 2015 cu privire la contributia UE din fondurile structurale si de coeziune, fondul european de pescuit si instrumentul de asistenta pentru pre-aderare
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Tratatului intre Romania si Statele Unite Mexicane privind extradarea
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului intre Romania si Republica Kazahstan privind asistenta judiciara in materie penala
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului intre Romania si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Tratatului intre Romania si Republica Kazahstan privind extradarea
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a primit informarea saptamanala asupra stadiului pregatirii alegerilor pentru Parlamentul European. In saptamana care a trecut, cel mai important eveniment a fost inceperea campaniei electorale, in ziua de 25 aprilie 2014. A fost stabilit necesarul de 93.610 bucaţi ştampile cu menţiunea Votat. Vor fi tiparite 20.434.307 buletine de vot şi vor fi imprimate 17.849.496 timbre autocolante cu menţiunea Votat.

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari”, initiata de domnul senator Ákos  Mora apartinand Grupului parlamentar al PNL (Bp. 32/2014)
Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul senator Darius-Bogdan Valcov apartinand Grupului parlamentar al PSD (Bp 464/2013, Plx. 91/2014)
Aviz favorabil
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii”, initiata de domnul deputat PSD Marian Ghiveciu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, UDMR (Bp. 810/2013, L 109/2014)
Aviz nefavorabil
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de libera practica, precum si pentru infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Formatorilor Auto din Romania”, initiata de domnul deputat independent Petru Movila (Bp. 843/2013)
Aviz nefavorabil
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege de modificare si completare a Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012” initiata de domnul senator PSD Chiriac Viorel impreuna cu un grup de senatori si  deputati PSD si PNL (Bp. 837/2013)
Aviz nefavorabil
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independentei Nationale a Romaniei si Ziua Parlamentului Romaniei”, initiata de domnul deputat PSD Bogdan Diaconu (Bp. 785/2013, L 93/2014)
Sa decida Parlamentul.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.