ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 30 iunie 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.06.2017 21:46 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 30 iunie 2017

I. ORDONANŢE DE URGENŢA

1. ORDONANTA DE URGENTA privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru intreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
2. ORDONANŢA DE URGENŢA privind suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
3. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din Romania
4. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea Legii nr.232/2016 privind industria naţionala de aparare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
5. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
6. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea unor acte normative
7. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţa
8. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul de mediu
9. ORDONANŢA DE URGENŢA privind unele masuri in vederea accelerarii implementarii proiectelor de infrastructura de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţarii publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritoriala Europeana”, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea art.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

II. HOTARÂRI

HOTARÂRE pentru completarea articolului 2 din Hotararea Guvernului nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plata 2016
HOTARÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019 a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
HOTARÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţa al medicamentelor, pentru pensionari
HOTARÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectarii cu instituţii similare internaţionale in domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetica şi histocompatibilitate, in anul 2017
HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1275/2000
HOTARÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Naţionale de Cai Ferate “CFR” S.A., in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa
HOTARÂRE pentru completarea Anexei nr. 57 la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş
HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societaţii Institutul de Proiectari Chimice “IPROCHIM” S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A. Deva aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentand contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recolteaza, datorita funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determina restricţii in recoltarea de masa lemnoasa
HOTARÂRE pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea parinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizand originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul parinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptata
HOTARÂRE privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de invaţamant preuniversitar
HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare, creşterea eficienţei energetice, gestionarea eficienta a energiei la immobile existente corpurilor C2 şi C20, modificari interioare, amenajare spaţii de lucru in pod existent (C2) amenajare incinta şi refacere imprejmuire la IPJ Cluj şi DJI Cluj”
HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrari de reabilitare termica şi modernizare spaţii de lucru la IPJ Arad şi UM0556 Arad”
HOTARÂRE privind prorogarea termenului prevazut la art.7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Calaraşi de catre domnul Stoia Florin, care şi-a depus demisia
HOTARÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Femeilor Francofone, organizata la Bucureşti, in perioada 1-2 noiembrie 2017
HOTARÂRE pentru modificarea art.5 din Hotararea Guvernului nr. 1104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini in favoarea statului roman
HOTARÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unitaţile administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Branişca, Veţel, Şoimuş, Deva şi Simeria – judeţul Hunedoara
HOTARÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unitaţile administrativ-teritoriale: Petriş, Savarşin, Varadia de Mureş, Bata, Barzava, Conop, Lipova, Pauliş, Ghioroc – judeţul Arad
HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti intre A1 – DN 7 şi DN 2 – A2”
HOTARÂRE privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes naţional „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localitaţii Lapugiu de Jos, judeţul Hunedoara
HOTARÂRE privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice
HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei
HOTARÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 2.38 „Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Tulcea” la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate private deschise circulaţiei publice
HOTARÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 şi pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesionala pentru administraţie publica 2016-2020
HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotararea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internaţionale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguraţii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor naţionale de sanatate
HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului Naţional pentru Coordonarea Implementarii Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020, şi pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020
HOTARÂRE privind aprobarea prealabila, in vederea recunoaşterii, prin hotarare judecatoreasca, a Asociaţiei “Consiliilor Americane pentru Educaţie Internaţionala: ACTR/ACCELS, INC” din Statele Unite ale Americii

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Infiinţarea Punctului Central de Coordonare a Investiţiilor din Planul de Investiţii pentru Europa şi a Grupului de Lucru aferent
2. MEMORANDUM cu tema: Incheierea unui acord cu partea sarba, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat romano-sarbe, pe canalul Bega
3. MEMORANDUM cu tema: Incadrarea schemei de ajutor de minimis- Programul de susţinere a internaţionalizarii operatorilor economici romani, pentru perioada 2017-2020- in politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman

V. RAPOARTE

1. CARTA ALBA A APARARII

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.