Acte normative la sedinta de Guvern din 30 martie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.03.2016 18:59 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiecte şi acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 30.03.2016:

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind venitul minim de incluziune

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea unor acte normative

II. ORDONANŢE DE URGENŢA

1. ORDONANŢA DE URGENŢA privind stabilirea masurilor necesare in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun cultural mobil clasat

2. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi a altor acte normative

III. HOTARÂRE

1. HOTARÂRE pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2016 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajata, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

2. HOTARÂRE pentru infiintarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate

3. HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 29 septembrie 2015 si la Londra la 26 octombrie 2015 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

4. HOTARÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XVII-a 2016 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024

5. HOTARÂRE privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara-Sucursala Institutului de Cercetari Nucleare

6. HOTARÂRE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'', institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, pentru Administratia Bazinala de Apa Jiu

7. HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii ''Amenajare Valea Poiana si afluenti, judetul Salaj'' precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia

8. HOTARÂRE pentru modificarea art.3 la Hotararea Guvernului nr.762/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Autostrada Sebes-Turda''-Lot 4

9. HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica

10. HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

12. HOTARÂRE privind actualizarea Anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13. HOTARÂRE pentru modificarea alineatului 2 al articolului 7 din Hotararea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

14. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor

15. HOTARÂRE pentru completarea art.9 din Hotararea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura

16. HOTARÂRE privind stabilirea pentru anul 2015 a cuantumului plaţii unice pe suprafaţa, plaţii redistributive şi intervalele de suprafaţa pentru care se acorda aceasta, plaţii pentru practici agricole benefice pentru clima şi mediu, plaţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii in sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil

17. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

18. HOTARÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1.053/2014

19. HOTARÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 si pana la data de 02 decembrie 2019 in transportul feroviar public de calatori

20. HOTARÂRE privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate ''C.F.R''-S.A pentru perioada 2016-2020

21. HOTARÂRE privind prorogarea pana la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, precum si pentru prelungirea termenului de aplicare a Hotararii Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

22. HOTARÂRI privind numiri/eliberari de prefecti si/sau subprefecti

23. HOTARÂRI privind rechemari de consuli generali

IV. BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

1. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

2. HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru mediu

3. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Uzina Termoelectrica Midia - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

4. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei autonome ''Monetaria Statului'' din subordinea Bancii Nationale a Romaniei

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea in domeniul transporturilor militare

2. MEMORANDUM cu tema:  Modificarea acordului cu partea bulgara, incheiat prin schimb de note verbale, privind deschiderea punctelor de trecere a frontierei Dobromir-Krushari si Lipnita-Kainargea

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Sorin Maxim, secretar de stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare S.A

4. MEMORANDUM cu tema: Posibilitatea Romaniei de a obtine calitatea de co-presedinte (co-chair) in cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa (Open Government Partenership - OGP)

5. MEMORANDUM cu tema: Dinamizarea Comitetului interministerial de coordonare a afacerilor europene

VI. INFORMARI

1. INFORMARE privind produsele care in momentul de faţa au dosarele in curs de elaborare in vederea depunerii la Comisia Europeana pentru inregistrare şi protecţie cu denumiri de origine sau indicaţii geografice

2. INFORMARE referitoare la Strategia Energetica a Romaniei 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. Raport de progres privind procesul de elaborare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.