Acte normative la sedinta de Guvern din 30 septembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.09.2015 20:09 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative aprobate in sedinta Guvernului Romaniei din 30 septembrie:

PROIECT DE LEGE

PROIECT DE LEGE privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol aditional intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinau la 27 august 2015 si a celui de-al cincilea Protocol aditional intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 23 septembrie 2015 si la Chisinau la 24 septembrie 2015, la Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale aditionale

ORDONANŢE DE URGENŢA

ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor masuri bugetare

HOTARÂRI

HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1610/2006
HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare celei de-a treia transa eferenta anului 2016
HOTARÂRE privind aprobarea Programului national al manifestarilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Razboi Mondial
HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi
HOTARÂRE privind transmiterea unor imobile aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'' in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Politiei
HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului asupra activitaţii portuare
HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" - S.A., a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR"- S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova si Constanta, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
HOTARÂRE pentru aprobarea cuantumului si a platii cotizatiei voluntare de participare a Ministerului Justitiei la Academia Internationala Anticoruptie, pentru anul 2015
HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Tribunalului Dambovita si transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii
 HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului, in domeniul privat al acestuia, a unor constructii aflate in administrarea Penitenciarului de Minori si Tineri Tichilesti din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea scoaterii din functiune si casarii
 HOTARÂRE privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a recipientelor simple sub presiune
 HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IPROCHIM S.Aaflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
 HOTARÂRE privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
 HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate
 HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016
 HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Institutul Regional de Oncologie Timisoara''
 HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar si trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unei constructii aflata in administrarea Directiei de Sanatate Publica a judetului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sanatatii, in vederea scoaterii din functiune si demolarii
 HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Justitiei pentru Tribunalul Sibiu, pana la data revenirii in administrarea Ministerului Apararii Nationale a imobilului transmis conform Hotararii Guvernului nr.380/2014 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Justitiei
 HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate in administrarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii
 HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea unor Centre Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015
 HOTARÂRE privind plata din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 a contributiei Romaniei la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an
 HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit.a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
 HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Golesti, Mihaesti si Vaideeni, judetul Valcea
 HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Botesti si Ungheni, judetul Arges
 HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Balint, judetul Timis
 HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municpiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita
 HOTARÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in domeniul public al comunei Damuc, judetul Neamt
 HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzau de catre domnul Gheorghe Marian Sorin
 HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
 HOTARÂRE privind modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, precum şi pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii si semnarii "Protocolului de colaborare intre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice din Romania si Ministerul Educatiei din Republica Moldova pentru anii de invatamant 2015-2018"
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Programului de cooperare stiintifica si tehnologica intre Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare din Romania si Academia de Stiinte a Moldovei
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului de cooperare intre Ministerul Culturii din Romania si Ministerul Culturii din Republica Moldova
MEMORANDUM cu tema: Semnarea, din partea Guvernului Romaniei, si a ''Memorandumului de Parteneriat cu privire la Initiativa Francofona Nationala (2015-2018), in cadrul Programului OIF pentru Franceza in relatiile internationale''
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viza pentru eliberarea vizelor de lunga sedere
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deschiderii de negocieri si semnarii unui Memorandum de Intelegere privind cooperarea in domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Romania si Ministerul Agriculturii din Regatul Hasemit al Iordaniei
MEMORANDUM cu tema: Desemnarea presedintelui partii romane in Comisia Mixta romano-iordaniana de cooperare economica si tehnica.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.