ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 31 mai 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 31.05.2017 19:34 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 31 mai 2017
 
I.                PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) NR.648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii
2.    PROIECT DE LEGE pentru aderarea Romaniei la Conventia privind garantiile internationale in materie de echipamente mobile si la Protocolul la aceasta privind aspecte specifice referitoare la echipamentele aeronavelor, adoptate impreuna la Cape Town, la 16 noiembrie 2001
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti, la 14 decembrie 2016
4.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti, la 4 august 2016
5.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei
6.    PROIECT DE LEGE privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
7.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni
8.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata
II.              ORDONANŢE DE URGENŢA
1.    ORDONANTA DE URGENTA privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii
III.            HOTARÂRI
1.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1288/2012
2.    HOTARÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1156/2013 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor aferente acestora
3.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru plata financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate Romaniei prin Facilitatea Schengen
4.    HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de imprumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007
5.    HOTARÂRE privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Senatului Romaniei
6.    HOTARÂRE privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei in calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) pentru anul 2017
7.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti''
8.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei
9.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A aflata sub autoritatea Ministerului Energiei
10.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electrocentrale Constanta S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei
11.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului-S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei
12.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Nationala a Uraniului S.A, aflata sub autoritatea Ministerului
13.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 si 2806, si a adresei postale a imobilului 2932 in urma intabularii acestuia in cartea funciara, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unor parti din acestea, pe o perioada de 20 de ani, in folosinta gratuita a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor ''Regina Maria''
14.HOTARÂRE privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Botosani
15.HOTARÂRE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, pentru Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral
16.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciara 2015-2023
17.HOTARÂRE pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a componenţei nominale a Comitetului de amenajare a spaţiului maritim
18.HOTARÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia intrunirii Consiliului de administraţie al Institutului European al Ombudsmanului, Adunarii generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului Aniversar “20 de ani de la infiinţarea instituţiei Avocatul Poporului” şi Conferinţei internaţionale privind drepturile omului, in perioada 20-23 septembrie 2017
19.HOTARÂRE privind unele masuri de utilizare a Fondului de contrapartida provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit in baza Inţelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucureşti la 7 ianuarie 2000, in baza carora Guvernul Japoniei ofera Guvernului Romaniei un ajutor nerambursabil in valoare de 500 milioane yeni şi a Acordului incheiat intre Guvernul Romaniei şi Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor
20.HOTARÂRE privind aprobarea programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare “Grantul pentru tineri cercetatori REGELE CAROL I”
21.HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producatorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia
22.HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru romanii de pretutindeni 2017-2020
23.HOTARÂRE privind unele masuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie
24.HOTARÂRE privind incetarea execitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de catre domnul Isabel Bogdan;
25.HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de catre domnul Popica Eduard Andrei;
26.   HOTARÂRE privind eliberarea doamnei Ioana Gabriela Costache din funcţia de consul general, şef al Consulatului General al Romaniei la New York;
27.   HOTARÂRE privind numirea doamnei Ioana Gabriela Costache in funcţia de consul general, şef al Consulatului General al Romaniei la Montreal;
28.   HOTARÂRE privind numirea domnului Radu Catalin Dancu in funcţia de consul general, şef al Consulatului General al Romaniei la New York;
IV.            MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Elemente preliminare de pozitionare a Romaniei in perspectiva negocierilor privind politica de coeziune post-2020
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea solutiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finantate din fonduri europene, in domeniul deseurilor, astfel incat eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate sa nu fie periclitata si care sa asigure functionalitatea si intrarea in uz a proiectelor pana la termenul stabilit in Memorandumul nr.20/3709/MB/27.02.2017 cu tema: Aprobarea listelor proiectelor nefunctionale, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.678/2015, dar nu mai tarziu de 31.03.2019
3.    MEMORANDUM cu tema: Masuri de conformare cu standardul de transparenta privind schimbul de informatii in scopuri fiscale elaborat de Forumul Global privind Transparenta si Schimbul de Informatii in Scopuri Fiscale
4.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Presedintelui Partii romane la cea de-a VIII-a sesiune a Comisiei Mixte interguvernamentale romano-ungare de cooperare economica, Budapesta, 2017
5.    MEMORANDUM cu tema: Reconfirmarea candidaturii Romaniei pentru relocarea la Bucuresti a Agentiei Europene pentru Medicamente si aprobarea unor masuri logistice
6.    MEMORANDUM cu tema: Incadrarea schemelor de ajutor de minimis -Programul naţional multianual de microindustrializare, Programul de dezvoltare a activitaţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa, Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici şi mijlocii, Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului – in politicile economica bugetare şi financiare ale statului roman
V.              INFORMARI
1.    Informare privind stadiul pregatirii alegerilor locale partiale din data de 11 iunie 2017
VI.            PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006 provenit dintr-o propunere legislativa iniţiata de domnul deputat PSD Iulian Iancu şi domnii deputaţi PNL Mircea Ciopraga, Ioan Cristea, Ioan Silviu-Lefter şi Dan Radu Ruşanu
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi la amendamentele cu privire la acesta depuse de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism la Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaţi şi validari a Senatului.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.