ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 4 august 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 04.08.2017 20:27 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 4 august 2017


I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de interventie ilicita indreptate impotriva aviatiei civile internationale, adoptata la Beijing, la 10 septembrie 2010 si semnata de Romania la Montreal, 5 iulie 2016, precum si a Procololului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 si semnat de Romania la Montreal, la 5 iulie 2016, la Conventia pentru reprimarea capturarii ilicite a aeronavelor, incheiata la Haga la 16 septembrie 1970
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Conventiei cu privire la construirea si exploatarea unui Centru de cercetare in domeniul antiprotonilor si al ionilor in Europa, semnata la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

II. ORDONANŢE SI ORDONANTE DE URGENTA

1. ORDONANŢA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinanţarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", in perioada 2014-2020
2. ORDONANTA privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare in domeniul sanataţii
3. ORDONANŢA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
4. ORDONANŢA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creşterea copilului, cu modificarile si completarile ulterioare
5. ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea articolului VIII alineatul (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii
6. ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de catre statul roman la societatile producatoare de agent termic la unitatile administratiei publice locale in vederea infiintarii si organizarii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat
7. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele masuri fiscal-bugetare
8. ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
9. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
10.ORDONANTA DE URGENTA privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
11.ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
12.ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea şi completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului roman

III. HOTARÂRI

1. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 920/2011
2. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 93/2016
3. HOTARÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "ADMINISTRATIE" din administratia publica locala
4. HOTARÂRE pentru modificarea articolului 4 din Hotararea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2017, pentru judetul Vrancea
5. HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau
6. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole
7. HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov si municipiul Bucuresti in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTARÂRE privind declasificarea Notei raport si a Situatiilor centralizatoare privind produse si bunuri materiale, emise de Ministerul Apararii Nationale in luna iunie 1990
9. HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sebes-Turda" - Lot 1 Sectiunea B, km 14+000 - km 17+000
10.HOTARÂRE privind declararea proiectului "Noi dezvoltari ale Sistemului National de Transport in scopul preluarii gazelor de la tarmul Marii Negre – Extindere Sistem National de Transport prin realizare conducta de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagra - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 – zona localitate Gradina", ca proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale
11.HOTARÂRE privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacitatii Sistemului National de Transport in vederea asigurarii fluxului de gaze naturale pe directia Romania-Republica Moldova", ca proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale
12.HOTARÂRE privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar
13.HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
14.HOTARÂRE pentru completarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava
15.HOTARÂRE privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor in turism, denumit in continuare Master-Planul investitiilor in turism si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii in turism
16.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuitaţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
17.HOTARÂRE privind numirea unui consul general
18.HOTARÂRE privind condiţiile in care se suporta, de la bugetul de stat, contribuţiile de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensii, precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii
19.HOTARÂRI privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depasirii limitei platilor restante cumulate stabilita in conformitate cu prevederile lit. b) din Memorandumul cu tema: Masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale operatorilor economici carora li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Ministerul Economiei
2. MEMORANDUM cu tema: Notificare in vederea desemnarii a doi membri titulari din partea Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania in cadrul delegatiei
Romaniei la Comitetul Regiunilor (COR) al Uniunii Europene
3. MEMORANDUM privind combaterea si prevenirea traficului de persoane si fenomenului exploatarii prin munca a cetatenilor romani din Regatul Spaniei
4. MEMORANDUM cu tema: Consolidarea capacitatii de raspuns a ministerelor cu atributii in domeniul combaterii si prevenirii fenomenului exploatarii prin munca a cetatenilor romani din Spania, Italia si Marea Britanie. Plan de masuri sectoriale fata de evolutia acestui fenomen
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de actiuni pentru implementarea
Programului National de Reforma 2017 si a Recomandarilor Specifice de Tara 2017


V. INFORMARI

1. INFORMARE privind imbunatatirea legislatiei primare si secundare privind parteneriatul public-privat

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.