Acte normative la sedinta de Guvern din 4 februarie 2015. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 04.02.2015 15:31 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 4 februarie:

I.     PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE  privind anularea contribuţiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice

II.    HOTARÂRI DE GUVERN

1.    HOTARÂRE privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010
2.    HOTARÂRE privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentala
3.    HOTARÂRE privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind masuri de creştere a calitaţii arhitectural-ambientale a cladirilor
4.    HOTARÂRE privind reglementarea prestarii de catre copii de activitaţi remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling
5.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 13 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorilor de inventar ale unor bunuri
6.    HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare intre Ministerul Sanataţii al Romaniei şi Ministerul Sanataţii al Republicii Peru in domeniul sanataţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2014
7.    HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul sanataţii şi al ştiinţelor medicale intre Ministerul Sanataţii din Romania şi Comisia Naţionala de Sanatate şi Planificare Familiala din Republica Populara Chineza, semnat la Bucureşti in 28 iunie 2014
8.    HOTARÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Inţelegere intre Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice şi Departamentul pentru Ape, Paduri şi Piscicultura din Romania şi Administraţia de Stat pentru Silvicultura din Republica Populara Chineza privind cooperarea in domeniul padurilor, conservarii zonelor umede şi protecţiei vieţii salbatice, semnat la Bucureşti, la 14 aprilie 2014
9.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1084 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Palatul de Justiţie Iaşi” şi “Reabilitare, amenajare şi extindere sediul Tribunalului Sibiu”
10.    HOTARÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Tribunalul Maramureş in domeniul public al oraşului Şomcuta Mare
11.    HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Lupşa, judeţul Alba
12.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi a muncipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj
13.    HOTARÂRE privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1064/2013
14.    HOTARÂRE pentru aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare
15.    HOTARÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuinta de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuinta, propuse in vederea vanzarii, din fondul locativ administrat de Regia Autonoma ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'' pentru anul 2015
16.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor bunuri mobile si a unui bun imobil, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, in vederea scoaterii din functiune si a casarii
17.    HOTARÂRE privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si pentru atribuirea destinatiei acestuia ca resedinta pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman
18.    HOTARÂRE privind trecerea unei constructii aflata in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Judetean de Politie Bistrita Nasaud, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, precum si pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.    HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Braila de catre domnul Tiripa Marius Aurelian

Declaratii susţinute de premierul Victor Ponta, la inceputul sedintei de guvern

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Economiei, Comertului si Turismului din Romania si Ministerul Comertului din Republica Populara Chineza privind promovarea dezvoltarii in comun a Zonei Economice a Drumului Matasii in cadrul Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economica Romano-Chineza
2.    MEMORANDUM cu tema: Acceptarea formei finale a Cartei Internationale a Energiei, participarea unei delegatii romane la Conferinta Ministeriala de la Haga din perioada 20-21 mai 2015, adoptarea si semnarea Cartei Internationale a Energiei
3.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a unui imprumut in valoare de 175 milioane EUR in vederea sustinerii implementarii Proiectului privind constructia de locuinte sociale pentru familiile/persoanele tinere, destinate inchirierii
4.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea presedintelui Partii romane in Comisia interguvernamentala romano-turkmena de colaborare economica si tehnico-stiintifica.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.