Acte normative la sedinta de Guvern din 4 martie 2015. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 04.03.2015 20:17 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 4 martie 2015:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.  PROIECT DE LEGE  privind ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinau la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010
2.   PROIECT DE LEGE pentru aprobarea platii contributiilor Ministerului Justitiei si Ministerului Public la organisme internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

II.    ORDONANŢE DE URGENŢA

1.  ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte masuri
2.  ORDONANŢA DE URGENŢA pentru aprobarea schemelor de plaţi care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societaţile agricole şi alte forme de asociere in agricultura

Declaraţii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern


III.    HOTARÂRI DE GUVERN

1.  HOTARÂRE pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine
2.  HOTARÂRE pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic pentru specia bovine
3.  HOTARÂRE privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare
4.  HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor suprafete de teren aflate in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor si scaderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedarii, in conditiile legii
5.  HOTARÂRE privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru unele unitati din subordine, din domeniul public al statului in domeniul privat al statului in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, in conditiile legii, modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului si actualizarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6.  HOTARÂRE privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A. Petrosani, pentru anul 2015
7.   HOTARÂRE privind trecerea unei constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8.  HOTARÂRE privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare
9.  HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 si la Bucuresti la 8 iulie 2014 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005
10. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" S.A.
11. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Nationale ''Aeroporturi-Bucuresti''-S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
12. HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare precum si aprobarea inchirierii unor imobile sau parti din acestea aflate in domeniul public al statului si administrarea unitatilor subordonate Ministerului Sanatatii
13. HOTARÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Brailei in Muzeul Brailei ''Carol I''
14. HOTARÂRE privind recunoasterea Fundatiei "Consortiu pentru Dezvoltare Locala" Mioveni ca fiind de utilitate publica
15. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 183/2005 privind infiintarea pe langa Consiliul Superior al Magistraturii a unei activitati finantate integral din venituri proprii
16. HOTARÂRE privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17. HOTARÂRE privind aprobarea stemei orasului Balan, judetul Harghita
18. HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.46 la Hotararea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani
19. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale „ Loteria Romana” S.A.
20. HOTARÂRE Guvern nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM)
21. HOTARÂRE pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţia Fondului pentru Mediu
22. HOTARÂRE privind modificarea şi completarea Hotararii de Guvern nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

IV.    MEMORANDUMURI

1.  MEMORANDUM cu tema: Negocierea Protocolului intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria pentru implementarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetatenilor proprii si a strainilor, semnat la Bucuresti, la 23 iunie 2000
2.  MEMORANDUM cu tema: „Negocierea Acordului de cooperare intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din Romania si Comisia Functiei Publice de pe langa Presedintele Republicii Azerbaidjan in domeniul managementului resurselor umane in functia publica''.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de inţelegere intre Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri din Romania şi Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) privind Programul BERD Small Business Support in Romania (Programul)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.