Acte normative la sedinta de Guvern din 4 septembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 06.09.2014 13:52 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 4 septembrie:

I.PROIECTE DE LEGE

se vor trimite catre Parlament
1.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind masuri de crestere a increderii si securitatii, semnat la Kiev, la 10 martie 2014
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

II.HOTARÂRI

1.HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 7 aprilie 2014 si la Bucuresti la 14 aprilie 2014 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, la Contractul dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Proiectului privind constructia autostrazii Cernavoda-Constanta, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
2.HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.5 incheiat intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 si la Bucuresti la 6 februarie 2014, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. pentru finantarea Proiectului de construire a autostrazii Arad - Timisoara - Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
3.HOTARÂRE pentru aprobarea Protocolului intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind infiintarea si functionarea unui Punct comun de contact la frontiera de stat romano-sarba, semnat la Bucuresti la 31 mai 2013
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare care constituie temeiul legal pentru infiinţarea şi funcţionarea unui Punct comun de contact la frontiera de stat romano-sarba, la sediul PTF Porţile de Fier I, Punct ce va permite un mai bun schimb de informaţii pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, a contrabandei şi a altor forme de infracţionalitate transfrontaliera.
4.HOTARÂRE privind transferul unei parti dintr-un imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii  Nationale in administrarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5.HOTARÂRE privind transmiterea unei parti de imobil, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Iasi si pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1660/2006
Guvernul a amanat adoptarea acestei Hotarari.
7.HOTARÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului si pentru completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor masuri in vederea finantarii unor proiecte si programe din bugetul Fondului pentru mediu
Prin Hotararea adoptata de Guvern se modifica o serie de acte normative in vederea finalizarii Programului de dezvoltare şi optimizare a RNMCA, conform prevederilor directivelor europene.
8.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane''-Administratia Bazinala de Apa Jiu aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
10.HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii  rutiere
Prin Hotararea adoptata de Guvern, se infiinţeaza Registrul SETRE, care se intocmeşte, se administreaza şi se actualizeaza de catre Autoritatea Rutiera Romana din cadrul MT. Registrul SETRE va conţine domeniile SETRE care se afla pe teritoriul Romaniei şi furnizorii SETRE carora li se acorda inregistrarea. Actul normativ constituie o obligaţie a Romaniei faţa de legislaţia UE.
11.HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.494/2006 privind echipamentul maritim
Hotararea adoptata de Guvern actualizeaza legislaţia romaneasca in concordanţa cu modificarile legislaţiei europene (Directiva 96/98/CE) şi ale convenţiilor internaţionale in domeniu.
12.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale "Aeroporturi - Bucuresti" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” SA, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 676.837,87 mii lei, iar cheltuielile totale de 643.960,34 mii lei.
- MEMORANDUM cu tema: Aprobarea mentinerii in anul 2014 a numarului de personal aprobat la finele anului 2013, prin reintregirea numarului de personal realizat in anul 2013 cu 37 de persoane, la Compania Naţionala Aeroporturi – Bucureşti S.A.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
13.HOTARÂRE privind desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftizilogie Guranda, judeţul Botoşani
Prin desfiinţarea acestei unitaţi se urmareşte corelarea situaţiei de fapt cu cea de drept, avand in vedere ca Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda şi-a incetat activitatea medicala inca din aprilie 2011, ca urmare a retrocedarii sediului in care funcţiona. Preluarea patrimoniului fostei unitaţi, impreuna cu drepturile şi obligaţiile restante, va fi facuta de Spitalul Judeţean de Urgenţa „Mavromati”, Botoşani. De asemenea, Spitalul Judeţean va achita drepturile salariale restante ale personalului fostei unitaţi sanitare.
14.HOTARÂRE privind preluarea si darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor a unui sector de drum de interes judetean, situat in judetul Covasna, trecut in domeniul public al statului, precum si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes national, in vederea realizariide catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a activitaţilor de interes naţional in domeniul administrarii drumurilor naţionale
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
15.HOTARÂRE pentru organizarea in anul 2014, in Romania, a doua conferinte internationale in cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Tarile din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. In anul 2014, in cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţarile din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE), ţara care deţin preşedinţia instituţiei, prin rotaţie, este Romania, prin ANOFM. ANOFM va organiza, in 2014, in ţara noastra, conform procedurilor, doua conferinţe internaţionale pe domeniul Serviciilor Publice de Ocupare.
- MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii in anul 2014, in Romania, a doua conferinte internationale in cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Tarile din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
16.HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unei constructii aflata in administrarea Institutului Oncologic ''Prof.Dr.I.Chiricuta'' Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sanatatii, in vederea scoaterii din funcţiune şi demolarii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17.HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18.HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aduc o serie de completari la HG nr. 759/2010, in sensul cresterii plafonului maxim alocat pentru platile anuale suplimentare in anul 2014, de la 3.000.000 euro la 7.098.000 euro, dintre care 5.798.000 pentru productia vegetala si 1.300.000 pentru productia animaliera. De asemenea, se prelungeste perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului specific pana la data de 28 noiembrie 2014 si, corelativ, termenul pentru eliberarea documentului justificativ se fixeaza la 5 decembrie 2014.

III. MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de Intelegere pentru cooperarea in domeniul vinurilor intre Ministerul Economiei din Romania si Biroul de Dezvoltare Comerciala si Economica din cadrul Guvernului Regiunii Administrative Speciale Hong-Kong a Republicii Populare Chineze
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.MEMORANDUM cu tema: Negocierea proiectului Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Columbia privind cooperarea in domeniul industriei de aparare
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea protocolului de modificare a conventiei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Erevan la 25 martie 1996
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.MEMORANDUM cu tema: Negocierea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului intre Romania si Republica Albania in domeniul securitatii sociale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.MEMORANDUM cu tema: semnarea unui protocol intre Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public Privat si Promovarea Exporturilor pentru si in numele Guvernului Romaniei si Agentia de Promovare a Investitiilor din cadrul Ministerului Comertului (MOFCOM) din Republica Populara Chineza privind Mecanismul de Contact intre Agentia de Promovare a Investitiilor din China si Agentiile Nationale de Promovare a Investitiilor din tarile Europei Centrale si de Est
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Romania si Ungaria privind protectia reciproca a informatiilor clasificate
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV.PUNCTE DE VEDERE

1.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 a societatilor”, initiata de domnii deputati Liviu-Bogdan Ciuca, Ion Dinita, Aurelian Ionescu, Vicentiu-Mircea Irimie, Ioan Moldovan si doamna deputat Cornelia Negrut – Grupul parlamentar al PC (Bp 267/2014)
Aviz favorabil.
2.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea lit. b) a art. 3 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta”, initiata de domnul deputat PNL Mircea Rosca si un grup de deputati apartinand Grupului parlamentar al PNL (Bp. 178/2014)
Aviz nefavorabil.
3.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale”, initiata de doamna deputat PD-L Paul Maria Andreea si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare al PD-L, PP-DD, Independenţi (Bp. 107/2014, L321/2014)
Aviz nefavorabil.
4.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice”, initiata de domnul deputat PSD Liviu Harbuz impreuna cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD şi UDMR (Bp. 273/2014)
Aviz nefavorabil.
5.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura”, initiata de domnul deputat PSD Catalin Marian Radulescu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD si PC (Bp. 238/2014)
Aviz nefavorabil.
6.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere”, initiata de doamna deputat PP-DD Liliana Ciobanu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PD-L, PNL, PP-DD si ale Independentilor (Bp. 269/2014)
Aviz nefavorabil.
7.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de domnul senator PSD Gheorghe Pop (Bp. 215/2014)
Aviz nefavorabil.
8.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de domnul deputat    PD-L Gheorghe Udriste impreuna cu un grup dedeputati apartinand Grupurilor parlamentare PD-L si Minoritatilor Nationale (Bp. 217/2014)
Aviz nefavorabil.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.