ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 5 aprilie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 05.04.2017 20:28 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 5 aprilie 2017:

I.               PROIECTE DE LEGE

1.              PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect de imbunatatire a  serviciilor judiciare) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat  la Bucuresti, la 17 februarie 2017, si respectiv, 27 februarie 2017
 
II.            ORDONANŢE

1.            ORDONANŢA DE URGENŢA a Guvernului pentru modificarea şi completarea legii nr.152/1998  privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

III.         HOTARÂRI

1.            HOTARÂRE privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita  in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor  ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de  crestere a animalelor
2.            HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si  functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin.  (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru  Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor si pentru modificarea  Hotararii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale  pentru Pescuit si Acvacultura
3.            HOTARÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si  schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora  pentru anul de plata 2016
4.            HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1179/2014 privind  instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor
5.            HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta
6.            HOTARÂRE pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la  lit.a) si b) din anexa nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea  bugetului de stat nr.6/2017
7.            HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.15 din Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru  aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea  unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Sanatatii in administrarea  Directiei de Sanatate Publica a Judetului Galati, institutie din subordinea Ministerului Sanatatii
8.            HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru  aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9.            HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii  Comerciale Compania Nationala de Investitii ''C.N.I''-S.A aflata sub autoritatea Ministerului  Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
10.        HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Agentiei  Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii  Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
11.        HOTARÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea  Ministerului Transporturilor si din concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ''C.F.R''-S.A, in  domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj
12.        HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei  Nationale a Padurilor-Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Apelor si Padurilor
13.        HOTARÂRE privind aprobarea platii contributiei Romaniei la bugetul Secretariatului  Consiliului Cooperarii Regionale
14.        HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.311/2003 privind aprobarea infiintarii  pe langa Ministerul Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii
15.          HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului  nr. 970/2002 privind atestarea  domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul  Bihor
16.          HOTARÂRE privind constatarea incetarii exercitarii, prin detasare in conditiile legii, a  functiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de catre Petrovan Paul-Nicolae
 
IV.           MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Observatiile Guvernului Romaniei in cauza C-12/17, Dicu, avand ca obiect o  cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene

2.    MEMORANDUM cu tema: Observatiile Guvernului Romaniei in cauza C-673/16, Coman, avand ca obiect o  cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene

3.    MEMORANDUM cu tema: Masuri ce trebuie intreprinse de catre instituţiile publice implicate pentru  aplicarea prevederilor OUG nr.29/2017 pentru modificarea art. 1 alin (1) lit. g) din Ordonanţa  Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societaţile naţionale, companiile naţionale  şi societaţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, şi  pentru modificarea art. 1 alin (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 privind  guvernanţa corporativa a intreprinderilor publice

V.              INFORMARI

1.  INFORMARE cu tema: Stadiul realizarii Contractului de dezvoltare nr. 5613/17.08.2016 al Sistemului  informatic integrat de urmarire a materialelor lemnoase (SUMAL), incheiat intre Ministerul Mediului,  Apelor si Padurilor cu dezvoltatorul SC Indaco System SRL

VI.           PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si  completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, initiata de  domnul deputat apartinand Minoritatilor Nationale Adnagi Slavoliub (Plx. 147/2017)
2.    PUNCT DE VEDERE  al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind economia de acces, provenit  dintr-o propunere legislativa, initiata de domnul deputat apartinand Minoritatilor Nationale Varujan  Pambuccian (Bp.335/2016, Plx. 96/2017)
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si  completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si  completarile ulterioare precum si a Legii nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor  locali cu modificarile si completarile ulterioare, initiata de domnul deputat ALDE Stefan Alexandru  Baisanu impreuna cu un grup de parlamentari PSD, ALDE (Plx. 108/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.