Acte normative la Sedinta de Guvern din 5 februarie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 07.02.2014 10:21 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 5 februarie:

I.    PROIECTE DE LEGE

– se vor trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedura Civila
 Guvernul a aprobat acest proiect de lege.
2.    PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea unor instanţe judecatoreşti si a parchetelor de pe langa acestea
Guvernul a aprobat acest proiect de lege.
3.    PROIECT DE LEGE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de carburanti, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apararii Nationale
Prin actul normativ s-a aprobat scoaterea unor cantitaţi de carburanţi din stocul disponibil al rezervelor de stat care vor fi acordate, cu titlu gratuit, MAI şi MApN, in calitate de instituţii beneficiare, pentru buna desfaşurare a misiunilor specifice determinate de participarea la acţiuni in situaţiile de urgenţa generate de fenomenele meteorologice recente. De asemenea, actul normativ instituie unele derogari privind termenul pana la care se vor achita, de catre instituţiile beneficiare, TVA şi accizele pentru cantitaţile de combustibili care fac obiectul acestui proiect de lege. Cantitaţile de carburanţi aprobate sunt: 174 tone motorina, 118 tone benzina şi 33 tone petrol pentru turboreactoare.

II.    ORDONANTE DE URGENTA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala si pentru implementarea altor acte normative
Guvernul a aprobat aceasta ordonanţa.
2.    ORDONANTA DE URGENTA privind operationalizarea Registrului electoral, modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a aprobat aceasta ordonanţa.

III.     HOTARARI

1.    HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
Hotararea adoptata de Guvern se refera la o serie de modificari metodologice.
2.    HOTARARE pentru modificarea art.74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,  aprobate prin Hotararea Guvernului nr.479/2003
Prin Hotararea adoptata de Guvern, ca urmare a modificarilor intervenite in structura organizatorica a MFP, ANAF şi Ministerului Economiei, componenţa Comisiei de avizare a distribuitorilor şi aparatelor de marcat electronice fiscale se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
3.    HOTARARE privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la institutiile publice
Prin Hotararea adoptata de Guvern se stabileşte valoarea de intrare a activelor fixe la instituţiile publice la 2.500 lei, ţinand cont de indicele total al preţurilor de consum in perioada curenta.
4.    HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 943/2001 privind infiintarea Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
Hotararea adoptata de Guvern reglementeaza o serie de aspecte formale (actualizarea denumirilor şi inlocuirea titulaturilor) din HG nr.943/2001.
5.    HOTARARE pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotararea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu
Prin Hotararea adoptata de Guvern, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare rau Trotuş şi afluenţi pe tronson Ghimeş-Urecheşti, judeţul Bacau”, s-a stabilit valoarea totala de 503.131 mii lei. Finanţarea se face din fonduri externe rambursabile, de la titlul 56 „Programe cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, de la bugetul de stat prin bugetul MMSC, precum şi din alte surse legal constituite.
6.    HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Protectia si reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona Municipiului Constanta-Mamaia Centru, Mamaia Nord, judetul Constanta”
Prin Hotararea adoptata de Guvern, pentru obiectivul de investiţii „Protecţia şi reabilitarea parţii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona Municipiului Constanţa – Mamaia Centru, Mamaia Nord, judeţul Constanţa”,   s-a stabilit valoarea totala de 227.357 mii lei. Finanţarea se face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul MMSC, precum şi din alte surse legal constituite.
7.    HOTARARE pentru aprobarea Listei cuprinzand 3 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodarirea apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora
Prin Hotararea adoptata de Guvern, pentru obiectivul de investiţii „Amenajari hidrotehnice in bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş”, s-a stabilit valoarea totala de 233.538 mii lei.
Pentru obiectivul de investiţii „Acumularea Surduc pentru zona Timişoara, etapa a II-a, judeţul Timiş”, s-a stabilit valoarea totala de 80.885 mii lei.
Pentru obiectivul de investiţii „Acumularea Ogrezeni, judeţul Giurgiu”, s-a stabilit valoarea totala de 204.991 mii lei.
Finanţarea acestor obiective se va realiza din surse proprii, din fonduri externe rambursabile şi/sau nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul MMSC, precum şi din alte surse legal constituite.
8.    HOTARARE pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotararea Guvernului nr. 1417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabila
Prin Hotararea adoptata de Guvern, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare rau Someşul Mic in municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”, s-a stabilit valoarea totala de 174.807 mii lei. Finanţarea se face din fonduri externe nerambursabile din POS Mediu – Axa prioritara 5, de la bugetul de stat prin bugetul MMSC, precum şi din alte surse legal constituite.
9.    HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.69/2012 privind stabilirea incalcarilor prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr.1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr.1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Ordonantei Guvernului nr 27/2011 privind transporturile rutiere, precum si a sanctiunilor si masurilor aplicabile in cazul constatarii acestor incalcari
Actul normativ adoptat de Guvern diminueaza amenzile contravenţionale aplicate transportatorilor rutieri, ca urmare a situaţiei aparute in practica, unde criza economica a determinat un nivel scazut de colectare a sumelor respective şi o tergiversare a punerii in executare a amenzilor. De asemenea, ca urmare a dialogului social s-a constatat ca amenzile contravenţionale ridicate elimina mulţi operatori de transport de pe piaţa şi determina scaderea volumului de schimburi şi a veniturilor generale ale societaţii. In acest sens, amenzile contravenţionale prevazute de HG nr.69/2012 au fost reduse, pe diversele categorii de contravenţii, in medie cu 50%.
10.    HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
Hotararea adoptata de Guvern transpune in totalitate prevederile Directivei 2013/9/UE in legislaţia naţionala. Prin acest act normativ se introduce o cerinţa esenţiala pentru interoperabilitatea sistemului feroviar, anume accesibilitatea pentru persoanele cu dezabilitaţi, care se aplica in mod specific subsistemelor infrastructura, material rulant, operarea şi gestionarea traficului.
11.    HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia
Hotararea adoptata de Guvern prelungeşte ajutoarele de minimis din titlu şi stabileşte o noua perioada de depunere de cereri (10 februarie-15 aprilie 2014) şi reglementeaza perioada de depunere a documentelor prevazute in HG nr.859/2013, respectiv 20 ianuarie-15 mai 2014.
12.    HOTARARE privind modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la adresa postala a unor bunuri imobile aflate in administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
13.    HOTARARE privind contributia Romaniei la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperarii Regionale
Consiliul Cooperarii Regionale (RCC - Regional Cooperation Council) este un organism in care participa statele din Europa de Sud-Est, dar şi, in calitate de donatoare, o serie de state din Europa Occidentala, precum şi SUA. RCC susţine cooperarea regionala in Europa de Sud-Est  intr-un cadru care faciliteaza integrarea europeana şi euro-atlantica a statelor din regiune. Prin Hotararea adoptata de Guvern, Romania va continua sa participe la bugetul Secretariatului RCC cu suma de 140.000 euro anual pentru perioada 2014-2016.
14.    HOTARARE pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit.c) si d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba modul de repartizare şi de utilizare a sumelor pentru proiectele de comunicare, informare publica şi promovare a intereselor romaneşti peste hotare, proiecte elaborate de Direcţia pentru Strategii Guvernamentale din cadrul Cancelariei Primului-Ministru. Totalul acestor sume este de 3.440 mii lei, din care 1.440 mii lei pentru proiecte de comunicare, informare publica şi promovare a intereselor romaneşti peste hotare şi 2.000 mii lei pentru finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural.
15.    HOTARARE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
16.    HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Giulvaz, judetul Timis
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
17.    HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotararea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Salaj, precum si al municipiului Zalau, oraselor si comunelor din judetul Salaj
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
18.    HOTARARE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
19.    HOTARARE pentru completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
20.    HOTARARE privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca organism de conducere si implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitatilor de chirurgie cardiaca neonatala si infantila in Romania
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Faza a doua a proiectului, inceput in 2013, va continua activitaţile din prima faza, cu accent pe formarea profesionala a specialiştilor romani.
21.    HOTARARE pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru ''Reuniunea Comitetului Executiv al Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni si Conferinta Internationala Participarea femeilor la alegeri'', organizata la Poiana   Brasov, Romania, in perioada 7-8 martie 2014
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare, normativele de cheltuieli fiind de 200 lei/persoana pentru cheltuielile privind transportul intern al participanţilor din strainatate şi 300 lei/persoana/zi pentru cazarea acestor participanţi. Finanţarea acestor cheltuieli se suporta din bugetul pe anul 2014 al AEP, aprobat conform legii.
22.    HOTARARE privind acordarea de catre Romania a unui ajutor de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care se acorda, cu titlu de imprumut gratuit, 2 generatoare electrice pentru gestionarea situaţiei create de condiţiile meteorologice extreme din Republica Slovenia.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru anul 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii noului Protocol de Cooperare intre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe al Palestinei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Comertului, Industriei si Turismului din Columbia, cu privire la relatiile industriale si economice bilaterale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucuresti, in anul 2014, a Reuniunii conducatorilor administratiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene si Turcia
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune organizarea evenimentului din titlu, in anul 2014, in Romania.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii "Programului de cooperare in domeniul educatiei intre Ministerul Educatiei Nationale din Romania si Ministerul Educatiei Superioare din Republica Cuba"
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM referitor la ocuparea posturilor vacante la Agentia Nationala pentru programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ocuparea a 4 posturi vacante in cadrul ANPCDEFP.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii Memorandumului de Inţelegere intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Palestinei privind cooperarea economica
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnii senatori Ion Luchian, Popa Florian si Boeriu Valeriu-     Victor - PNL si alti 18 parlamentari PNL, PSD, UDMR (Plx. 674/2013, L. 585/2013)
AVIZ FAVORABIL
2.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea art. 49 din Legea 230/2007 – Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari”, initiata de domnul deputat PDL Alexandru Nazare impreuna cu un grup de parlamentari PDL (Bp. 754/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
3.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007”, initiata de domnul deputat PDL Romeo Radulescu impreuna cu un grup de parlamentari PDL, PP-DD si Independenti (PLx. 654/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
4.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, initiata de Marin Anton, Aurel Niculae, Nini Sapunaru, Sorin Teju, Dumitru Verginel Gireada, George Scarlat – deputati PNL, Marian Ghiveciu, Ioan Dirzu, Ion Melinte, Zisu Stanciu – deputati PSD, Vasile Iliuta – deputat PDL, Maria Dragomir, Dumitru Niculescu, Luminita Adam, Liliana Ciobanu – deputati PP-DD, Attila Kelemen – deputat UDMR, Liviu Bumbu – senator PSD, Liviu Tomoioaga – senator PNL (Bp 750/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
5.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale”, initiata de domnul senator PNL Catalin Boboc impreuna cu un grup de parlamentari PNL  (Bp. 766/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
6.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006, privind finantele publice”, initiata de domnul deputat PSD Radulescu Catalin Marian impreuna cu un grup de parlamentari PSD, Minoritati Nationale (Bp. 718/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
7.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ”, initiata de doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu si de domnii deputati Vlad Alexandru Cosma si Andrei Dolineaschi - Grupul parlamentar al PSD (Bp. 648/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
8.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Legii nr. 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004”, initiata de domnul deputat PD-L Romeo Radulescu si un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PD-L, PP-DD, independenti (Plx. 653/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
9.        PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea Legii nr. 152/1998, infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte”, initiata de doamnele deputat Camelia Khraibani si Violeta Tudorie si domnii deputati Gheorghe Fraticiu, Ioan Axente si Gheorghe Roman – Grupul Parlamentar al PSD (Bp. 609/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
10.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte”, initiata de domnul deputat PNL Corneliu Mugurel Cozmanciuc si un grup de deputati apartinand Grupului parlamentar al PNL (Bp. 552/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
11.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, initiata de domnul Valeriu Todirascu – senator independent (PaBp. 845/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
12.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind Cinematografia si Industria Filmului”, initiata de domnul senator PNL Sorin Rosca Stanescu si alti parlamentari – PSD, PNL, PDL, PP-DD, PC (Bp. 453/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
13.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale”, initiata de domnul senator PP-DD Marian Vasiliev (Bp. 812/2013)
Parlamentul va decide
14.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, initiata de domnii deputati PNL Victor Paul Dobre, Andrei Dominic Gerea, Radu Stroe si Gigel-Sorinel Stirbu impreuna cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PNL si PD-L (Bp. 587/2013)
Parlamentul va decide
15.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea  Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de domnul senator Octavian Motoc (PNL) impreuna cu un grup de parlamentari PNL, PSD, PC si UDMR (Bp. 647/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
16.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind acordarea de asistenta tehnica si sociala persoanelor cu deficiente de auz si vorbire, initiata de domnul deputat PC Ion Dinita si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PC, PP-DD  (Bp. 746/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
17.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ''Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal'', initiata de domnul senator PNL Crin Antonescu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL, PP-DD (Bp.745/2013)
AVIZ FAVORABIL
18.      PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ''Lege pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum si a altor acte normative (Plx.11/2014)
AVIZ FAVORABIL   

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.