Acte normative la Sedinta de Guvern din 6 mai. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 07.05.2014 17:44 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului Romaniei din 6 mai:

I. PROIECT DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnata de autoritaţile romane la Bucureşti, la 5 martie 2014, aprobata prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014.
Acest proiect a fost trimis catre Parlament, pentru a fi dezbatut in procedura de urgenţa.

II. ORDONANŢE DE URGENŢA

1. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/19991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii
Ordonanţa de urgenţa adoptata de Guvern reglementeaza modalitatea de identificare prin numar de tarla şi de parcela a terenurilor cuprinse in perimetrele de explorare/prospectare/exploatare a resurselor minerale, petrolului şi gazelor naturale, care nu sunt inscrise in evidenţele de cadastru şi carte funciara, pentru emiterea certificatului de urbanism/ autorizaţiei de construcţie pentru executarea de lucrari de construcţii necesare derularii operaţiunilor.
2. ORDONANŢA DE URGENŢA privind modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor in zona de coasta a Marii Negre
Prin actul normativ adoptat de Guvern se elimina interdicţia temporara de construire pentru anumite categorii de lucrari, in perioada 15 mai — 15 septembrie a fiecarui an, pentru lucrarile executate in cadrul unor programe şi proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, lucrarile aflate in derulare, lucrarile sezoniere, lucrarile care necesita intervenţie urgenta şi a lucrarilor care nu aduc atingere activitaţii turistice, in staţiunile turistice de pe litoral sau in zona plajelor cu destinaţie turistica. Aceste lucrari — de pregatire, reparare, curaţare a cladirilor, de reparare a strazilor şi de dotare tehnico-edilitara — sunt necesare pentru eliminarea riscurilor privind sanatatea şi securitatea oamenilor. Totodata, aceste lucrari vor permite o mai buna absorbţie a fondurilor europene.

III. HOTARARI

1. HOTARARE privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votarii la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
2. HOTARARE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistica pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invaţamantului şi cercetarii, precum şi in ceea ce priveşte plata sumelor prevazute in hotarari judecatoreşti devenite executorii in perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul SGG pe anul 2014, pentru Institutul Naţional de Statistica, cu suma de 816 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr. 71/2009 şi de OUG nr. 92/2012.
3. HOTARARE pentru modificarea hotararii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului şi schimbarilor climatice, a Hotararii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia, precum şi a Hotararii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Garzii Naţionale de Mediu
Hotararea adoptata de Guvern armonizeaza legislaţia naţionala cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 in sensul implementarii metodologiei de urmarire a modului in care fondurile europene sunt utilizate pentru proiecte şi masuri cu componenta climatica. Totodata, actul normativ stabileşte ca directorii executivi ai agenţiilor pentru protecţia mediului şi comisarii şefi ai comisariatelor judeţene ale Garzii Naţionale de Mediu vor fi numiţi prin ordin al ministrului.
4. HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Barla, Boteni, Cuca, Domneşti, Leordeni, Miceşti, Morareşti, Moşoaia, Nucşoara, Poiana Lacului, Rociu şi Slobozia, judeţul Argeş
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5. HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 56 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6. HOTARARE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitaţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţa, cu titlu gratuit, in sprijinul populaţiei afectate din judeţul Mehedinţi
Prin Hotararea adoptata de Guvern, se aproba scoaterea din rezervele de stat şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţa, cu titlu gratuit, in sprijinul populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Mehedinţi, in limita sumei de 75 mii lei, a urmatoarelor produse:
— 300 kg conserve carne porc,
— 600 kg conserve pateu de ficat,
— 600 kg conserve fasole cu costiţa,
— 18.468 litri apa minerala,
— 200 bucaţi paturi,
— 400 bucaţi cearşafuri,
— 200 bucaţi feţe perna.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema:
1. Aprobarea negocierii şi semnarii Memorandumului de Inţelegere intre Ministerul pentru Societatea Informaţionala din Romania şi Ministerul pentru ştiinţa, TIC şi Planificare din Republica Coreea pentru cooperare in domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
2. Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Alexandru-Razvan Cotovelea, Ministrul pentru Societatea Informaţionala, in vederea semnarii Memorandumului de Inţelegere intre Ministerul pentru Societatea Informaţionala din Romania şi Ministerul pentru ştiinţa, TIC si Planificare din Republica Coreea pentru cooperare in domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V. NOTE

1. NOTA privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea acesteia ca Parc Natural Vacareşti
Guvernul a luat act de aceasta nota.

VI. INFORMARI

1. INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a primit informarea saptamanala asupra stadiului pregatirii alegerilor pentru Parlamentul European. In saptamana care a trecut, BEC a emis Decizia privind formatul buletinului de vot, iar Regia Autonoma Monitorul Oficial a trecut la imprimarea buletinelor de vot. Imprimeria Naţionala a incheiat operaţiunile de tiparire a timbrelor autocolante, iar Monetaria Statului a incheiat confecţionarea ştampilelor cu menţiunea 'Votat'.
AEP a comunicat listele cuprinzand persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora. Au fost asigurate spaţiile necesare pentru staţiile de prelucrare a datelor organizate de direcţiile judeţene de statistica.
In cadrul campaniei electorale, in perioada 25 aprilie — 4 mai s-au organizat 158 manifestari electorale in 34 de judeţe. Nu au fost raportate incidente. Au fost semnalate 13 incidente privind afişajul electoral (distrugere, deteriorare, afişaj in loc nepermis) şi au fost aplicate 6 amenzi in valoare totala de 3.600 lei.

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal', iniţiata de doamnele deputat Luminiţa Adam şi Maria Dragomir aparţinand Grupului parlamentar al PP-DD (Bp.435/2013, Plx. 663/2013), precum şi la amendamentele Comisiei pentru buget, finanţe şi banci a Camerei Deputaţilor asupra acestei iniţiative legislative
AVIZ FAVORABIL.
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege cadru privind statutul cetaţenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei, iniţiata de domnul deputat PSD Ninel Peia şi un grup de parlamentari aparţinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PC, PP-DD, PNL, PD-L, Minoritaţilor Naţionale, independenţi (BP.853/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 — Lege privind infiinţarea,organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari', iniţiata de doamna deputat Cornelia Negruţ şi domnii deputaţi Vasile-Catalin Draguşanu, Liviu-Bogdan Ciuca, Tudor Ciuhodaru, Aurelian Ionescu şi Claudiu-Andrei Tanasescu — Grupurile parlamentare ale PC, PP-DD (Bp.899/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii', iniţiata de domnul deputat PSD Ion Melinte şi un grup de parlamentari aparţinand Grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL (Bp.70/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabila aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr.87/2001', iniţiata de doamna deputat PNL Alina ştefania Gorghiu impreuna cu un grup de deputaţi—PD-L, PC, PNL, PSD, PP-DD (Bp.893/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat 'Lege privind declararea zilei de inceput an şcolar — Zi libera pentru parinţi' (Plx.170/2014)
AVIZ FAVORABIL.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.