Acte normative la sedinta de Guvern din 6 mai. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 06.05.2015 18:07 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate in şedinţa Guvernului Romaniei din 6 mai:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea art. 3 din OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

II.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea Protocolului intre Ministerul Apararii Naţionale din Romania şi Ministerul Apararii din Republica Armenia privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar şi civil, semnat la Bucureşti, la 26 noiembrie 2014
2.    HOTARÂRE pentru aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor – 21 Mai 2015
3.    HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producatori din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotararea Guvernuluio nr. 441/2014
4.    HOTARÂRE pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la Hotararea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificarile şi completarile ulterioare
5.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societaţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” – S.A aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor
6.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome „ Imprimeria Bancii Naţionale a Romaniei” din subordinea Bancii Naţionale a Romaniei
7.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Oil TERMINAL- S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Enmergiei, Inteprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
8.    HOTARÂRE privind modificarea valorii de inventar  şi/sau completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scaderea acestora sau a unor parţi ale lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unitaţilor subordonate Ministerului Sanataţii, ca urmare a retrocedarii in condiţiile legii
9.    HOTARÂRE privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea inchirierii unor spaţii, precum şi scaderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, unitate din subordinea Ministerului Sanataţii
10.     HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistica pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de OUG nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invaţamantului şi cercetarii, precum şi in ceea ce priveşte plata sumelor prevazute in hotarari judecatoreşti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, in conformitate cu prevederile OUG nr. 83/2014
11.    HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului incheiat intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperarea in domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Ruse, la data de 7 martie 2014
12.     HOTARÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei „LUMINA” ca fiind de utilitate publica
13.     HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015
14.    HOTARÂRE privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea” ca institut naţional de cercetare-dezvoltare
15.     HOTARÂRE privind constatarea incetarii exercitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de catre domnul Burnei Ion
16.     HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de catre domnul Samoilescu Ioan Gabriel
17.     HOTARÂRE privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Campurean Mariana, subprefect al municipiului Bucureşti
18.     HOTARÂRE pentru completarea anexei la Hotararea Guvernunui nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului
19.     HOTARÂRE privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut premii, individual sau in cadrul unei echipe, la competiţia NASA Ames Space Settlement Contest, desfaşurata in anul 2015

Declaratii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului Adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptata la Varşovia, la 16 mai 2005
2.    MEMORANDUM cu tema:
-    Debocarea şi redistribuirea sumei de 90 milioane de lei din bugetul aprobat Ministerului Educaţiei şi Cercetarii Ştiinţifice – la Cap. 65.01 „Invaţamant”, titlul XIII „Active Nefinanciare”, in luna mai a anului 2015
-    Debocarea sumei de 45 milioane de lei, din bugetul aprobat Ministerului Educaţiei şi Cercetarii Ştiinţifice – la Cap. 65.01 „Invaţamant”, titlul XII „Cheltuieli aferente programului cu finanţare rambursabila”, in luna mai a anului 2015
3.    MEMORANDUM cu tema: Organizarea de catre Romania a Summitului Regional privind Securitatea Cibernetica şi adoptarea Declaraţiei Summitului (Bucreşti 11- 13 mai 2015)
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat romano-ungara a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optica
5.    MEMORANDUM cu tema: Asigurarea condiţiilor necesare derularii proiectelor finanţate in cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare
6.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Parţii romane in Comisia Interguvernamentala de colaborare economica Romania-Republica Moldova

IV.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE privind Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificarile şi completarile ulterioare (aviz favorabil).

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.