Acte normative la Sedinta de Guvern din 6 noiembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 07.11.2013 18:11 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 6 noiembrie:

I. PROIECTE DE LEGE

– se trimit catre Parlament
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale, intre Republica Populara Romana/Republica Socialista Romania/ Romania si Republica Populara Federativa Iugoslavia/Republica Socialista Federativa Iugoslavia/Republica Federala Iugoslavia/Uniunea Serbia si Muntenegru, incheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.
2. PROIECT DE LEGE pentru aderarea Romaniei la Protocolul din 2002 la Conventia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor si al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. Potrivit proiectului, aderarea Romaniei la Protocolul din titlu va atribui statului roman urmatoarele drepturi si obligatii principale:
• Sa stabileasca conditiile de emitere si de valabilitate a certificatului de asigurare
• Sa emita fiecarei nave inmatriculate pe teritoriul sau un certificat de asigurare
• Sa accepte certificatele emise sau vizate de catre alte state parti la Conventie
• Sa interzica navelor sub pavilion roman sa opereze daca nu au certificatul de asigurare valabil
• Sa se asigure ca fiecare nava care transporta mai mult de 12 pasageri, care intra/ies din porturile romanesti, are certificatul de asigurare valabil
• Sa se asigure de faptul ca raspunderea transportatorului nu depaseste limitele prevazute de Conventie

II. PROIECTE DE HOTARARE

1. HOTARARE pentru aprobarea Amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de Imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare destinat finantarii Proiectului privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) prin scrisorile semnate la Bucuresti la 31 ianuarie 2013 si la Bruxelles la 5 august 2013
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Acordul respectiv extinde termenul limita al proiectului, de la 31 decembrie 2013 la 31 decembrie 2015. Valoarea Acordului de imprumut dintre Romania si BIRD este de 50 milioane euro iar valoarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila este de 5,5 milioane dolari SUA.
2. HOTARARE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 13 mai 2013 si la Bucuresti la 20 mai 2013 la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
3. HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Hotararea adoptata de Guvern stabileste o serie de masuri prin care formarea profesionala la locul de munca se modernizeaza si se aliniaza la legislatia europeana. Dintre schimbarile pe care le introduce actul normativ mentionam:
• Formarea profesionala realizata la locul de munca se organizeaza de catre furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile OG nr.129/2000
• Programele de formare profesionala prin ucenicie la care participa ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularitatile specifice fiecarei categorii de persoane
• Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie
• Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a comunica locurile de munca vacante pentru a fi ocupate prin ucenicie
• Pentru coordonarea activitatii ucenicului, angajatorul desemneaza un coordonator de ucenicie care este salariat al angajatorului
• Incheierea contractului de ucenicie se face pe baza dispozitiilor de repartizare eliberate de agentiile locale pentru ocuparea fortei de munca
• Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie sunt numai cele prin care se poate dovedi indeplinirea conditiilor de acces la un contract de munca coroborat cu un contract de formare profesionala de un anumit nivel de calificare
• Cheltuielile pentru formarea profesionala a salariatilor care au statut de ucenic se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit in conditiile art.35 al OG nr.129/2000
• UE poate sustine formarea profesionala prin ucenicie, prin Programul de invatare pe tot parcursul vietii, Alianta Europeana pentru Ucenici
4. HOTARARE privind aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Bucuresti, la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului intre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim, la 28 februarie 2011
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5. HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotararea adoptata de Guvern se refera punctual la necesitatea acordarii in folosinta gratuita, prin contract de comodat, reprezentantelor din Romania ale organizatiilor internationale, a unor imobile necesare desfasurarii activitatilor acestora.
6. HOTARARE privind organizarea si functionarea Institutului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru romanii de pretutindeni
Hotararea adoptata de Guvern reorganizeaza, redefineste si completeaza atributiile Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni. Dintre directiile si actiunile prioritare ale Institutului, mentionam:
• Pregatirea preuniversitara pentru romanii din proximitate si emigratie
• Cercetare
• Perfectionare a cadrelor didactice care predau discipline specifice valorilor etno-culturale si spirituale romanesti si schimburi de experienta
• Tabere de vara pentru elevi/cursanti si cadre didactice de origine romana din proximitate si emigratie
• Actiuni culturale, artistice, stiintifice, educationale menite sa intareasca si sa dezvolte sentimentul de apartenenta la valorile spirituale romanesti
7. HOTARARE privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor
Prin Hotarare de Guvern, Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor stabileste politica si obiectivele strategice ale Romaniei in domeniul gestionarii deseurilor pe termen scurt (anul 2015) si mediu (anul 2020). SNGD urmareste sa indrepte Romania catre o „societate a reciclarii”, reprezentand o aliniere a tarii noastre la noile cerinte legislative si la noile evolutii tehnologice din domeniu. SNGD va fi urmata de realizarea, prin intermediul Fondurilor structurale, a Planului National de Gestionare a Deseurilor prin care se vor identifica masurile concrete de realizare a obiectivelor Strategiei.
8. HOTARARE privind modificarea si completarea, dupa caz, a denumirii, codului de clasificatie, descrierii tehnice si/sau adresei unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului si aflate in administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice prin Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Arges - Vedea, Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita si Administratia Bazinala de Apa Olt, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare
9. HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.1231/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica ''Autostrada Orastie-Sibiu''
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care se aloca suma de 271 mii lei pentru justa despagubire in caz de expropriere pentru o lucrare de utilitate publica.
10. HOTARARE privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui
Aceasta Hotarare de Guvern a fost aprobata.
11. HOTARARE pentru aprobarea Acordului de cooperare intre Ministerul Culturii din Romania si Ministerul Culturii si Informatiei din Republica Kazahstan in domeniul culturii
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
12. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, modificarea datelor de identificare si darea in administrarea Ministerului Culturii si a Bibliotecii Nationale a Romaniei a unui imobil aflat in domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Prin actul normativ se reglementeaza situatia juridica a constructiei in care functioneaza Ministerul Culturii si Biblioteca Nationala a Romaniei.
13. HOTARARE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare
14. HOTARARE privind aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in vederea finantarii evaluarii in domeniul concurentei (peer-review)
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. Contributia voluntara a Romaniei se cifreaza la 95.000 euro si este inclusa in bugetul de stat. Aderarea la OCDE face parte din obiectivele de politica externa ale Romaniei, iar evaluarea in domeniul concurentei, aflata pe calendarul OCDE, va contribui la consolidarea cooperarii tarii noastre cu aceasta organizatie, fiind un pas important in dobandirea calitatii de membru.
15. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ''C.F.R-Marfa''-S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat prin Hotarare bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru SNTFM CFR Marfa SA. Veniturile totale estimate a se realiza in 2013 se ridica la 1.135.500 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.135.500 mii lei.
16. HOTARARE privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.194/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2013
Guvernul a aprobat prin Hotarare bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, aferent activitatii de privatizare pe anul 2013, pentru Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie. Veniturile totale estimate a se realiza in 2013 se ridica la 1.847.866 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.873.058 mii lei.

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea unui nou Aranjament Administrativ pentru aplicarea Acordului intre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului intre Romania si Republica Orientala a Uruguayului in domeniul securitatii sociale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea celui de-al 5 lea Raport national periodic catre Comitetul pentru Combaterea Torturii (ONU), obligatie ce incumba Romaniei in baza art.19 din Conventia impotriva torturii si altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante (CAT) ratificata de Romania prin Legea nr.19/1990 si transmiterea acestuia Misiunii Permanente a Romaniei la Geneva
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4. MEMORANDUM cu tema: Incheierea unui acord cu partea ucraineana, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui nou punct international de trecere a frontierei de stat romano-ucrainene intre localitatile Sighetu Marmatiei (Romania) si Solotvino (Ucraina)
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5. MEMORANDUM cu tema: Modificarea regimului de trafic pentru punctul de trecere a frontierei romano-ungare de la Urziceni-Vallaj
Guvernul a aprobat acest Memorandum. In Memorandum se apreciaza ca in prezent exista conditiile tehnice si de infrastructura pentru cresterea nivelului de tonaj al traficului international de marfuri la PTF Urziceni-Vallaj, modificare care ar fi benefica pentru economia judetului Satu Mare.
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocuparii posturilor vacante din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin concurs sau examen, in baza legislatiei aplicabile
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ocuparea in conditiile legii a posturilor vacante la nivelul APIA, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate pentru MADR.
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea incheierii, prin schimb de scrisori, a unui Program de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova in baza articolului 1 al Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010 (Acord) si a celui de-al doilea Protocol Aditional la Acord, semnat la Bucuresti la 10 august 2011 si la Chisinau la 16 august 2011
Guvernul a aprobat acest Memorandum care propune aprobarea negocierii schimbului de scrisori intre ministrii afacerilor externe din Romania si Republica Moldova prin care ar urma sa se constituie un Program de cooperare in care gazoductul Iasi-Ungheni sa figureze ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului in sectorul energetic, prin finantare sau cofinantare de catre Romania, in limita unei contributii maxime a tarii noastre de 5.290.000 euro.
8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocuparii posturilor vacante din cadrul Institutului National de Expertiza Medicala si Expertiza Muncii, prin concurs sau examen, in baza legislatiei aplicabile
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, initiata de domnul deputat Gigel Stirbu si alti 27 de deputati apartinand Grupului parlamentar al PNL (Bp 460/2013)
AVIZ FAVORABIL CU AMENDAMENT
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa de modificare si completare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, initiata de domnul senator Darius-Bogdan Valcov apartinand Grupului parlamentar al PSD (Bp 464/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Legea privind parteneriatul civil”, initiata de un grup de parlamentari – PSD, PP-DD, Independenti (Bp. 486/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind completarea art. 8 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, initiata de urmatorii deputati: Iordache Florin - deputat PSD; Delureanu Virgil - deputat PSD; Movila Petru - deputat PD-L; Mitrea Manuela - deputat PSD; Vladoiu Aurel - deputat PSD (Bp 530/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, initiata de domnii deputati Simedru Dan Coriolan si Horga Vasile apartinand Grupului parlamentar al PNL (Bp 538/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 6 – din Legea (r) nr. 61 din 22/09/1993”, initiata de un grup de parlamentari – PSD, PP-DD, PNL (Bp. 237/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari”, initiata de un grup de parlamentari – PSD, PC, PNL (Bp. 276/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind folosirea limbajului semnelor romanesti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat”, initiata de 6 senatori – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 411/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind Statutul interpretului in limbaj mimico-gestual”, initiata de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PNL, PP-DD (Bp. 412/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, provenit dintr-o propunere legislativa, initiata de domnul deputat Petru Movila – PD-L (Plx. 232/2013, L 534/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind modificarea Legii Educatiei Nationale 1/2011”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de un grup de parlamentari – PP-DD (Plx. 261/2013, L. 544/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea O.U.G. 195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice”, initiata de un grup de parlamentari - PP-DD (Bp. 358/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind protectia drepturilor persoanelor varstnice”, initiata de domnul deputat Petru Movila – PD-L (Bp. 406/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Codului penal, initiata de domnul senator Vasile Nistor apartinand Grupului parlamentar al PC (Bp. 418/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti”, initiata de domnii senatori Catalin Boboc, Paul Ichim, Dragos Luchian, Octavian Motoc, Marius-Petre Nicoara, Marius Lucian Obreja, Liviu-Stefan Tomoiaga – PNL (Bp. 452/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor”, initiata de Ciofu Tamara-Dorina - deputat PSD; Cosma Vlad-Alexandru - deputat PSD; Dolineaschi Andrei - deputat PSD; Stefanescu Elena Catalina – deputat PSD (Bp. 333/2013)
Parlamentul va decide
17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului”, initiata de domnii deputati Ciuca Liviu-Bogdan, Giurescu Dinu, Irimie Vicentiu-Mircea, Raetchi Ovidiu Alexandru – PC (Plx. 370/2013)
Parlamentul va decide
18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, initiata de domnul senator Darius Bogdan Valcov impreuna cu domnii deputati Daniel-Ionut Barbulescu si Constantin-Stelian-Emil Mot apartinand Grupului parlamentar al PSD (Bp 425/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
19. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, initiata de doamnele deputat Luminita Adam si Maria Dragomir apartinand Grupului parlamentar al PP-DD (Bp 435/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
20. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata "Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii", initiata de un grup de parlamentari - PP-DD (Bp 386/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
21. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative, initiata de domnii deputati Vlad-Alexandru Cosma si Andrei Dolineaschi din Grupul parlamentar al PSD (Bp 336/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
22. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata "Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", initiata de un grup de deputati - Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, Minoritatilor Nationale (Bp 351/2013)
AVIZ NEFAVORABIL

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.