Acte normative la sedinta de Guvern din 7 octombrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 08.10.2014 00:55 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 7 octombrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

- se vor trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului
Proiectul de Lege aprobat de Guvern modifica şi completeaza Statului poliţistului (Legea nr. 360/2002) in urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014. Modificarile vizeaza reglementarea sistemului de recompense, a cercetarii disciplinare şi a sancţiunilor care se aplica poliţiştilor.
2.    PROIECT DE LEGE privind stimularea investitorilor individuali
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. Proiectul creeaza condiţiile pentru evidenţierea şi punerea la lucru a capitalului de risc destinat afacerilor aflate in stadiu timpuriu, cu efect multiplicator in economie. Scopul proiectului este stimularea fiscala a investitorilor individuali in vederea realizarii de investiţii in IMM-uri nou create.
3.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege prin care este determinata necesitatea de a asigura aplicarea in continuare şi fara discriminare a prevederilor Legii 220/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru centrale electrice din surse regenerabile de peste 125 MW şi a armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile cuprinse in orientarile privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020.

Declaratii ale premierului Victor Ponta la inceputul sedintei de guvern


II.    ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern vizeaza, printre altele:
- includerea transferului bancar printre modalitaţile de plata a taxelor consulare,
- sistematizarea tuturor serviciilor consulare prestate cu titlu gratuit,
- extinderea regimului de gratuitate asupra unor servicii consulare prestate in cazuri umanitare sau speciale,
- alinierea la reglementarile comunitare.

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plaţilor directe unice pe suprafaţa, a plaţilor separate pentru zahar şi a plaţilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
2.    HOTARÂRE privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de catre producatorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
3.    HOTARÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube in sectorul apicol”
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
4.    HOTARÂRE privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica”
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5.    HOTARÂRE privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada ianuarie-august 2014 care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal”
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.    HOTARÂRE pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa”
Prin Hotararea adoptata de Guvern Se stabileşte un plafon destinat pentru garantarea achiziţiei sau construirii unei locuinţe de catre persoanele cu cetaţenie romana care locuiesc in strainatate şi au permis de şedere şi de munca eliberate de autoritaţile statului respectiv. Aceasta suma-plafon, de 25 milioane lei, este o parte din plafonul ramas nealocat şi/sau neutilizat destinat ANL.
7.    HOTARÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iunie 2014 si la Paris la 24 iulie 2014 intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 locuitori ”
Actul normativ adoptat de Guvern aproba un amendament la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania şi BDCE. Prin acest amendament, economiile realizate pe parcursul implementarii proiectului, 5.870.000 euro din imprumut, sunt alocate pentru finanţarea a patru noi subproiecte, in judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Teleorman.
8.     HOTARÂRE pentru modificarea regimului juridic al unor blocuri de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate in administrarea consiliilor locale
Prin Hotararea adoptata de Guvern se reglementeaza situaţia juridica a doua blocuri de locuinţe din Craiova care au fost repartizate ca locuinţe sociale destinate familiilor evacuate din locuinţele retrocedate in natura foştilor proprietari.
9.     HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Pui si Baia de Cris, judetul Hunedoara
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
10.     HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Ocnita, Odobesti si Razvad, judetul Dambovita
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.     HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bistra, Boiu Mare, Campulung la Tisa, Copalnic-Manastur si Miresu Mare, judetul Maramures
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
12.     HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Teregova, judetul Caras-Severin
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
13.     HOTARÂRE privind aprobarea stemei orasului Simleu Silvaniei, judetul Salaj
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.     HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania-Orizont 2020
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Strategia cuprinsa in actul normativ urmareşte sprijinirea sectorului IMM şi imbunataţirea mediului de afaceri, precum şi transpunerea principiilor din documentul Small Business Act, elaborat sub egida Comisiei Europene.
15.     HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane''- Administratia Bazinala de Apa Crisuri, aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
16.     HOTARÂRE privind transmiterea unei parti de imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Afacerilor Interne si pentru actualizarea anexelor nr.1 si 4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Prin Hotararea adoptata de Guvern, o parte dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului şi in administrarea MApN se trece in administrarea MAI pentru amplasarea Centrului de Comunicaţii şi Informatica din subordinea IGSU.
17.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2014
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activitaţii de privatizare pe anul 2014 pentru Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizarii in Industrie.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 51.285 mii lei, iar cheltuielile totale de 51.060 mii lei.
18.     HOTARÂRE privind privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
Potrivit Hotararii adoptate de Guvern, bugetele locale ale judeţelor se suplimenteaza cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. Suma totala este de 450.000 mii lei, iar repartizarea se face dupa cum urmeaza: 65% din suma este alocata in mod egal fiecarui judeţ, iar 35% se aloca proporţional cu lungimea drumurilor judeţene şi comunale, capacitatea financiara a judeţelor şi ţinand seama de analizele de specialitate.
19.     HOTARÂRE privind darea unui imobil in folosinţa gratuita Asociaţiei “Grupul pentru Dialog Social”
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii de catre primul-ministru al Romaniei, a scrisorii de notificare catre directorul general CERN, referitoare la primirea de catre Romania a statutului de membru plin CERN, in anul 2015, in devans cu o luna fata de termenul stabilit prin Acordul de aderare, precum si a reducerii contributiei financiare a Romaniei, la CERN, in anul 2015
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de catre Guvernul Romaniei a actiunilor pregatitoare privind constructia in Romania a Centrului international pentru studii avansate asupra sistemelor fluvii-delte-mari (DANUBIUS-RI) in cadrul  Strategiei Europa 2020 si a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii si declararea acestui proiect ca ''proiect strategic de importanta nationala'', in domeniul cercetarii ştiinţifice
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere privind implementarea proiectelor comune de cercetare intre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Universitara a Francofoniei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: deblocarea sumelor blocate prin OUG nr. 59/2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Prima masina - Program de stimulare a cumpararii de autoturisme noi
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se iniţiaza programul guvernamental Prima Maşina, program destinat tinerilor care nu au avut pana acum in proprietate un autoturism. Prin stimularea producatorilor auto, programul va avea efecte benefice multiple, economic şi social.
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deplasarii personalului din cadrul Ministerului Culturii si a invitatilor institutiei la targurile internationale de carte, in anul 2014
Acest Memorandum a fost retras de iniţiator.
7.    MEMORANDUM cu tema: alocarea fondurilor necesare la bugetul de stat, pentru anul 2015, in vederea reluarii plaţilor privind indemnizaţiile reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform Legii nr. 341/2004 şi masuri referitoare la situaţia beneficiarilor Legii nr. 341/2004
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Documentul propune alocarea fondurilor necesare pentru indemnizaţiile reparatorii, clarificarea situaţiei privind modul de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, inclusiv prin constituirea unui Comitet interministerial pentru optimizarea cadrului legislativ in domeniu.

V.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2014
Guvernul a primit Informarea saptamanala privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Preşedintele Romaniei. In saptamana care a trecut, BEC a emis Decizia nr. 36D/28.09.2014 privind masurile pentru colectarea datelor şi informarea opiniei publice privind prezenţa la vot şi Decizia nr. 37D/28.09.2014 privind unele masuri pentru buna desfaşurare a activitaţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.
Pentru primul tur de scrutin al alegerilor vor fi tiparite 20.745.068 buletine de vot de catre RA Monitorul Oficial, vor fi confecţionate 94.220 ştampile cu menţiunea VOTAT de catre RA Monetaria Statului şi vor fi imprimate 18.190.957 timbre autocolante de catre RA Imprimeria BNR. In ţara vor fi organizate 18.550 secţii de votare, iar MAE va asigura funcţionarea a 294 de secţii de votare in strainatate.

VI.    NOTE

1.    NOTA privind situatia indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitaţi
Guvernul a primit aceasta Nota in care este prezentata situaţia indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap şi variantele de indexare ale acestora.

VII.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea art. 9 din Legea  nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica”, initiata de domnul deputat PNL Costel Soptica si de un grup de parlamentari apartinand Grupului parlamentar al PNL(Bp. 271/2014)
Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice”, initiata de domnul deputat PSD Ioan Munteanu impreuna cu un grup de deputati – PSD, PNL, PP-DD  (Bp. 677/2013,  Plx. 282/2014)
Aviz favorabil.
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind organizarea si functionarea caselor de ajutor reciproc”, initiata de domnul senator PSD Serban Nicolae  (Bp. 19/2014)
Aviz nefavorabil.
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativa intitulata „Lege de modificare a Ordonantei de Urgenta nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta”, initiata de domnul deputat PNL Valentin Rusu (Bp. 142/2014)
Aviz nefavorabil.
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fiscal si al protectiei sociale” initiata de doamna deputat PSD Tamara Dorina Ciofu impreuna cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD ŞI UDMR (Bp. 205/2014)
Aviz nefavorabil.
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art. 109 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice”, initiata de domnul deputat PSD Marian Ghiveciu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, PNL, PP-DD, UDMR si PD-L (Bp. 297/2014)
Aviz nefavorabil.
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea fortei de munca”, initiata de domnul deputat PD-L Cezar–Florin Preda si un grup de deputati apartinand Grupului parlamentar al  PD-L (Bp. 337/2014)
Aviz nefavorabil.
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, initiata de domnul senator PNL Sebastian Grapa impreuna cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 235/2014)
Aviz nefavorabil.
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea art. 190¹ al Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii”, initiata de domnul deputat Petru Movila aparţinand Grupului parlamentar al PD-L (Bp.137/2014)
Aviz nefavorabil.
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea si completarea  art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” initiata de domnul deputat Dumitru Ovidiu Ioan, deputat neafiliat, impreuna cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD şi PP-DD (Bp. 318/2014)
Aviz nefavorabil.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.