ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 8 noiembrie 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 08.11.2017 18:09 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 8 noiembrie 2017
 
     I.          PROIECTE DE LEGI
 
1.    PROIECT DE LEGE pentru realizarea ''Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol'' aferenta programului de inzestrare esential ''Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)''
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile si imunitatile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017
3.    PROIECT DE LEGE privind desfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti
 
  II.          ORDONANTE DE URGENTA
 
1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
3.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.107/1996
4.    ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale
5.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea Legii nr. 360/2013, privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 
III.          HOTARÂRI
 
1.    HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor afectate de evenimentul care a avut loc in data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judetul Hunedoara
2.    HOTARÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea detinerii vizei a titularilor de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti, la 29 august 2017
3.    HOTARÂRE pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal
4.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.479/2003
5.    HOTARÂRE privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea la Bucuresti, in perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua editii a Forumului Romania-Republica Moldova in domeniul justitiei
6.    HOTARÂRE privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Justitiei
7.    HOTARÂRE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care isi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 398/1997
8.    HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.67/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii pe teritoriul localitatilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitatii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national ''Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj- Oradea'', precum si suplimentarea sumei prevazute in Hotararea Guvernului nr.67/2016
9.    HOTARÂRE pentru aprobarea planului amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Linia Electrica Aeriana 400 kV dublu circuit Cernavoda-Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei''
10.HOTARÂRE privind sistarea definitiva a unor lucrari aferente obiectivelor de investitii cuprinse in Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere in zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din Romania
11.HOTARÂRE privind inscrierea unui imobil, situat in municipiul Slatina, judetul Olt, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat in domeniul public al statului
12.HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
13.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt
14.HOTARÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava
15.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si transmiterea acestuia in folosinta cu titlu gratuit Comitetului Olimpic si Sportiv Roman
16.HOTARÂRE privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si pentru atribuirea destinatiei acestuia ca resedinta pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman
17.HOTARÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizarii si desfasurarii Conferintei Directorilor Generali ai Institutelor Nationale de Statistica (DGINS) si a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucuresti, in perioada 26-28 septembrie 2018
18.HOTARÂRE privind recunoasterea Asociatiei Europene pentru Siguranta si Antidrog ca fiind de utilitate publica
19.HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 
 IV.          MEMORANDUMURI
 
1.    MEMORANDUM cu tema: finantarea investitiilor pentru achizitionarea autobuzelor de tip EURO 6 prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea constituirii unui grup de lucru interministerial in vederea identificarii solutiilor alternative pentru rezolvarea incalzirii, in afara solutiei reprezentata de lemnul de foc
3.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea presedintelui Partii romane in Comisia interguvernamentala romano-belarusa de colaborare economica
4.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Presedintelui Partii romane la cea de-a VIII-a sesiune a Comisiei Mixte interguvernamentale romano-ungare de cooperare economica, Budapesta
5.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea de catre Romania a Acordului de parteneriat cuprinzator si consolidat dintre Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Armenia, pe de alta parte (EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, ''CEPA'')
6.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea Opiniei Guvernului Romaniei la Raportul Comitetului de Experti (COMEX) ai Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare a Consiliului Europei
7.    MEMORANDUM cu tema: Imputernicirea Ministrului Culturii si Identitatii Nationale de a accepta o donatie in favoarea statului roman
8.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri catre Consiliul Judetean Suceava, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al judetului Suceava, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Suceava, pentru Serviciul Judetean al Arhivelor Nationale
 
   V.          NOTE
 
1.    NOTA referitoare la limitele de cheltuieli propuse pentru ordonatorii principali de credite in vederea elaborarii proiectului de buget pentru anul 2018 şi a estimarilor pentru perioada 2019-2021
 
VI.          PUNCTE DE VEDERE
 
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 6 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional (Bp. 207/2017)
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011 (Bp.214/2017)
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind exploatarea şi comercializarea masei lemnoase (Bp. 297/2017)
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru completarea şi modificarea alin (5) al art. 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 290/2017)
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea articolului 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 319/2017)
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Plx. 282/2017)
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor (Plx nr. 418/2017)
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara (Plx nr. 417/2017)
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (Plx nr. 419/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.