ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 9 august 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 09.08.2017 20:18 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 9 august 2017

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind organizarea si finanţarea activitatii de vaccinare a populaţiei in Romania
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civila Internationala si a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civila Internationala, incheiate si semnate la Montreal la 6 octombrie 2016
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind cooperarea in domeniul transporturilor militare, semnat la Bucuresti, la 21 aprilie 2016
4. PROIECT DE LEGE privind reglementarea activitaţii de tele-munca

II. ORDONANŢE

1. ORDONANŢA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate Romaniei prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente
2. ORDONANŢA privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
3. ORDONANŢA pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore

III. HOTARÂRI

1. HOTARÂRE privind denumirile calificarilor si titlurilor conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
2. HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, construcţie si teren aferent, aflat in administrarea Ministerului Educatiei Nationale prin Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu
3. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligaţiile calatorilor din transportul feroviar
4. HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in concesiunea S.N. "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta" - S.A., unitate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevazute in anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani
6. HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extindere cladire de invatamant (pregatire) si administrativa din Cazarma Baneasa"
7. HOTARÂRE pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Instituţiei Prefectului - Judetul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
8. HOTARÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - "Horting" Bucuresti si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea unitaţilor subordonate Ministerului Sanatatii a unor imobile, ca urmare a retrocedarii in condiţiile legii
10.HOTARÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea nationala 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a si la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017
11.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum si pentru completarea unor acte normative
12.HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017


IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Peru in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii organizate, a terorismului, a traficului de droguri, substanţe psihotrope si precursori
2. MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea semnarii Protocolului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale"
3. MEMORANDUM cu tema: Raportul privind vizita in Romania a Subcomitetului de prevenire a torturii din cadrul ONU (SPT) din perioada 3-12 mai 2016 si Raspunsul Romaniei la acest Raport

V. INFORMARI

1. INFORMARE cu privire la actiunile necesare pentru transpunerea si implementarea efectiva a Regulamentului European nr.910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna
2. INFORMARE cu privire la desfasurarea activitatilor din cadrul raporturilor constituţionale intre Guvern si Parlament, in perioada ianuarie-iunie 2017
3. INFORMARE privind reducerea birocraţiei din cadrul sistemului de sanatate
4. INFORMARE cu privire la numarul de farmacii autorizate

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.