Acte normative la sedinta de Guvern din 9 iulie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.07.2014 15:03 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 9 iulie:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, a Legii petrolului nr. 238/2004, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative
Proiectul de Lege adoptat de Guvern vizeaza o serie de modificari cerute de armonizarea legislatiei interne cu legislatia europeana, mai precis de transpunerea corecta a prevederilor Directivelor 2009/72/CE si 2009/73/CE.

II.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii pentru producatorii din sectorul vitivinicol in perioada 2014-2018
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba masurile de sprijin financiar din Sectiunea IV, capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului European. Masurile pentru care se acorda sprijin financiar din partea UE producatorilor din sectorul vitivinicol in perioada 2014-2018 sunt:
- restructurarea si reconversia plantatiilor viticole
- promovarea vinurilor
- asigurarea recoltei de struguri
- investitii.
Cuantumul anual al sprijinului financiar din partea UE este de 47,7 milioane euro. Pentru masura de promovare a vinurilor se poate acorda sprijin financiar national sub forma de cofinantare, in cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.
2.    HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice si procedurilor  privind constituirea, utilizarea si eliberarea garantiei de asigurare a bunei functionari a infrastructurii de imbunatatiri funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de folosinta in favoarea organizatiilor de imbunatatiri funciare si federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
3.    HOTARÂRE privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
4.    HOTARÂRE privind premierea absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea nationala 2014 pentru absolventii clasei a VIII-a si la examenul national de bacalaureat 2014
Prin Hotararea adoptata de Guvern se premiaza cei 106 absolventi de liceu care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat cu premii in valoare de 3000 lei de persoana si cei 219 absolventi de clasa a VIII-a care au obtinut media 10 la evaluarea nationala cu premii in valoare de 2000 lei de persoana.
5.    HOTARÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale din Romania si Ministerul Economiei si Dezvoltarii Sustenabile din Georgia, in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, semnat la Bucuresti, la data de 3 septembrie 2012
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru SNGN "ROMGAZ" - S.A. Medias, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al SNGN Romgaz SA Medias. Veniturile totale estimate se ridica la 5.089.522 mii lei, iar cheltuielile totale la 3.578.650 mii lei.
- MEMORANDUM cu tema: Numarul de personal si cheltuieli de natura salariala pentru anul 2014 prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al S.N.G.N ROMGAZ S.A. Medias
Guvernul a aprobat Memorandumul prin care se propune suplimentarea numarului de personal al societatii de la 6472 la 6538 persoane si cresterea cheltuielilor de natura salariala cu 15.268 mii lei, ca urmare a extinderii activitatii de productie.
7.    HOTARÂRE privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
8.    HOTARÂRE pentru aprobarea proiectului major "Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din Romania - Faza I"
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
10.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.  1362/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Valcea precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea anexei nr. 24 la Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
12.    HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Stejari, judetul Gorj
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
13.    HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
15.    HOTARÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2014-2015, precum si aprobarea titlurilor conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I in anii universitari 2011-2012, 2012-2013 si 2013-2014.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum de intelegere intre Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public Privat si Promovarea Exporturilor pentru si in numele Guvernului Romaniei si Ministerul Transporturilor si  Infrastructurii din Republica Moldova privind Cooperarea in domeniul drumurilor si podurilor
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegatiei romane la cea de-a VI-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale romano-ungare de colaborare economica, ce va avea loc la Budapesta in perioada 14-15 iulie 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Protocolului intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Inspectoratul General al Politiei Romane si Ministerul de Interne din Republica Croatia, prin Directoratul General de Politie, privind regulile si conditiile exercitarii atributiilor de serviciu ale politistilor romani in Republica Croatia pe perioada sezonului turistic
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de razboi
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul elaborarii Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.