ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 10 mai 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 10.05.2018 17:41 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 10 mai 2018

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind unele masuri sanctionatorii in domeniul radiocomunicatiilor

2.    PROIECT DE LEGE privind distributia de asigurari

3.    PROIECT DE LEGE privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung ”Romania 2040”

4.    PROIECT DE LEGE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

  II.          ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene

2.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru completarea art.4 din Ordonanta Guvernului nr.45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale Compania nationala de transporturi aeriene romane- TAROM -S.A

3.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind desfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti din subordinea Ministerului Transporturilor

4.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind completarea art.5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale

5.    ORDONANTA DE URGENTA privind transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe si din folosinta exclusiva a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, in administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrari

6.    ORDONANTA DE URGENTA privind parteneriatul public-privat

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.172/2003 privind adaptari institutionale in perspectiva aderarii Romaniei la NATO, inclusiv organizarea si functionarea reprezentarii Romaniei la Cartierul general al NATO si la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa-SHAPE

2.    HOTARÂRE pentru aprobarea Programului manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor - 17 mai 2018

3.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului Mausoleul ''Memorialul Eroilor Neamului'' aflat in domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Bucuresti, si modificarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.873/2017 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ''Cantacuzino''

5.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F'' S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

6.    HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ''Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 si la DN 1'', judetul Prahova

7.    HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Varianta de Ocolire Busteni Nord km 1+020-km 3+184'', judetul Prahova

8.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pe anul 2018

9.    HOTARÂRE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr.1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

10.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, precum si a altor acte normative in domeniul sanatatii

11.HOTARÂRE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Vaslui si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.HOTARÂRE pentru aprobarea modificarii datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Nationala de Administrare Fiscala-Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Craiova in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si in folosinta gratuita a Arhiepiscopiei Craiovei

13.HOTARÂRE privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Justitiei

14. HOTARÂRE privind darea in administrarea Administratiei Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate in proprietatea publica a statului, precum si pentru modificarea si actualizarea anexei nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

15. HOTARÂRE privind inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, pentru administratiile bazinale de apa

16. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Sediu Tribunal Teleorman si Judecatorie Alexandria'', judetul Teleorman

17. HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil apartinand domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale-Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor Vaslui in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui

18.HOTARÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Arinis, judetul Maramures

19.HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018

20.HOTARÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de infiinţare a posturilor in afara organigramei şi a criteriilor de acordare a procentului de majorare salariala pentru activitatea prestata in proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

21.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, precum şi pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

22.HOTARÂRE privind stabilirea masurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani incasate in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinand patrimoniului cultural naţional mobil clasat in categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

23.HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţa naţionala a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii Romaniei pentru  organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

24.HOTARÂRE privind plata contribuţiei Romaniei la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)

25.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ”Radionav” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

26.HOTARÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 in cazul procedurilor de expropiere aflate in curs de desfaşurare avand ca obiect imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropiere al lucrarii de utilitate publica de interes naţional ”LEA 400 kv Oradea-Beckescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr in staţia 400kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 KV Oradea-Beckescsaba”

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea conţinutului Programului de convergenta 2018-2021

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului National de Reforma 2018

3.    MEMORANDUM cu tema: Reportarea pachetului de certificate de gaze cu efect de sera neachizitionate in anul 2017 pentru perioada 2021-2030

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierilor pentru incheierea unui Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cote d`Ivoire cu privire la eliminarea obligativitatii detinerii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice

5.    MEMORANDUM cu tema: Deblocarea a 22 de posturi vacante din cadrul institutiei Avocatul Poporului din totalul de 37 de posturi vacante (cu incadrarea in creditele bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 2/2018)

6.    MEMORANDUM privind mandatarea reprezentantilor statului in consiliul de

administratie al regiei autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru

repartizarea altei cote de profit decat cea stabilita prin Memorandumul Ministerului Finantelor Publice nr.5990/12.02.2018

7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului privind cooperarea, in domeniul juridic, intre Ministerul Justitiei al Romaniei si Ministerul Justitiei al Regatului Maroc

8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor/examenelor de recrutare/promovare (functii publice de executie si de conducere), in vederea ocuparii posturilor vacante/temporar vacante corespunzatoare unor functii publice de conducere si de executie/functii contractuale de executie, din cadrul aparatului propriu al Ministerului Cercetarii si Inovarii

9.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfantului Ioan de Ierusalim, de Rodos si de Malta

10.MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de investiţii, exceptat de la obligaţia notificarii, Societaţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogalniceanu-Constanţa”-S.A, pentru anii 2018-2020

   V.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritoriala a Romaniei, initiat de Guvernul Romaniei şi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului cu nr. E73/2017 (L181/2017, Plx.574/2017)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari (Bp. 92/2018)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 61/2018)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr.8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati (Plx. 1/2018)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar (Bp. 569/2017, Plx. 263/2018)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 295/2017, Plx. 550/2017)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (PLx.156/2018, L.174/2018)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru abrogarea pensiilor speciale (Bp. 466/2017, L 540/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.