ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 16 mai 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 16.05.2018 17:57 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 16 mai 2018

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

2.    PROIECT DE LEGE privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

  II.          ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

2.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru completarea art.6 alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţionala de aparare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1/2016

2.    HOTARÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 si, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de Imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006

3.    HOTARÂRE pentru modificarea articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice aprobat prin Hotararea Guvernului nr.425/1994

4.    HOTARÂRE pentru completarea si modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice

5.    HOTARÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr.701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de interes national ''Reabilitarea DN 6 sectiunea Filiasi-Ciochiuta km 268+390-297+070 si km 297+384 - 298+000, judetele Mehedinti si Dolj'', precum si modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.701/2012

6.    HOTARÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr.689/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Varianta de ocolire Targu Jiu'', precum si modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.689/2014

7.    HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor

8.    HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale din Republica Elena privind cooperarea in domeniul apararii, semnat la Bucuresti, la 9 martie 2018

9.    HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Hangar mentenanta de nivel complex pentru aeronave in cazarma 546 Otopeni''

10.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Nationala ''PLAFAR'' S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

11.HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru inlaturarea efectelor incendiului produs in data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M.Georgescu" Iasi

12.HOTARÂRE privind acordarea cetaţeniei romane domnului "Ribeiro Carlos Henrique"

13.HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile si darea acestora in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures

14.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Centrul National de Invatamant Turistic "CNIT" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Turismului

15.HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea si functionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni

16.HOTARÂRE privind trecerea unei parti din cladirea aflata in administrarea Ministerului Educatiei Nationale prin Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea si Clubul Sportiv Scolar de Gimnastica Focsani, din domeniul public al statului, in domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din functiune in vederea demolarii, precum si actualizarea anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17.HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului de colaborare intre Ministerul Culturii din Romania si Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana in data de 2 decembrie 2015

18.HOTARÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurarilor pentru şomaj pe anul 2018 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.

19.HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitaţi administrativ-teritoriale

20.HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitaţi administrativ-teritoriale afectate de calamitaţi naturale

21.HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov-Simeria, componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara”

22.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile şi completarile ulterioare

23.HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din Romania “Elie Wiesel”

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Republicii Polone si Guvernul Romaniei privind mormintele de razboi

2.    MEMORANDUM cu tema: Donarea unor bunuri de uz didactic aparţinand domeniului privat al statului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, catre Ministerul Apararii al Republicii Moldova

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor/examenelor de recrutare in vederea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Aeroclubului Romaniei, Scolii Superioare de Aviatie Civila si Centrului Investigaţii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocuparii posturilor vacante din cadrul Ministerului Cercetarii si Inovarii, pentru pregatirea viitoarei Presedintii a Consiliului Uniunii Europene in anul 2019

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de la nivelul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - CERT.RO si a Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei, precum si cele din afara organigramei, aferente proiectelor finantate din fonduri europene, derulate de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

6.    MEMORANDUM cu tema: Infiinţarea Grupului de Lucru pentru redactarea strategiei naţionale pentru implementarea tehnologiilor 5G in Romania

 

   V.          RAPOARTE

1.    RAPORT privind creanţele Romaniei la 31 decembrie 2017 provenite din activitatea de export, cooperare economica internationala si alte acţiuni externe, derulate inainte de 31 decembrie 1989

 

VI.          PUNCTE DE VEDERE

 

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind instituirea zilei de 15 septembrie – Ziua naţionala a gastronomiei şi a vinului romanesc (Bp.147/2018)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 79/2018, Plx.235/2018)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului-judeţul Bacau in domeniul public al judeţului Bacau, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 658/2017, Plx. 219/2018)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii (Bp. 683/2017, L. 203/2018)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice (Bp. 149/2018)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 118 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (Bp.88/2018)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea unor acte normative privind funcţionarii publici (Bp. 77/2018)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind completarea şi modificarea art. 10 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca (Bp. 56/2018)

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 534/2017, L59/2018)

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, initiat de Guvernul Romaniei şi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului cu nr. E240/2013 (L698/2013, Plx.69/2014)

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind instituirea zilei de 11 septembrie – Ziua naţionala a gastronomiei şi a vinului romanesc (Bp.101/2018)

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate (Bp. 132/2018)

13.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania  (Bp. 105/2018)

14.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind punerea in acord a prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, cu deciziile Curtii Constitutionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana, precum si Deciziilor Curtii Europene a Drepturilor Omului (Bp.185/2018)

15.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii (Plx. 182/2018)

16.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii   nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe (Plx. 183/2018)

17.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza (Plx. 184/2018)

18.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (Plx. 185/2018)

19.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea comisiilor parlamentare de ancheta (Bp. 75/2018)

20.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind punerea in acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu Deciziile Curţii Constituţionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovaţie şi a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ingheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor savarşite in Uniunea Europeana (Bp. 184/2018, L238/2018)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.