ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 3 mai 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 03.05.2018 19:14 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 3 mai 2018

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE  pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinau la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

2.    PROIECT DE LEGE  pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzator si consolidat dintre Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Armenia, pe de alta parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017

 

  II.          ORDONANŢA DE URGENŢA

1. ORDONANŢA DE URGENŢA privind modificarea Ordonantei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor masuri in vederea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin aderarea la Conventia internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana, precum si a unor obligatii care rezulta pentru Romania din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene in domeniul serviciilor de navigatie aeriana

 

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a actiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea si crearea de mecanisme si instrumente de promovare a datelor si informatiilor necesare intocmirii rapoartelor catre Comisia Europeana, Agentia Europeana de Mediu si Secretariatele Conventiilor internationale din domeniul protectiei mediului" desfasurat in perioada 2015-2018

2.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor acte normative

3.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea "CUPRU MIN" S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

4.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BAITA S.A. STEI, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

5.    HOTARÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotesti, prin fuziune prin absorbtie cu Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dulbanu si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

7.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.684/2015 privind aprobarea Programului national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri 2015-2018 si a Hotararii Guvernului nr.659/2015 privind aprobarea Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri 2015-2018

8.    HOTARÂRE privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Porolissum" al judetului Salaj

9.    HOTARÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzand categoriile de informatii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni si termenele de clasificare aferente acestora

10.HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Caras-Severin, Calarasi, Dolj, Galati, Bacau, Giurgiu, Alba, Brasov, Sibiu, Arges si Ilfov, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 885, pentru transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Cotmeana, judetul Arges si pentru modificarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.HOTARÂRE privind transmiterea unei parti din imobilul 429, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Bucuresti si modificarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.HOTARÂRE privind recunoasterea Asociatiei ''Organizatia Judeteana Arges'' BASARAB I ca fiind de utilitate publica

14.HOTARÂRE privind transmiterea imobilului 2689 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Simian, judetul Mehedinti

15.HOTARÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizarii unor activitati de protocol si cu caracter cultural in cadrul celei de-a 14-a editii a Forumului PRIMO-Achizitii, Integritate, Management si Deschidere, la Bucuresti, in perioada 8-10 mai 2018

16.HOTARÂRE pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1294/2004

17.HOTARÂRE privind inscrierea unui imobil-teren arabil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea de Medicina si Farmacie ''Victor Babes'' din Timisoara

18.HOTARÂRE privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Justitiei (Craiova)

19.HOTARÂRE privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Justitiei (Costesti)

20.HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea curtilor de apel si a tribunalelor

21.HOTARÂRE pentru inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile donate Statului Roman

22.HOTARÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti''

23.HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.172/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ''Varianta de ocolire Mihailesti''

24.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr.965/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ''Modernizarea DN 5, sectorul Bucuresti-Adunatii Copaceni km 7+573-km 19+220'', precum si suplimentarea sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr.965/2012

25.HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilitatilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti''

26.HOTARÂRE pentru completarea anexei nr.81 la Hotararea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

27.HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca si Craciunesti, judetul Mures

28.HOTARÂRE privind aprobarea stemei orasului Negresti-Oas, judetul Satu Mare

29.HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur si Vama, judeţul Satu Mare

30.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurii critice naţionale

31.HOTARÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţionala a drumurilor de interes naţional şi incadrarea acestuia in categoria funcţionala a drumurilor de interes local

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 50 mil. euro, in vederea finantarii proiectului privind imbunatatirea managementului riscurilor la dezastre

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Protocolului la Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Belarus privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti, la 31 mai 1995

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Amendamentului Doi la Memorandumul de Intelegere intre Ministerul Apararii al Republicii Bulgaria, Ministerul Apararii al Republicii Estonia, Ministerul Apararii al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apararii al Republicii Lituania, ministrul apararii al Regatului Tarilor de Jos, Ministerul Apararii al Regatului Norvegiei, Ministrul apararii nationale al Republicii Polone, Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian (SAC)

4.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului intre Republica Albania, Republica Austria, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Romania, Republica Serbia si Republica Slovenia privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice si date privind inmatricularea vehiculelor si a Acordului de implementare a Acordului intre Republica Albania, Republica Austria, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Romania, Republica Serbia si Republica Slovenia privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice si date privind inmatricularea vehiculelor

5.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Orasului Saveni, judetul Botosani, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al orasului Saveni in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Nicolae Iorga" al Judetului Botosani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocarii unor posturi vacante de conducere in Ministerul Afacerilor Interne

7.    MEMORANDUM cu tema: Notificare in vederea desemnarii unui membru titular si a unui membru supleant din partea Asociatiei Comunelor din Romania in cadrul delegatiei Romaniei la Congresul Autoritatilor Locale si Regionale din Europa (CALRE)

8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor pentru ocuparea unor posturi din cadrul aparatului propriu al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si din cadrul unor institutii publice si organe de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

9.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Mediului si a institutiilor din subordinea acestuia

10.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierii Acordului de cooperare intre Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Sanatatii, Serviciilor Sociale si Egalitatii din Spania in domeniul sanatatii

11.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor pentru ocuparea unor posturi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

 

   V.          NOTE

Nota privind efectivele de forţa de munca speciala calificata şi necalificata utilizata in penitenciare

 

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 453/2017, Plx. 148/2018)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene (L.110/2018, Bp. 612/2017)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antisemitismului (Bp. 135/2018)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 396/2017, Plx. 602/2017)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind susţinerea eliminarii autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, in suma de 4.500 de lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse alternativ/ecologice (Bp. 43/2018)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si din Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”(Bp. 78/2018)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale (Bp.6/2018)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vara şi a orei oficiale de vara pe teritoriul Romaniei (Bp. 64/2018)

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati (Bp. 684/2017)

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Plx. 89/2018)

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor (Bp. 467/2017, L 541/2017)

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente (Bp. 7/2018)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.