ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 12 aprilie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.04.2018 23:23 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 12 aprilie 2018

 

     I.          ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoza

 

  II.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind detasarea personalului prevazut la alin. (1) si (2) ale art. 24¹ din Ordonanta Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Bucuresti, la 27 noiembrie 2017

3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului de extradare intre Romania si Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017

 

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 399/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii "Autostrada Sebes-Turda"

2.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii pe teritoriul localitatilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitatii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national <<Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj- Oradea>>", aflate pe raza localitatilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut si Ludus din judetul Mures

3.    HOTARÂRE pentru trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unei constructii aflata in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Arad, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.    HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare si transmiterea unui bun imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura-Centrul Judetean Vrancea

5.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica

6.    HOTARÂRE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Brasov, Cluj, Dolj, Buzau, Covasna, Caras Severin, Arad, Maramures, Salaj, Gorj, Constanta, Satu Mare, Vrancea si municipiul Bucuresti

7.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat in domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Oncesti, judetul Maramures

8.    HOTARÂRE privind transmiterea unei parti din imobilul 2904, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al orasului Anina, judetul Caras-Severin si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare

9.    HOTARÂRE privind transmiterea imobilului 3282, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Constanta, judetul Constanta

10.HOTARÂRE pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al Judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si al comunelor din judetul Arges

11.HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ''Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti ''Valentin Stanescu'', realizat prin Compania Nationala de Investitii ''C.N.I''- S.A

12.HOTARÂRE privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi libera

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Scrisorii de intelegere privind avansul dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de pana la 1, 94 milioane USD, pentru sprijinirea activitatilor preliminare realizarii proiectului de constructie a autostrazii Ploiesti-Brasov

2.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului intre Romania si Muntenegru in domeniul securitatii sociale

3.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind unele masuri de eficientizare a comunicarii dintre persoanele responsabile cu implementarea proiectelor aferente infrastructurii de transport de interes national si reprezentantii ministerelor/autoritatilor/agentiilor publice care au rol de avizator sau rol decizional in realizarea unor actiuni din procesul de implementare a proiectelor

4.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Acordului intre Consiliul de Ministri al Bosniei si Hertegovina si Guvernele celorlalte Parti la Initiativa de Pregatire si Prevenire a Dezastrelor in Sud-Estul Europei privind aranjamentele tarii gazda pentru Secretariatul Initiativei de Pregatire si Prevenire a Dezastrelor in Sud-Estul Europei

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor/examenelor de recrutare pentru ocuparea a 14 posturi vacante suplimentare de executie-de natura contractuala, de la nivelul aparatului propriu al Ministerului Economiei-Compartimentul Pres RO2019, in vederea pregatirii, organizarii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene

6.    MEMORANDUM cu tema: Notificare in vederea desemnarii unui membru supleant din partea Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania in cadrul delegatiei Romaniei la Comitetul Regiunilor (COR) al Uniunii Europene

7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocuparii prin concurs sau examen a 29 de posturi vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Inţelegere intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind infiinţarea unui comitet comun de cooperare (document de cooperare politica la nivel guvernamental)

 

   V.          NOTE

1.    NOTA privind stadiul indeplinirii masurilor din Programul de Guvernare in domeniul achiziţiilor publice la data de 12 aprilie 2018

 

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind infiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. şi pentru modificarea unor acte normative (Bp.574/2017)

2.    PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (Bp. 462/2017, Plx. 149/2018)

3.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apararii, ordinii publice şi securitaţii naţionale (Plx.594/2017)

4.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind transmiterea unei parti din imobilul ,,Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, din administrarea Camerei Deputatilor in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (Bp.40/2018)

5.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind autorizaţia sanitara de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicina dentara (Bp.42/2018)

6.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane, republicata (Bp. 479/2017)

7.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (Bp. 14/2018)

8.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activitaţii notariale nr. 36/1995 (Bp.13/2018)

9.    PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege privind reglementarea creantelor cesionate (Bp. 114/2015, Plx.694/2015)

10.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (Bp. 223/2017, Plx. 521/2017)

11.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative (Bp. 614/2017)

12.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor romani, republicata (Bp.36/2018)

13.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (Bp.563/2017, L 76/2017)

14.PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege, initiat de Guvernul Romaniei şi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului cu nr. E180/2012 (L440/2012, Plx.105/2013)

15.PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege  pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, initiat de Guvernul Romaniei şi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului cu nr. E241/2013 (L699/2013, Plx.186/2014)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.