ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 13 iunie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 13.06.2018 18:58 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 13 iunie 2018


     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale

2.    PROIECT DE LEGE privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic intre statele CARIFORUM, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de alta parte, semnat la Bridgetown

 

  II.          ORDONANŢA DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului si in administrarea Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'' si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 93/2016

2.    HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului tehnic intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Secretariatul Tehnic al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfasurarea instruirii, semnat la Bucuresti, la 24 noiembrie 2017 si la Haga la 28 noiembrie 2017

3.    HOTARÂRE privind abrogarea Hotararii Guvernului nr.1057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Piatra Craiului

4.    HOTARÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri inscrise in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si aflate in administrarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

5.    HOTARÂRE privind aprobarea programului de interes national ''Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele varstnice dependente'' si a programului de interes national ''Cresterea capacitatii serviciilor publice de asistenta sociala din unele unitati administrativ-teritoriale''

6.    HOTARÂRE privind retransmiterea sectorului de drum national, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, in domeniul public al Municipiului Arad, precum si declasarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes national si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes local

7.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. in numele si in contul statului

8.    HOTARÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

9.    HOTARÂRE pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind mormintele si operele comemorative de razboi

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Programului executiv al Acordului de cooperare in domeniile culturii, artei si stiintei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Peru

 

   V.          PUNCTE DE VEDERE

1.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa intitulata Lege pentru instituirea Zilei Nationale a Meseriilor (Bp. 104/2018, L. 325/2018) - nr. DPSG 1119/11.06.2018

2.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 203/2018)  - nr. DPSG 1120/11.06.2018

3.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea art. 38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp. 152/2018) - nr. DPSG 1121/11.06.2018

4.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru completarea Legii societaţilor nr. 31/1990 (Bp.106/2018, L.327/2018) - nr. DPSG 1122/11.06.2018

5.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru completarea art. 105 al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx. 462/2017, L. 188/2018) - nr. DPSG 1123/11.06.2018

6.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 207/2018) - nr. DPSG 1124/11.06.2018

7.     Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp. 11/2018, L.226/2018) - nr. DPSG 1125/11.06.2018

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.