ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 15 martie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 15.03.2018 16:19 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 15 martie 2018

      I.          ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

2.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind masuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

 

  II.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr.IV la Hotararea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania

2.    HOTARÂRE privind reorganizarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea partiala a Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru modificarea unor acte normative conexe

3.    HOTARÂRE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Minis si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.    HOTARÂRE pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati, ca statiuni turistice de interes national sau local si pentru modificarea anexei nr.5 la Hotararea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

5.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sebes-Turda" - Lot 1 Sectiunea C, km 0+000 - km 0+300, inclusiv Nod Rutier Sebes

6.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" - S.A. - Sucursale Regionale CF 1-8, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

7.    HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii ''C.N.I''-SA aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

8.    HOTARÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri inscrise in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si aflate in administrarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

9.    HOTARÂRE privind aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei, in lei, la Organizatia Internationala a Francofoniei (OIF), pentru punerea in aplicare a "Memorandumului de parteneriat cu privire la Initiativa Francofona Nationala 2015- 2018, in cadrul Programului OIF pentru limba franceza in relatiile internationale", pentru anul 2017

10.HOTARÂRE pentru aprobarea cuantumului si a platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei la Conferinta de la Haga de Drept International Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018

11.HOTARÂRE pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "Justitie" si Curtea Constitutionala

12.HOTARÂRE privind rechemarea unui consul general (Toronto, Canada)

13.HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil (constructie+teren) aflat in administrarea Ministerului Mediului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului, in administrarea Curtii de Conturi a Romaniei, precum si trecerea unei parti de imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii

14.HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluarii

15.HOTARÂRE privind inscrierea bunurilor imobile aflate in administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''S.N.G.N ROMGAZ-S.A -Conducta de aductiune a sondei 15 Bilciuresti'', judetul Dambovita'', in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului-Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arges, cuprinse in anexa 30 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare

17.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale '' Imprimeria Nationala''-S.A companie aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

18.HOTARÂRE privind revocarea si numirea unor membri in Consiliul Director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

19.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

20.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala

21.HOTARÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 151/2012 pentru aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala

22.HOTARÂRE privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societaţii Complexul Energetic Hunedoara-S.A. pentru anul 2018

23.HOTARÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate in extravilan, pentru proiectul de interes comun in domeniul gazelor naturale  “Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului naţional de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria-gazoduct Podişor-Horia GMS şi trei noi staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) (etapa 1)”

24.HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de catre domnul Panaite Vasile

25.HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braila de catre domnul Ţiripa Marius-Aurelian

26.HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de catre doamna Soroceanu Daniela

27.HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braila de catre doamna Sterea Rada

 

III.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de Intelegere pentru cooperarea in invatamantul superior intre Ministerul Educatiei Nationale si Consiliul Invatamantului Superior din Republica Turcia

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Protocolului intre Guvernul Romaniei si Consiliul de Ministri al Bosniei si Hertegovinei privind succesiunea Bosniei si Hertegovinei la tratatele bilaterale incheiate intre Republica Populara Romana/Republica Socialista Romania/Romania si Republica Populara Federativa Iugoslavia/Republica Socialista Federativa Iugoslavia la nivel de stat, respectiv de Guvern

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de catre Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, privind adoptarea unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unei parti din imobilul situat in municipiul Bucuresti, sector 5, strada Preda Spatarul nr.13 A-B, 19 B, din domeniul public al municipiului Bucuresti, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale, pentru a fi utilizat ca spatiu de cazare pentru studentii/cursantii aflati la cursuri in Academia Tehnica Militara

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocarii unor posturi vacante din cadrul Autoritatii Electorale Permanente

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursului de admitere in magistratura, in conditiile prevazute de art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea unui numar de 100 de posturi de judecator de la nivelul judecatoriilor si 60 de posturi de procuror din cadrul parchetelor de pe langa judecatorii

6.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unui mecanism de crestere a competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achizitie publica

7.    MEMORANDUM cu tema: Adoptarea modelului de acord cadru de parteneriat intre solicitantii de finantare prin Programul Operational Regional (unitati administrativ teritoriale) si institutii publice pe perioada de valabilitate a contractelor de finantare

 

IV.          PUNCTE DE VEDERE

 

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (Bp.660/2017)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal (Bp. 527/2017)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui Romaniei (Bp.549/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.