ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 21 iunie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 21.06.2018 19:16 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 21 iunie 2018

 

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea mentiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative

2.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice si impartirea corecta si echitabila a beneficiilor care rezulta din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, la Conventia privind diversitatea biologica (semnata la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de catre Romania la 20 septembrie 2011 la New York

3.    PROIECT DE LEGE privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici

 

  II.          ORDONANŢA DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA privind implementarea programului guvernamental ''INVESTESTE IN TINE''

2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi pentru prorogarea unor termene

 

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spatiului maritim

2.    HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.10 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele inscrise la nr.MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate in administrarea Inspectoratului de Stat in Constructii-I.S.C

3.    HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dumbravita si Grosii Tiblesului, judetul Maramures

4.    HOTARÂRE privind aprobarea modelului steagului orasului Lipova, judetul Arad

5.    HOTARÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighisoara, judetul Mures

6.    HOTARÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si a municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad

7.    HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alexandria, judetul Teleorman

8.    HOTARÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului ''Consolidarea core-ului Retelei de Comunicatii Integrate Voce-Date a MAI la nivel national''

9.    HOTARÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului ''Sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civila-SIIEASC''

10.HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.185/1994 privind acordarea alocatiei de hrana zilnice pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave

11.HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Galati, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

12.HOTARÂRE privind infiintarea, organizarea si functionarea Regiei Autonome ''Administratia Canalului Navigabil Bega'' Timis, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

13.HOTARÂRE privind transmiterea unei parti din imobilul 510, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Alba Iulia, judetul Alba si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.HOTARÂRE privind recunoasterea Asociatiei Romane de Mediu 1998 ca fiind de utilitate publica

15.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

16.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

17.HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Justitiei in domeniul public al Orasului Scornicesti, Judetul Olt

18.HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru finantarea cheltuielilor privind administrarea, functionarea, conservarea, intretinerea, repararea, instruirea personalului specializat si protejarea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol

19.HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea si functionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale

20.HOTARÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1/2016

21.HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autoritaţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindina şi de Creştere a Precipitaţiilor

22.HOTARÂRE privind unele masuri pentru organizarea Zilei Justiţiei in anul 2018

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente imprumutului pentru proiectul privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre, in valoare de 50 mil.EUR, acordat Romaniei de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare; aprobarea semnarii textului negociat al Acordului de imprumut (inclusiv a Scrisorii suplimentare la acesta); acordarea imputernicirii de semnare a Acordului de imprumut, Ministerului Finantelor Publice

2.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea prin concurs a 22 de posturi contractuale vacante pentru Directia Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley, din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanta de urgenta nr. 90/2017, privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

3.    MEMORANDUM cu tema: Scoaterea la concurs a cinci posturi vacante in cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN)

4.    MEMORANDUM cu tema: Incadrarea schemei de ajutor de stat reprezentand diferenţa dintre nivelul stardard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor in baza alin (9) şi (10) ale art. 342 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare, in politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizaarii de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile aflate in subordinea sa (ANPIS şi agenţiile teritoriale)

 

   V.          PUNCTE DE VEDERE

1.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (Bp. 172/2018) - nr. DPSG 1150 /18.06.2018.

2.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Bp.429/2017, Plx.108/2018) - nr. DPSG 1151/18.06.2018;

3.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontiera organizate in punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din tari terte si pentru controalele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ale produselor alimentare si hranei pentru animale provenite din tari terte (Bp. 181/2018) - nr. DPSG 1152 /18.06.2018;

4.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (Bp. 173/2018) -nr. DPSG 1153/18.06.2018;

5.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli in domeniul sanataţii, provenit dintr-o iniţiativa legislativa  (Bp. 892/2013, Plx.425/2014), precum şi asupra amendamentelor admise de catre Comisia pentru sanatate şi familie a Camerei Deputaţilor in şedinţa din 22.09.2015  - nr. DPSG 1154/18.06.2018.

6.    Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei (Bp. 127/2018) - nr. DPSG 1155/18.06.2018.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.