ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 24 iulie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 24.07.2018 17:20 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 24 iulie 2018
 

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.     PROIECT DE LEGE privind unele masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul si finantarea partidelor politice europene si a fundatiilor politice europene

 

  II.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania

2.    HOTARÂRE privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului si din administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Bistrita in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare

3.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1472/2004 privind incadrarea Reprezentantei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a Romaniei pe langa Organizatiile Internationale, cu sediul la Viena, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1099/2002 privind infiintarea unui post in serviciul extern al Ministerului Apararii Nationale, in structura Misiunii Permanente a Romaniei la ONU, cu sediul la New York

4.    HOTARÂRE privind reaprobarea obiectivului de investitii "Lucrari pentru inlaturarea calamitatilor naturale produse in bazinul hidrografic Crisul Negru, judetul Bihor" precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia

5.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

6.    HOTARÂRE pentru completarea anexei nr. 32 la Hotararea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau

7.    HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Pianu, judetul Alba

8.    HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-teren aflat in administrarea Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, institutie aflata in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale

9.    HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile si actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a corectarii valorii unor bunuri mobile aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul General de Aviatie

10.HOTARÂRE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judetean ''General de brigada Anton Berlescu'' Bihor in domeniul public al municipiului Oradea si pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.HOTARÂRE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, in domeniul public al municipiului Oradea si pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1447/2007

13.HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr. 30 a Hotararii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, in domeniul public al Municipiului Constanta

14.HOTARÂRE privind acordarea cetateniei romane domnului "Okhlopkov Nikolai"

15.HOTARÂRE privind acordarea cetateniei romane domnului "Kapraev Zurab"

16.HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Curtii de Conturi, ca urmare a reevaluarii si transmiterea unei parti din acesta, in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

17.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparţinand domeniului public al statului aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati, prevazute in anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

18.HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Institutului Cultural Roman

19.HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitaţi naturale

20.HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Sibiu, judetul Sibiu

21.HOTARÂRE privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparţinand domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justitiei, pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, in administrarea Penitenciarului Focsani, precum si pentru achizitia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar in comuna Unguriu, judetul Buzau

 

III.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: "Masuri pentru imbunataţirea activitaţii in punctele de trecere a frontierei si/sau a calitaţii acestora, in scopul reducerii timpilor de aşteptare"

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobandirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare

3.    MEMORANDUM cu tema: Estimarile pentru anii 2018 si 2019 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale si de investitii si fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

 

IV.          NOTE

1.    NOTA privind stadiul acţiunilor in constatarea neindeplinirii obligaţiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei

 

   V.          INFORMARI

1.    INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanţelor in temeiul Legii nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 219/2018, L.431/2018)

2.    Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Bp. 234/2018)

3.    Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (Bp. 285/2018)

4.    Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice  (Bp. 671/2017, Plx. 323/2018)

5.    Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativa pentru respingerea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 76/2017 privind infiinţarea Societaţii Editura Didactica şi Pedagogica - S.A.  ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome „Editura Didactica şi Pedagogica” prin transformare (Bp. 294/2018)

6.    Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata (Bp. 283/2018)

7.    Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (Plx.368/2018)

8.    Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativa pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu (Bp.159/2018)

9.    Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 51 din 7 iunie 1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 98 din 7 februarie 2011, respectiv a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) (Bp. 228/2018)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.