ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 29 martie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 29.03.2018 18:10 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 29 martie 2018

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relatiile si cooperarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Noua Zeelanda, pe de alta parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie  2016

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate sociala intre Romania si Republica Orientala a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017

3.    PROIECT DE LEGE privind limitarea emisiilor in aer a anumitor poluanti proveniti de la instalatii medii de ardere

4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

5.    PROIECT DE LEGE privind pieţele de instrumente financiare


  II.          ORDONANŢE

1.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unui termen

 

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor cetatenilor romani afectati de explozia de la uzina chimica din Kralupy nad Vltavou, Republica Ceha

 

2.    HOTARÂRE privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei in calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) pentru anul 2018

 

3.    HOTARÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 6 noiembrie 2017 si la Paris la 15 noiembrie 2017, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul -cadru de imprumut F/P 1579 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007, precum si pentru modificarea art.3 din Hotararea Guvernului nr.163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de imprumut F/P 1.579 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007

 

4.    HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.8 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 12 decembrie 2017 si la Bucuresti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii destinat finantarii proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005

 

5.    HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Letona privind cooperarea in domeniul militar, semnat la Bucuresti, la 18 decembrie 2017

 

6.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale ''Romtehnica'' -S.A, aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale

 

7.    HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Consolidare si reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucuresti''

 

8.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere -S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

9.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Comerciale ''Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane- TAROM '' S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

10.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale ''Administratia Canalelor Navigabile'' S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

11.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Administratia Fluviala a Dunarii de Jos'' Galati aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

12.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale ''Administratia Porturilor Maritime''-S.A Constanta aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

13.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii ''Telecomunicatii C.F.R''- S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

14.HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR"-S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova si Constanta, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

 

15.HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii prin unitatile din subordine

 

16.HOTARÂRE privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat in administrarea Ministerului Sanatatii si darea acestuia in administrarea Directiei Judetene de Sanatate Publica Braila, institutie subordonata Ministerului Sanatatii

 

17.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin institutiile subordonate, bunuri cuprinse in anexa 30 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

18.HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

19.HOTARÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului de investitii ''Optimizarea interactiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiza si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de eguvernare si analiza de tip Big Data in cadrul Consiliului Concurentei''

 

20.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.36/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

 

21.HOTARÂRE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Secuieni si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

22.HOTARÂRE privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru condiţii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia

 

23.HOTARÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializarilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de invaţamant superior pentru anul universitar 2018-2019

 

24.HOTARÂRE privind transmiterea unei parţi din imobilul 2985 aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apararii Naţionale in administrarea Ministerului Sanataţii şi pentru modificare a anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    

 

IV.          MEMORANDUMURI

 

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierilor Tratatului intre Romania si Republica Peru privind asistenta judiciara in materie penala

 

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierilor Tratatului de extradare intre Romania si Republica Peru

 

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea a sase functii publice vacante, dintre care o functie publica de conducere si cinci functii publice de executie din cadrul Departamentului pentru Relatii Interetnice, Secretariatul General al Guvernului

 

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justitiei

 

5.    MEMORANDUM cu tema: Plaţile aferente Masurii 215 - Plaţi privind bunastarea animalelor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri catre Consiliul Judeţean al Judeţului Botoşani privind adoptarea unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Botoşani şi din administrarea Consiliului Judeţean Botoşani in domeniul public al statului şi in administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Iaşi

 

   V.          PUNCTE DE VEDERE

 

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 267/2017, Plx.514/2017)

 

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 1 lit. ad) si a art. 42 lit. o) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (Bp. 510/2017)

 

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii (Bp.616/2017)

 

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative (Plx. 597/2017)

 

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind transmiterea unui bun imobil-teren din domeniul public al statului şi din administrarea Universitaţii de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din municipiul Timişoara in domeniul privat al statului şi in proprietatea Universitaţii de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş (Bp. 110/2017, Plx. 428/2017)

 

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din Romania, provenita dintr-o propunere legislativa – aflata in reexaminare la solicitarea Presedintelui Romaniei (Bp.340/2007, Plx.844/2007)

 

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societaţilor (Bp. 644/2017)

 

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (Bp. 531/2017)

 

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(Bp. 513/2017)

 

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp.394/2017, Plx.115/2018)

 

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 178 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii (Bp. 532/2017)

 

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru infiinţarea Muzeului Naţional al Victimelor Comunismului (Bp. 129/2017, Plx. 410/2017)

 

13.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea prevederilor art. 7, alin (1), din Cap. II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp. 605/2017, L 100/2018)

 

14.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata (Bp. 332/2017, Plx 59/2018)

 

15.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (Bp. 608/2017, L 102/2017)

 

16.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (Bp.304/2017; Plx. 17/2018)

17.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (Bp.229/2017, Plx. 523/2017)

18.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 (Bp. 480/2017, L 559/2017)

 

19.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 257 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Bp. 610/2017)

20.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 (Bp.648/2017)

21.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman (Bp. 540/2017, L 62/2018)

22.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp.645/2017)

23.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativteritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora, provenit dintr-o propunere legislativa precum si referitor la amendamentul Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice a Camerei Deputatilor (Bp. 98/2017,Plx.261/2017)

24.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 16 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp. 653/2017)

 

25.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp.258/2017, Plx.513/2017)

26.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala si a Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor (Plx. 4/2018)

27.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritaţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Bp.551/2017)

28.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfaşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Bp.548/2017)

29.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor (Bp. 10/2018)

30.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (Bp. 535/2017)

31.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (Plx. 578/2017)

32.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile şi completarile ulterioare (Plx.46/2018)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.