ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 4 aprilie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 04.04.2018 19:11 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 4 aprilie 2018

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind infiintarea Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti

3.    PROIECT DE LEGE privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice

 

  II.          ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind adoptarea unor masuri pentru siguranţa alimentarii cu energie electrica

2.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru completarea art. II din legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru perioada 2018-2020

2.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati "Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate"

3.    HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta

4.    HOTARÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1470/2007

5.    HOTARÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 12 decembrie 2017 si la 19 decembrie 2017 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiectul privind invatamantul secundar) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

6.    HOTARÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar, ale imobilului inregistrat in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat in administrarea Ministerului Finantelor Publice-Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti

7.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

8.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R.-Marfa" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

9.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

10.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Nationale "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

11.HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 390/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti"

12.HOTARÂRE privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil in suprafata totala de 50.716 mp, trecut in domeniul public al statului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitii "Pasaj suprateran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului"

13.HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R."-S.A. a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR"-S.A.-Sucursalele Regionale CF Bucuresti si Craiova, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

14.HOTARÂRE pentru deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat romano-ucrainene pentru comunicatie de pasageri si marfa in regim de bac si pietonal intre localitatile Isaccea (Romania) si Orlivka (Ucraina), precum si a Biroului Vamal de Frontiera Isaccea

15.HOTARÂRE pentru modificarea Anexei la Hotararea Guvernului nr.1057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Autostrada Arad-Timisoara''

16.HOTARÂRE pentru modificarea Anexei la Hotararea Guvernului nr.1058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Varianta de ocolire Arad cu profil de autostrada''

17.HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1327/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Varianta de ocolire a municipiului Constanta cu profil de autostrada''

18.HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidare si reabilitare Pavilion A1 - spital, dotari functionale la Pavilion L - centrala termica, Pavilion C1 - bloc alimentar, spalatorie si retele de utilitati din Cazarma 1715 Focsani"

19.HOTARÂRE privind inscrierea imobilului 961, situat in orasul Pantelimon, judetul Ilfov, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale

20.HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Institutului National de Administratie, in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, modificarea Hotararii Guvernului nr. 1005/2016 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21.HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru Orasul Seini, judetul Maramures

22.HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale

23.HOTARÂRE privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2018-2019

24.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

25. HOTARÂRE privind aprobarea programului de interes naţional in domeniul protecţiei şi promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitaţi ”Infiinţarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranziţiei tinerilor cu dizabilitaţi de la sistemul de protecţie speciala a copilului catre sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilitaţi”

26.HOTARÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitaţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Buzau, Damboviţa, Prahova, Teleorman şi Valcea

27.HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, in vederea achiziţionarii de autovehicule de catre Inspectoratul General al Poliţiei Romane şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera

28.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societaţii Naţionale ”Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia – SA aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor”

29. HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mehedinţi de catre domnul Stanişoara Andrei

30.HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Neamţ de catre domnul Jugan Iulian

31.HOTARÂRE privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Tutu Dumitru Octavian din functia publica de inspector guvernamental in functia publica de subprefect al judetului Mehedinţi

32.HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Neamţ de catre domnul Ungureanu Nicolae-Doru

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Publicarea Raportului ad hoc privind Romania, adoptat in conformitate cu Regula 34 din Regulile de Procedura ale GRECO

2.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea prin concurs a 14 posturi de tip contractual, pe durata determinata, pana la 31 august 2019, din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in vederea pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene

3.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea posturilor vacante din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, inclusiv ocuparea posturilor vacante pentru pregatirea viitoarei Presedintii a Consiliului Uniunii Europene in anul 2019

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor pentru ocuparea celor 11 posturi suplimentare de la nivelul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat in vederea pregatirii, organizarii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene

5.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Aranjamentului Administrativ de aplicare a Acordului intre Romania si Muntenegru in domeniul securitatii sociale

6.    MEMORANDUM cu tema: Asigurarea durabilitatii proiectelor finantate din Programul Operational Sectorial Transport 2007-2013

7.    MEMORANDUM cu tema: evaluarea şi implementarea unei scheme de ajutor de stat privind investiţia straina in domeniul cinematografiei

 

   V.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Bp.16/2018)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru abrogarea art. 9 alin. (2)-(6) din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (Bp. 679/2017)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (Bp. 437/2017, Plx. 573/2017)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea art. 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, republicata (Bp.499/2017)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificare art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca (Bp.115/2017, Plx.322/2017) şi la propunerea legislativa pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca (Bp. 242/2017, Plx. 527/2017)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea articolelor 218 si 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (Bp. 44/2018)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 7 şi modificarea art. 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 303/2017, Plx. 9/2018)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social (Bp. 681/2017)

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 25 alin. (2) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor (Bp.15/2018)

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 180 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii (Bp. 35/2018)

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale (Plx. 29/2018)

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii (Bp. 318/2017, Plx. 601/2017)

13.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Plx. 13/2018)

14.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (Bp. 652/2017, L134/2018)

15.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autoritaţii Electorale Permanente (Bp.18/2018)

16.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente (Bp. 550/2017, L 70/2018)

17.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 16 litera b) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Bp. 604/2017)

18.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament intre femei şi barbaţi (Bp. 577/2017, L84/2018)

19.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind posibilitatea societatilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea si al 14-lea salariu (Bp. 423/2017, Plx. 122/2018)

20.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, provenita dintr-o propunere legislativa (Plx.482/2017, Bp. 641/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.