ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 7 martie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 07.03.2018 17:43 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul  a luat act in şedinţa din 7 martie 2018

     I.          ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru aceasta activitate

2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului

3.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania

4.    ORDONANTA DE URGENTA privind asigurarea masurilor necesare organizarii si desfaşurarii unor proiecte culturale si pentru modificarea unor acte normative

5.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative

  II.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii pe teritoriul localitatilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitatii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national <<Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea>>", aflate pe raza localitatilor Chetani din judetul Mures si Luna din judetul Cluj

2.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR"-S.A.-Sucursala Regionala CF Craiova, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

3.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localitatii Soimus din judetul Hunedoara

4.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08

5.    HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta

6.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.905/2013 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Justitiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii

7.    HOTARÂRE privind aprobarea inchirierii unor suprafete aflate in administrarea parchetelor

8.    HOTARÂRE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9.    HOTARÂRE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.HOTARÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundara de irigatii apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare si situata pe teritoriul unor organizatii ale utilizatorilor de apa pentru irigatii din judetul Tulcea, in proprietatea acestor organizatii

11.HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

12.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflata sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului

13.HOTARÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala Polivalenta 2500 locuri (Baza sportiva nr. 2) la Universitatea Politehnica Timisoara"

14.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Apelor si Padurilor

15.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane

16.HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei privind Cadrul national de politica pentru dezvoltarea pietei in ceea ce priveste combustibilii alternativi in sectorul transporturilor si pentru instalarea infrastructurii relevante in Romania si pentru infiintarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pietei pentru combustibili alternativi

17.HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Stadion Steaua", municipiul Bucuresti, Bulevardul Ghencea nr. 45, Lot 1, Sector 6, si <<Stadionul National de Rugby "Arcul de Triumf">>, municipiul Bucuresti, B-dul Marasti nr. 18-20, sector 1, realizate prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

18.HOTARÂRE privind organizarea şi desfaşurarea in Romania a Reuniunii miniştrilor apararii din statele participante la iniţiativa ”Bucureşti 9-B9”

III.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind organizarea la Bucuresti in perioada 12-14 aprilie 2018, a reuniunii anuale a reprezentantilor statelor membre ale Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) UE11

2.    MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in vederea sprijinirii proiectului "Cartierul pentru justitie"

3.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de pana la 223 milioane euro, in vederea sprijinirii proiectului "Investitii in infrastructura penitenciarelor''

4.    MEMORANDUM cu tema: Elemente de pozitionare a Romaniei in perspectiva negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) POST -2020

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii de concursuri sau examene pentru ocuparea a 48 de posturi in afara organigramei pentru implementarea contractului de finantare nr. 58207/26.09.2017, cod MySMIS2014: 113589, proiect "INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare"

6.    MEMORANDUM cu tema: Cel de al 17-lea raport national privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei

7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind recunoasterea si echivalarea reciproca a actelor de studii si a titlurilor stiintifice

8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierilor Tratatului intre Romania si Statele Unite Mexicane privind asistenta judiciara in materie penala

9.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Presedintelui partii romane in Comisia Mixta Interguvernamentala de Cooperare Economica si Tehnica Romania-Republica Turcia

10.MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Presedintelui Partii romane in cadrul celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte Interguvernamentale Romania-Baden Wurttemberg

11.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocuparii prin concurs sau examen a 54 de posturi din cadrul Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra

12.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii unui concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de executie si un post temporar vacant de executie, aflate in structura Unitatii de Management al Proiectului ''Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti'', unitate care functioneaza in subordinea Ministerului Apelor si Padurilor

13.MEMORANDUM cu tema: Depunerea candidaturii Guvernului Romaniei in cadrul alegerilor din 2018 pentru noii membri ai Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisa

14.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de catre Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Constanta, judetul Constanta, privind adoptarea unei hotarari ce are ca obiect transmiterea imobilului constituit din suprafata construita totala de 4.490 mp, desfasurata de 10.747 mp si terenul aferent, situat in municipiul Constanta, Bulevardul 1 Mai nr. 101, judetul Constanta, din domeniul public al municipiului Constanta in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale, pentru functionarea Colegiului Militar "Alexandru Ioan Cuza"

15.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit

16.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursurilor pentru ocuparea a 4 posturi suplimentare de la nivelul Ministerului Apelor si Padurilor in vederea pregatirii, organizarii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene

IV.          NOTE

1.    NOTA cu tema: Planul anual 2018 al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare (RoAid)

2.    NOTA cu tema: Participarea Romaniei in cadrul Semestrului European 2018
 
   V.          INFORMARI

1. INFORMARE privind situatia unitatilor administrativ teritoriale unde pot fi organizate alegeri locale partiale-27 februarie 2018

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, in vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene in domeniul protecţiei mediului, initiat de Guvernul Romaniei şi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului cu nr. E169/2015 (L388/2017, Plx.825/2015)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Legea Academiei Romane (Plx. 581/2017)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 (Bp.650/2017)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx.580/2017)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor (Plx.598/2017)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind completarea articolului 16 din Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice (Bp. 559/2017)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societaţii Romane de Radiodifuziune şi Societaţii Romane de Televiziune (Plx. 293/2017, L. 145/2018)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Plx. 465/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.