ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 8 februarie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 08.02.2018 19:38 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 8 februarie 2018

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei in familie, cu modificarile şi completarile ulterioare

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament intre femei şi barbaţi

  II.          ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind unele masuri fiscal-bugetare

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice

2.    HOTARÂRE pentru modificarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr.118/2012

3.    HOTARÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta''

4.    HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli afferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei

5.    HOTARÂRE pentru completarea art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura

6.    HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.1596/2008 privind relocarea refugiatilor in Romania

7.    HOTARÂRE privind transmiterea unor parti din imobilul 539 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Slatina, judetul Olt si pentru modificarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare

8.    HOTARÂRE privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Ministerului Justitiei

9.    HOTARÂRE privind participarea statului roman reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale la majorarea capitalului social al Companiei Nationale ''Posta Romana''-S.A

10.HOTARÂRE privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din functiune in vederea valorificarii si dupa caz casarii si inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Mediului – Administratia Nationala de Meteorologie

11.HOTARÂRE privind inscrierea unui bun in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Mediului -Administratia Nationala de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului si modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Mediului - Administratia Nationala de Meteorologie

12.HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de catre domnul Purec Petrica-Ionuţ-Sebastian

13.HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de catre domnul Hogea Catalin-Ionuţ

IV.          MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru anul 2018
MEMORANDUM cu tema: Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/Consiliul de administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat
MEMORANDUM cu tema: Estimarile pentru anii 2018 si 2019 cu privire la contributia UE din fondurile europene structurale si de investitii si fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bistrita in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Institutiei Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 
   V.          NOTE

1.    NOTA privind stadiul implementarii Strategiei nationale de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2015-2019

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri (Bp. 417/2017)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari şi concesiunile de servicii (Bp. 403/2017)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 228/2017, L310/2017, Plx.512/2017)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea anexei nr. 2 şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 215/2017, L299/2017, Plx. 519/2017)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativa privind modificarea alin. (2) al art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 609/2017)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamarii Independenţei Romaniei, ca zi de sarbatoare naţionala, (Bp.236/2016, Plx. 104/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.