Autorizarea agentului de munca temporara

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 15.01.2012 14:48 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

HG reglementeaza conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a persoanelor juridice, care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca agent de munca temporara.

HG se aplica persoanelor care au incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care sunt puse la dispozitia unor utilizatori pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestora.

HG se aplica tuturor persoanelor juridice, publice sau private, autorizate ca agenti de munca temporara, precum si utilizatorilor care desfasoara activitati economice indiferent daca au ori nu un scop lucrativ.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare ca agenti de munca temporara, persoanele juridice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
*sa fie persoane juridice constituite potrivit legii si sa aiba prevazut in actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, „Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN”;
*sa nu inregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;
*sa nu figureze in evidentele cazierului fiscal cu fapte sanctionate de reglementarile financiare, vamale si nici cu cele care privesc disciplina financiara;
*sa nu fi fost sanctionate contraventional, in ultimele 24 de luni anterioare datei formularii cererii de autorizare, pentru incalcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale; contraventiile cu privire la care exista o actiune pe rolul instantelor de judecata vor fi luate in considerare numai daca pana la data solutionarii cererii de autorizare s-a pronuntat cu privire la acestea o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
*sa constituie garantia financiara.

Garantia financiara se constituie prin depunerea unei sume intr-un cont distinct deschis la o banca din România, care sa acopere contravaloarea a 25 de salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, la care se adauga contributiile datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

Autorizarea solicitantilor se face de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la propunerea agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale in a caror raza teritoriala isi au sediul, este valabila 2 ani si poate fi prelungita din 2 in 2 ani.

Agentul de munca temporara incheie cu salariatul temporar un contract de munca temporara, in scris, in limba româna. Pentru fiecare noua misiune de munca temporara, intre parti se incheie un nou contract de munca temporara.

Agentul de munca temporara pune la dispozitia utilizatorului un salariat temporar, in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat in forma scrisa.

Utilizatorul salariatilor temporari are urmatoarele obligatii:
*sa informeze salariatii temporari cu privire la toate locurile de munca vacante existente, in vederea asigurarii egalitatii de sanse cu ceilalti angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator, pentru obtinerea unui loc de munca permanent, prin afisarea unui anunt general intr-un loc accesibil tuturor salariatilor care isi desfasoara activitatea la utilizatorul respectiv;
*sa asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregatire profesionala pe care le organizeaza pentru salariatii sai;
*sa puna la dispozitia reprezentantilor salariatilor informatiile cu privire la utilizarea salariatilor temporari, in cadrul informarii generale privind ocuparea fortei de munca;
*sa asigure salariatilor temporari aceleasi drepturi cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de munca aplicabil utilizatorului, precum si de orice alte reglementari specifice aplicabile utilizatorului;
*sa ofere si sa prezinte informatii exacte si reale privind utilizarea salariatilor temporari atunci cand sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor, infiintati potrivit legii, solicita situatia incadrarii personalului propriu.

Agentii de munca temporara au obligatia de a tine evidenta si de a inregistra contractele de munca temporara in Registrul general de evidenta al salariatilor.

Agentii de munca temporara se inregistreaza in Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati gestionat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Inregistrarea agentilor de munca temporara autorizati in Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati se face de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de maxim 15 de zile calendaristice de la data autorizarii.

HG intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 938/2004 privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Pentru mai multe informatii consultati HG nr. 1.256 din 21.12.2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara publicata în Monitorul Oficial cu numarul 5 din data de 4 ianuarie 2012.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.