BOR s-a imbogatit cu 1069 de lacasuri de cult... IN ULTIMII 3 ANI!....

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 13.03.2015 16:53 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

La inceputul anului 2012, Biserica Ortodoxa Romana avea un total de 13.527 parohii si filii, deservite de 14.513 preoti si diaconi, ce slujesc in 15.218 lacasuri de cult.

La inceputul anului 2015, sunt incadrati si activeaza 14.933 preoti si diaconi, functioneaza 16.287 lacasuri de cult şi 11.795 cimitire bisericesti.

La o simpla socoteala, reiese ca in trei ani de zile, de la inceputul anului 2012 şi pana la inceputul anului 2015, patrimoniul BOR s-a imbogaţit cu 1069 de lacaşuri de cult... In 1095 de zile!

BISERICA ORTODOXA ROMÂNA LA 1 IANUARIE 2015

Sinteza elaborata pe baza datelor comunicate de centrele eparhiale şi sectoare ale instituţiilor centrale bisericeşti la incheierea anului 2014

# Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane este alcatuit din 52 ierarhi: 1 patriarh, 8 mitropoliti, 11 arhiepiscopi eparhioţi, 19 episcopi eparhioti, 2 episcop-vicar patriarhal, 9 episcopi-vicari si 2 arhierei-vicari.

# In interiorul granitelor tarii, in cuprinsul Patriarhiei Romane, functioneaza un numar de 14.809 unitati bisericesti, organizate astfel: 1 Centru Patriarhal, 6 mitropolii, 10 arhiepiscopii, 13 episcopii, 1 vicariat, 177 protopopiate, 11.409 parohii (2.256 urban + 9.153 rural) si 2.444 filii (69 urban + 2.375 rural), 541 manastiri (281 calugari + 2609 calugariţe), 192 schituri (124 calugari + 68 calugariţe), 15 metocuri (9 calugari + 65 calugariţe).

# In cuprinsul Patriarhiei Romane sunt deschise cultului si functioneaza 16.287 locasuri de cult, dintre care: 90 catedrale (34 catedrale eparhiale + 56 biserici catedrale); 11.369 biserici parohiale (2.212 urban + 9.157 rural), 2.100 biserici de filii (68 urban + 2.032 rural), 552 biserici de manastiri (70 urban + 482 rural), 168 biserici de schituri (13 urban + 155 rural), 254 biserici de cimitir (46 urban + 208 rural), 11 biserici fundationale (7 urban + 4 rural), 45 biserici izolate (5 urban + 40 rural), 398 capele parohiale (182 urban + 216 rural), 406 capele de cimitir (134 urban + 272 rural), 288 paraclise chiriarhale, de manastiri şi schituri, precum şi un numar de 606 biserici si capele in institutiile bugetare (73–armata, 39– Penitenciare, 31–Ministerul de Interne, 5–SPP/SRI/STS, 236–spitale, 85–unitati de invatamant, 76–inst. de asistenţa şi ocrotire sociala, 151- cimitire de stat, 24-in alte instituţii).

# In cadrul unitaţilor bisericeşti funcţioneaza: 11.795 cimitire bisericesti, cu o suprafaţa totala de 55.308.923 m2, din care: 1 cimitir eparhial 11.492 cimitire parohiale (25 urban + 10.775 rural), 302 cimitire manastiresti (25 urban + 277 rural).
Unitaţile bisericeşti au facut un numar de 764 intervenţii pentru radierea din inventarul domeniului public a cimitirelor bisericeşti trecute abuziv in administrarea unor unitaţi administrativ-teritoriale locale (91 finalizate pozitiv, 146 respinse, iar 527 in curs de soluţionare).
Pe teritoriul eparhiilor exista un numar de 11 cimitire private.

# Pentru activitatea de conducere administrativa din unitatile bisericesti (Patriarhie, eparhii, protopopiate, manastiri, schituri) sunt incadrati si activeaza 1098 personal de conducere asimilat cu functiile de demnitate publica (ierarhi) şi personal clerical de conducere, care primesc indemnizaţii sau contributii la salarizare de la bugetul de stat, dupa cum urmeaza: 1 patriarh, 8 mitropoliţi, 10 arhiepiscopi, 19 episcopi (+1 post vacant), 2 episcopivicari patriarhali, 10 episcopi-vicari, 2 arhierei-vicari, 1 vicar administrativ patriarhal, 1 vicar patriarhal, 28 consilieri patriarhali, 21 vicari administrativi, 7 inspector general bisericesc/secretari patriarhali, 179 consilieri administrativi eparhiali, 138 secretari Cancelaria Sf. Sinod/inspectori eparhiali, 46 secretari eparhiali, 26 exarhi, 157 protopopi, 446 stareti(e) si egumeni(e). Personal clerical de conducere salarizat numai din fonduri proprii - 86;

# In Biserica Ortodoxa Romana (Patriarhie, eparhii, protopopiate, parohii, filii, manastiri si schituri, institutiile bugetare) sunt incadrati si activeaza 14.933 preoti si diaconi, din care:

@ 14.313 preoti si diaconi la parohii, manastiri, schituri, centre eparhiale si protopopiate, precum şi 620 preoti in institutiile bugetare de stat şi private.

@ Un numar total de 12.765 preoti si diaconi de la parohii, manastiri, schituri, centre eparhiale si protopopiate primesc contributii la salarizare de la bugetul de stat (8.938 – sprijin in cuantum de 65% şi 3.827 – sprijin suplimentar in cuantum de 80%).
Clerici salarizati numai din fonduri proprii – 1.548.

@ La unitatile bisericesti centrale, eparhiale, protopopesti, parohiale si manastiresti este incadrat si activeaza un numar total de 17.745 personal neclerical, din care 15.668 primesc contributie la salarizare de la bugetul de stat. Personal neclerical salarizat numai din fonduri proprii – 2.077. Un numar de 851 personal monahal nu realizeaza niciun fel de venit.

@ Situatia dupa studii a personalului clerical in activitate este urmatoarea: 522 doctori in teologie, 184 absolventi cursuri doctorat, 2.561 absolventi master, 10.121 licentiati in teologie, 1.614 absolventi seminar, 157 in curs de scolarizare in facultatile de teologie; 693 absolvenţi şi ai altor facultaţi.

@ Au participat la cursurile metodologice pentru obţinerea gradelor profesionale 1.074 clerici cu studii superioare şi medii: 463 – titularizare, 247 – definitivare, 255 – gradul II, 108 – gradul I.

@ Personalul clerical de mir a primit ranguri onorifice bisericesti, astfel: 12 arhidiacon, 57 sachelar, 96 iconom, 225 iconom stavrofor. Sau acordat clericilor un numar de 462 distinctii bisericesti (diplome, ordine şi medalii): 247 patriarhale, 14 mitropolitane, 201 eparhiale.
S-au acordat mirenilor un numar de 537 distincţii bisericeşti (diplome, ordine şi medalii): 488 patriarhale, 49 eparhiale.

@ Viaţa monahala se desfaşoara in 748 asezaminte monahale din care: 541 manastiri (281 calugari + 260 calugariţe), 192 schituri (124 calugari + 68 calugariţe), 15 metocuri (9 calugari + 6 calugariţe), in care traiesc in rugaciune, munca si studiu potrivit regulilor monahale si sfintelor canoane un numar de 8.394 vietuitori (2.401 calugari + 3.808 calugarite + 985 rasofori / rasofoare + 1.200 fraţi / surori).

@ Situatia dupa studii a personalului monahal este urmatoarea: 52 doctori in teologie, 40 absolventi cursuri doctorat, 325 absolventi master, 1.552 licentiati in teologie, 2.768 absolventi seminar, 893 şi cu alte studii, 262 in curs de scolarizare in facultaţi de teologie.

@ Personalul monahal a primit ranguri, dupa cum urmeaza: 6 arhidiaconi, 7 singheli, 37 protosingheli, 10 arhimandriţi, 14 stareta stavrofora, precum si un numar de 20 distinctii bisericesti (diplome, ordine medalii): 8 patriarhale, 7 mitropolitane, 5 eparhiale.
Eparhiile au in evidenţa un numar de 119 arhimandriţi.

@ Activitatea sacramental-liturgica, misionar-pastorala şi sociala, cultural-educativa, publicistica şi administrativa a ierarhilor Sfantului Sinod de la eparhiile din ţara se rezuma in cifre şi date astfel: activitate sacramental-liturgica in catedralele eparhiale, parohii / filii, manastiri / schituri, aşezaminte sociale şi medicale: 4.806 Sfinte Liturghii; 1.325 alte Sfinte Taine; 469 hirotonii de arhierei (3), preoţi şi diaconi de mir şi monahal; 210 sfinţiri de biserici noi şi 209 resfinţiri de biserici restaurate; 93 sfinţiri şi inaugurari de aşezaminte eclesiale noi şi 27 resfinţiri de aşezaminte eclesiale restaurate sau reparate; 3.423 ierurgii şi slujiri misionare; 792 zile activitate de teren desfaşurata de episcopii-vicari şi arhiereii-vicari; 8.038 vizite pastorale in parohii/filii, manastiri/schituri, şcoli teologice, aşezaminte sociale şi medicale; 1.605 activitaţi de conducere administrativa, reprezentare, schimburi de vizite oficiale şi in calitate de preşedinţi sau membri ai organismelor bisericeşti centrale şi eparhiale; 469 prezidari conferinţe preoţeşti pastoral-misionare şi administrative; 59 prezidari de sinaxe monahale eparhiale şi mitropolitane; 508 vizite canonice efectuate de Patriarhul Romaniei (9) şi de mitropoliţi, precum şi schimburi de vizite fraţeşti şi pelerinaje cu sfinte moaşte efectuate de ierarhi in alte eparhii; 417 participari şi susţineri de comunicari la conferinţe, simpozioane, seminarii (in ţara şi strainatate); 469 articole, studii, carţi publicate; acordare zilnica de audienţe.

@ In unitatile parohiale au fost oficiate: 109.214 botezuri (57.901 in urban + 51.313 in rural) – cu 3.000 mai multe faţa de 2013; 56.343 cununii (33.404 in urban + 22.939 in rural) – cu 1.000 mai multe faţa de 2013; 156.626 inmormantari (55.072 in urban + 100.554 in rural) – cu 650 mai multe faţa de 2013.

@ Şi-au exprimat liber dorinţa şi au fost primiţi la credinţa ortodoxa un numar de 1048 persoane de la alte confesiuni creştine (cu 400 mai multe faţa de 2013) şi 124 persoane provenind de la alte religii ( cu 50 mai multe faţa de 2013). Au fost reprimiţi in Biserica Ortodoxa un numar de 651 persoane dintre cei care au renunţat la dreapta credinţa (cu 57 mai multe faţa de 2013).

@ Editurile Patriarhiei Romane au publicat: 128 titluri de carte de cult, acatiste, vieţi de sfinţi, carţi de rugaciune, carte avand conţinut patristic, biblic, de invaţatura de credinţa, teologic, istoric-monografic, albume de arta creştina, misionar, pastoral, social, predicatorial, educaţional, de muzica şi cantare bisericeasca, broşuri şi ghiduri pentru pelerini, legiuiri bisericeşti 7 publicaţii centrale (revistele Biserica Ortodoxa Romana, Studii Teologice, Ortodoxia, Vestitorul Ortodoxiei, Chemarea Credinţei, cotidianul Ziarul Lumina şi saptamanalul Lumina de Duminica) şi 9 CD-uri şi 12 DVD-uri, iar cele 29 de edituri eparhiale sau ale unitaţilor de cult au publicat: 477 titluri carte religioasa, pastoral-misionare, de zidire duhovniceasca, de educaţie religioasa, carte teologica, istorie bisericeasca, monografii, albume de arta crestina, 213 numere ale buletinelor oficiale şi revistelor teologice eparhiale, titluri de ziare, periodice, publicatii foi eparhiale, protopopeşti şi parohiale, 37 reviste ale institutiilor de invatamant teologic, 19 brosuri religioase, 14 carţi de rugaciune, 11 carti de cantari bisericesti, 12 CD-uri şi 46 DVD-uri.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.