Cand esti PROST, nu te mai faci bine nici cu MEDICAMENTE. Cand esti si PREMIER PSD, inseamna ca ROMANII iar sunt trasi in teapa!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 26.08.2017 09:02 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Declaraţia Zilei

Mihai Tudose, premierul PSD:

”Randamentul mediu, din 2008 pana in prezent, al fondurilor de pensii din Pilonul II a fost de aproximativ 4%.
In Pilonul I, punctul de pensie se calculeaza ca fiind raportul dintre salariul incasat şi salariul mediu. Acest lucru inseamna ca o persoana care a avut o creştere anuala a salariului mai mare de 4% faţa de creşterea salariului mediu va avea la pensie mai mulţi bani decat o persoana care a optat şi pentru Pilonul II.
Un exempu concret il reprezinta cei care in toata perioada 2008 – 2017 au avut salariul minim. Acesta a avut o creştere de aproximativ 180% in aceasta perioada in timp ce salariul mediu a crescut cu mai puţin de 100%. Rezulta ca acesta a avut o creştere a punctului de pensie de peste 80%, comparativ cu 40% pentru cei ce au optat şi pentru Pilonul II.
Randamentul la care m-am referit, calculat in raport cu punctul de pensie, viza suma incasata de beneficiar la pensie in cele doua ipostaze: cel care a optat, respectiv cel care nu a optat pentru Pilonul II”.

Ministerul Muncii:

Sistemul de pensii din Romania este structurat pe 3 Piloni de pensii, astfel:

1. Pilonul I - sistemul public de pensii
2. Pilonul II - fondurile de pensii administrate privat
3. Pilonul III - pensiile facultative

Pilonul I

Sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sistemul public de pensii este de tip redistributiv, bazat pe solidaritate intergenerationala si functioneaza conform principiului contributivitatii conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite.
In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:
1. pensia pentru limita de varsta;
2. pensia anticipata;
3. pensia anticipata partiala;
4. pensia de invaliditate;
5. pensia de urmas.
Pensia este un drept acordat la cerere şi are la baza plata contribuţiei de asigurari sociale pe o perioada minima de timp, expres prevazuta de lege in raport de data naşterii solicitantului.
Pentru a putea beneficia de o categorie de pensie, solicitantul trebuie sa faca dovada indeplinirii condiţiilor prevazute de lege.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2016 sistemul de pensii militare de stat nu mai face parte din sistemul public de pensii, fiind reglementat ca sistem independent prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Pilonul II

Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat modificata si completata de Legea nr. 23/2007.
Pentru cine sunt obligatorii aceste pensii?
Sunt obligatorii pentru: persoanele in varsta de pana la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile şi completarile ulterioare si contribuie la sistemul public de pensii.
Sunt facultative pentru: persoanele in varsta de pana la 45 de ani, care sunt deja asigurate si contribuie la sistemul public de pensii.
Proceduri:
La semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra conditiilor schemei de pensii private, mai ales in ceea ce priveste: drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri.
Persoana care nu a aderat la un fond de pensii in termen de 4 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta. Legea defineste institutia de evidenta ca institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii.
Care este evoluţia, pentru viitor, in ceea ce priveste contributiile?
Baza de calcul, reţinerea si termenele de plata a contributiei la fondul de pensii administrat privat sunt aceleaşi cu cele stabilite pentru contributia de asigurari sociale.
La momentul inceperii activitaţii de colectare, respectiv, in anul 2008, cuantumul contributiei a fost de 2% din baza de calcul. In termen de 10 ani de la inceperea colectarii, cota de contributie se majoreaza la 6%.
Pentru anul 2016, cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 5,1% (art. 19 din Legea nr. 340/2015 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016).
Diferente in ceea ce priveste reglementarile referitoare la fondurile de pensii administrate pentru pilonul II si III
# Caracterul obligatoriu al participarii: participarea la Pilonul II este obligatorie, pe cand in cadrul Pilonului III este facultativa.
# Natura contributiei: pentru Pilonul II contributia va fi colectata din contributia individuala de CAS, in timp ce pentru Pilonul III este vorba de o contributie distincta care se va colecta din venitul salarial brut lunar al asiguratului.
# Nivelul capitalului social pentru autorizarea ca administrator de fond: este de 4 milioane Euro pentru Pilonul II si de 1,5 milioane Euro pentru Pilonul III.

Pilonul III

Sistemul de pensii facultative administrate privat este reglementat prin Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative.
Cand au inceput fondurile private de pensii sa primeasca/colecteze contributii?
Colectarea contribuţiilor la sistemul de pensii facultative administrate privat se face incepand cu luna iunie 2007.
Care este regimul taxarii acestor contributii?
Suma reprezentand contribuţiile la fondurile de pensii facultative este deductibila pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau venitul asimilat acestuia, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 de euro intr-un an fiscal.
Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative a unui angajator proportional cu cota acestuia de participare este deductibila, la calculul profitului impozabil, in limita unei sume reprezentand, pentru fiecare participant, echivalentul in lei a 400 de euro intr-un an fiscal.
Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, investitiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de impozit pana la momentul platii dreptului cuvenit participantilor si beneficiarilor.
Diferente in ceea ce priveste reglementarile referitoare la fondurile de pensii administrate pentru pilonul II si III
# Caracterul obligatoriu al participarii: participarea la Pilonul II este obligatorie, pe cand in cadrul Pilonului III este facultativa.

# Natura contributiei: pentru Pilonul II contributia va fi colectata din contributia individuala de CAS, in timp ce pentru Pilonul III este vorba de o contributie  distincta care se va colecta din venitul salarial brut lunar al asiguratului.
# Nivelul capitalului social pentru autorizarea ca administrator de fond: este de 4 milioane Euro pentru Pilonul II si de 1,5 milioane Euro pentru Pilonul III.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.