Cati inalti functionari publici sunt in Romania?

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 26.09.2012 19:23 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 26 septembrie 2012:
I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA SA Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
Guvernul a aprobat o Ordonanţă de urgenţă prin care creanţele administrate de ANAF la Societatea Comercială AVERSA S.A. Bucureşti vor fi preluate de către AVAS.
SC AVERSA S.A. Bucureşti face parte din categoria societăţilor de importanţă naţională deoarece aproximativ 85% din pompele necesare în instalaţiile de producere a energiei electrice din România sunt în portofoliul de fabricaţie al societăţii.
În acest moment, societatea se află în procedură de faliment. Având în vedere că principalul creditor al societăţii este statul şi că AVAS, pe baza procedurilor specifice, poate contribui la atragerea unor investitori, se propune transferul creanţelor de la ANAF către AVAS. Neluarea măsurilor de transferare a creanţei în regim de urgenţă ar diminua posibilităţile legale de relansare a societăţii şi ar mări şansele de trecere în şomaj a celor circa 400 de angajaţi. Actul normativ a fost afişat pe site-ul AVAS.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Guvernul a aprobat o Ordonanţă de urgenţă prin care se prelungeşte, până la data de 29 octombrie 2012, termenul până la care pot fi declarate şi achitate obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 din OG nr. 17/2012. Mai precis, este necesar să existe verificări efectuate cu deţinătorii nerezidenţi de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, ceea ce duce la necesitatea şi urgenţa prelungirii termenului până la care obligaţiile fiscale pot fi declarate şi achitate.
II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi KfW prin schimb de scrisori semnate la Frankfurt pe Main la 10 noiembrie 2011 şi la 24 februarie 2012, precum şi la Bucureşti la 23 decembrie 2011, la Contractul de împrumut dintre România şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Germania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2004, şi respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanţării programului de creditare pentru întreprinderi mici şi mijlocii - Proiectul "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii" (etapa a 3-a), şi respectiv la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Frankfurt pe Main (KfW) (împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului „Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)”
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se închide practic proiectul de finanţare prin Fondul Germano-Român a Programului „Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii”. Prin acest proiect de finanţare între Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie (KfW) s-au derulat patru contracte de împrumut la rată fixă de dobândă de 2% şi au beneficiat de finanţare circa 18.878 de IMM-uri, cărora li s-au acordat credite în valoare totală de 230 milioane de euro. Urmare a faptului că, din 2007, România a devenit membră a UE, ţara noastră nu mai poate beneficia de acest tip de împrumuturi. De asemenea, Institutul de Credit pentru Reconstrucţie a decis să se retragă din acest mecanism şi să anuleze sumele nedisponibilizate. Prin prezenta Hotărâre de Guvern se aprobă schimbul de scrisori între KfW şi MFP pentru închiderea programului de finanţare.
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină-republicată
Hotărârea de Guvern aliniază legislaţia naţională la Directivele Parlamentului şi Consiliului European, modificând HG nr. 568/2001 în sensul stabilirii măsurilor pentru reducerea cantităţii de vapori de benzină emişi în atmosferă în timpul alimentării autovehiculelor. Proiectul de act normativ a fost postat pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Pădurilor.
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Autostrada Orăştie-Sibiu”
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care va fi alocată suplimentar, de la Bugetul de Stat, prin bugetul MTI, suma de 7.453 mii lei aferentă exproprierii unor imobile de pe amplasamentul Autostrăzii Orăştie-Sibiu. Planul amplasamentului lucrării se afişează la Consiliile locale şi, de asemenea, pe pagina de internet a expropriatorului, respectiv CNADNR.
4. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare
Guvernul a hotărât suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2012 cu suma de 21.528 mii lei, suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu suma de 798 mii lei, suplimentarea bugetului Ministerului Public cu suma de 9.450 mii lei şi suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii cu suma de 278 mii lei. Sumele alocate potrivit prezentei Hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 71/2009.
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care sunt actualizate elemente ale HG 600/2009 din perspectiva unor regulamente ale Comisiei Europene din acest an. Este vorba despre furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană. Modificările vizează mărirea numărului de persoane care pot beneficia de ajutoarele alimentare, în special, cele mai expuse riscului de excluziune socială, iar actul normativ stabileşte clar atribuţiile primăriilor implicate. Beneficiarii acestui plan sunt persoanele cu venit minim garantat, şomerii înregistraţi, pensionarii sistemului public de pensii cu o pensie mai mică de 400 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav şi accentuat neinstituţionalizate. Distribuţia acestor ajutoare va începe în luna octombrie. De asemenea se prevede ca pe ambalajul produselor distribuite precum şi în punctele de distribuţie să existe marcarea cu cuvintele „ajutor al UE” însoţite de emblema UE. Nerespectarea acestei obligaţii induce sancţiuni. Actul normativ este afişat pe pagina de internet a MADR şi a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură.
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se corelează prevederile din legislaţia naţională, respectiv Art. 26 Alin. 5 din Legea nr. 355/2009, cu dispoziţiile actelor normative de punere în aplicare pentru identificarea tuturor resurselor umane necesare îndeplinirii sarcinilor din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare. Modificările aduse de prezenta Hotărâre se referă în special la mobilizarea resurselor umane pentru paza şi protecţia la obiectivele clasificate de importanţă deosebită la mobilizare sau război.
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.832/2007
Guvernul a aprobat Hotărârea prin care se simplifică procedura de adoptare a actelor normative referitoare la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice. Hotărârea asigură o tratare unitară a aspectelor reglementate prin actele normative incidente în materie prin raportare inclusiv la posibilităţile existente în sarcina agenţiei cu privire la organizarea şi desfăşurarea programului de formare.
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vitomireşti, judeţul Olt
Guvernul a aprobat stema comunei Vitomireşti, judeţul Olt.
9. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor-Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului-Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006
Prin Hotărârea de Guvern, un imobil din municipiul Timişoara aflat în administrarea MAI a fost transmis în administrarea MECTS în vederea realizării obiectivului de investiţii „Bazin de înot olimpic acoperit”.
10. HOTĂRÂRE privind revenirea de drept a unui imobil, din domeniul public al Municipiului Braşov şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului-Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret-Complexul Sportiv Naţional ''Poiana Braşov''
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care un imobil transmis în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov revine în domeniul public al statului şi în administrarea MECTS – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Complexul Sportiv Naţional „Poiana Braşov”.
Această revenire se face din cauză că nu s-a întreprins nicio măsură de către Consiliul Local Braşov pentru construirea unui patinoar, aşa cum era stipulat în Hotărârea de Guvern prin care imobilul trecea din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Braşov. Proiectul de Hotărâre a fost afişat pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor sectoare de drum naţional, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infratsructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea, judeţul Bihor
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care mai multe sectoare de drum naţional aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea MTI trec în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea. Această Hotărâre este necesară pentru ca aceste sectoare de drum, aflate pe centura municipiului Oradea, să poată fi modernizate prin intermediul unor proiecte POR derulate prin intermediul Consiliului Local al municipiului Oradea.
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic şi trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se transmit unele imobile dezafectate aparţinând Ministerului Apărării Naţionale către autorităţile publice locale din municipiile Slatina şi Târgu Jiu şi, respectiv, către Consiliul judeţean Hunedoara, în vederea realizării de locuinţe prin ANL, a amenajării de zone de agrement şi realizării unor obiective socioeconomice de interes local sau judeţean.
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucureşti, în anul 2013, a Reuniunii generale a administraţiilor fiscale din statele membre ale Uniunii Europene
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Finanţelor Publice referitor la Reuniunea generală a administraţiilor fiscale din statele membre ale UE, care va fi organizată anul viitor la Bucureşti. Reuniunea, care va fi un eveniment important în contextul adâncirii integrării europene, va avea nevoie de o organizare corespunzătoare şi de o bugetare care va fi cuprinsă într-o viitoare Hotărâre de Guvern. Aprobarea Memorandumului dă undă verde începerii demersurilor organizatorice aferente acestui eveniment.
2. MEMORANDUM cu tema: Autorizarea Ministerului Mediului şi Pădurilor de a achiziţiona servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin care, în condiţiile legii, numai cu aprobarea ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, în situaţii temeinic justificate, se pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare juridică, servicii care nu pot fi asigurate de către personalul de specialitate angajat în aceste entităţi. Această solicitare este determinată de numărul foarte mare de dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. De exemplu, sunt aproximativ 80.600 de dosare înregistrate în anii 2011, 2012 care au ca obiect taxa de poluare.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unui post vacant din Ministerul Administraţiei şi Internelor
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care se propune deblocarea postului vacant de decan la Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, post care va fi ocupat prin concurs, în condiţiile legii.
4. MEMORANDUM cu tema: Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Justiţiei cu tema: Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. În Memorandum sunt prezentate resursele necesare ce trebuie alocate în vederea punerii în aplicare a acestor Coduri. De asemenea, este trecută în vedere valoarea adăugată a noilor Coduri şi măsurile necesare pentru operaţionalizarea sistemului în contextul punerii în aplicare a noilor Coduri.
Memorandumul mai precizează că, în vederea pregătirii intrării în vigoare a noilor Coduri este necesară suplimentarea cu celeritate a bugetului Ministerului Justiţiei, în anul 2012, cu suma totală de 3.056.200 lei.
5. MEMORANDUM cu tema: Oferirea unui ajutor de 110 tone de seminţe de grâu, categoria certificată, de către Guvernul României, prin ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Guvernului Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA)
Guvernul a aprobat Memorandumul prin care România acordă un ajutor de 110 tone de seminţe de grâu, categoria certificată, Guvernului Republicii Moldova. Acest ajutor vine în urma unui an foarte secetos şi are în vedere evitarea compromiterii recoltei de grâu de anul viitor în Republica Moldova.
IV. NOTE
1. NOTĂ referitoare la publicarea versiunilor integrale ale foilor de parcurs pentru liberalizarea preţurilor la electricitate şi gazele naturale
2. NOTĂ referitoare la unele iniţiative legislative parlamentare asupra cărora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului
V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R-Marfă'' şi a mandatului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru implementarea acestuia
Guvernul a aprobat Informarea întocmită de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii privind strategia de privatizare a S.N. Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă S.A. În informare este prezentat stadiul în care se află pregătirile pentru privatizarea CFR Marfă S.A. Proiectul de Hotărîre de Guvern a fost întocmit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi se află în circuitul legal de avizare la celelalte ministere şi instituţii implicate. După rezolvarea tuturor eventualelor observaţii, proiectul va fi transmis spre avizare ultimei instituţii, respectiv Ministerului Justiţiei, în forma refăcută.
2. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Guvernul a aprobat Informarea realizată de Ministerul Administraţiei şi Internelor privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat. Dintre elementele cuprinse în Informare menţionăm: Guvernul a asigurat sediul Biroului Electoral Central, care a fost constituit, având în componenţă cinci judecători ai ÎCCJ, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, câte un reprezentant al partidelor parlamentare, precum şi un reprezentant al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale; bugetul alocat alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat este de 199.000 mii lei; prefecţii au finalizat constituirea Comisiei tehnice judeţene/a municipiului Bucureşti, precum şi a Grupului tehnic de lucru pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din circumscripţiile electorale.
Reperele principale imediat următoare ale programului calendaristic sunt: desemnarea judecătorilor în biroul electoral de circumscripţie până la data de 30 septembrie 2012 şi alegerea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia la 1 octombrie 2012, precum şi delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, cel mai târziu până la 9 octombrie 2012.
3. INFORMARE privind modul în care cumpărătorul Combinatului de la Câmpia Turzii şi-a respectat angajamentele asumate la privatizarea acestuia
Guvernul a primit Informarea întocmită de AVAS asupra situaţiei de la Combinatul de la Câmpia Turzii. Conform Informării, cumpărătorul, Mechel International Holdings AG, în perioada 2003-2007, a respectat toate clauzele cuprinse în contractul de privatizare. Din 2007 încoace, potrivit contractului, monitorizarea postprivatizare a încetat.
VI. RAPORT
1. RAPORT privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici pentru anul 2011
Guvernul a aprobat Sinteza Raportului privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici pe anul 2011, elaborat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Potrivit Raportului, în anul 2011, numărul total de funcţii publice a fost de 160.798 din care 17.009 funcţii publice de stat, 57.716 funcţii publice teritoriale şi 86.073 funcţii publice locale.
Din 2007 până în 2010 se poate constata o creştere constantă a numărului de funcţii publice, în special la nivelul administraţiei publice locale. Din punctul de vedere al categoriilor, în România sunt 273 de înalţi funcţionari publici şi 14.763 funcţii publice de conducere, restul fiind funcţii publice de execuţie.
De asemenea, în vederea continuării procesului de profesionalizare a corpului funcţionarilor publici, instituţia îşi propune creşterea numărului de participanţi la programele de formare profesională a funcţionarilor publici, în domeniile de interes pentru administraţia publică. Din perspectiva finanţării, pentru anul 2012 se aşteaptă ca efortul pentru atragerea de fonduri europene să rămână cel puţin constant, urmând să se ia toate măsurile necesare şi în ceea ce priveşte menţinerea şi atragerea de noi parteneri internaţionali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.