Ce s-a schimbat la pachetul de servicii medicale de baza?

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 13.05.2014 18:22 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Ministerul Sanataţii anunţa aprobarea pachetului de servicii medicale de baza şi a Contractului - cadru 2014 - 2015.

Executivul a aprobat proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale, de baza şi minimal, şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordarii asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 — 2015.
Prin acest proiect de act normativ,  se propune redefinirea pachetului minimal de servicii medicale şi pachetului de servicii de baza.

Pentru asigurarea sustenabilitaţii implementarii pachetelor de servicii medicale a crescut finanţarea pentru segmentul de asistenţa medicala primara şi ambulatoriul de specialitate pentru specialitaţile clinice şi paraclinice, astfel incat acestea sa furnizeze servicii medicale in regim ambulatoriu, la costuri reduse faţa de cele acordate in regim de spitalizare, concomitent cu degrevarea spitalelor prin reducerea internarilor.

Contractul-cadru va aduce modificari importante.

In primul rand, reducerea birocraţieiprin introducerea reglementarilor privind utilizarea biletelor de trimitere in format electronic, de la data implementarii acestora,   introducereafacturii electronice şi utilizarea dosarului electronic de sanatate al pacientului, de la data implementarii acestuia.

De asemenea, contractul introduce obligaţia, la nivelul furnizorilor — de a  nu  incasa sume de la pacienţi  pentru  serviciile medicale prevazute in pachetele de servicii.

In ceea ce priveşte asistenţa medicala primara, atat in pachetul minimal cat şi in pachetul de baza, in cazul supravegherii gravidei s-a introdus şi testarea pentru hepatita de etiologie virala cu virus B şi C, in plus faţa de testarea HIV.

De asemenea, in pachetul de baza au fost introduse consultaţii de monitorizare activa prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii imbolnavirilor privind: riscul cardiovascular inalt — HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2; astm bronşic; boala cronica respiratorie obstructiva; boala cronica de rinichi;

Importante de menţionat sunt consultaţiile preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic — fara semne de boala — finalizate prin completarea riscogramei pentru grupa de varsta şi sex corespunzatoare se va realiza astfel:

toate persoanele asimptomatice cu varsta intre 18 şi 39 ani — o data la 3 ani (pentru persoanele asimptomatice cu varsta intre 18 şi 39 de ani depistate cu risc inalt, consultaţiile preventive de evaluare se vor acorda anual) toate persoanele asimptomatice cu varsta > 40 ani — anual.

Pentru creşterea accesului asiguraţilor internaţi la medicamente şi creşterea eficienţei in utilizarea sumelor contractate de spitale cu casa de asigurari de sanatate,   fost creata posibilitatea ca medicii de familie şi medicii specialişti din specialitaţile clinice sa poata elibera pentru pacienţii internaţi cu boala cronica confirmata, prescripţie medicala pentru medicamentele şi materialele sanitare.

In ceea ce priveşte asistenţa medicala ambulatorie de specialitate, afost revizuita lista procedurilor diagnostice şi terapeutice, astfel incat pacientul sa beneficieze de o serie de investigaţii suplimentare, pentru care nu va mai fi nevoie internarea in spital.

Nu se mai regasesc in pachetul de baza serviciile de  homeopatie şi fitoterapie (aceste servicii  pot face obiectul asigurarilor private).

Pentru protecţia şi asigurarea accesului la servicii medicale in ambulatoriu pentru asiguraţi, a fost revizuita lista  investigaţiilor medicale paraclinice din pachetul de baza (au fost introduse o serie de investigaţii noi, precum ATPO, sodiu seric, potasiu seric, transferina, angiografie RMN/ segment, testosteron etc).

Noul contract-cadru prevede şi noi masuri la asisten'a medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de medicina dentara — au fost redefinite atat pachet minimal cat şi pachet de baza de servicii de medicina dentara.

In pachetul de servicii de baza se regasesc consultaţii, servicii profilactice, tratamente protetice şi ortodontice precum şi alte tratamente (inclusiv serviciile de medicina dentara de urgenţa).

In pachetul minimal se regasesc serviciile de medicina dentara de urgenţa.

Referitor la Asistenţa medicala spitaliceasca au fost evidenţiaţi factorii de care trebuie sa se ţina cont cumulativ in luarea deciziei de internare in regim de spitalizare continua şi au fost introduse criterii de internare specifice pentru spitalizarea de zi.

In vederea scaderii numarului de internari, au fost precizate afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate in regim de spitalizare de zi:  afecţiunile care vor fi prevazute in norme, afecţiuni pentru care se acorda servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotriţie, implant de cristalin, intrerupere de sarcina cu recomandare medicala, amniocenteza, biopsie de vilozitaţi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, afecţiuni care necesita administrare de medicamente pentru care este necesara aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul CNAS, HIV/ SIDA care necesita monitorizarea bolnavilor.

Pentru completarea finanţarii spitalelor, acestea pot contracta servicii de ingrijiri la domiciliu/ ingrijiri paliative la domiciliu, finanţate din fondul alocat pentru servicii de ingrijiri la domiciliu/ ingrijiri paliative la domiciliu;

Spitalele sunt obligate sa suporte pentru asiguraţii internaţi in regim de spitalizare continua şi in regim de spitalizare de zi toatecheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente.

La capitolul dispozitive medicale a fost revizuita lista dispozitivelor medicaleacordate in ambulatoriu, astfel: a fost introdus in lista dispozitivul necesar pentru copii pana la 18 ani cu mucoviscidoza (inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen), a fost introdus in lista dispozitivul pentru protezarea femeilor cu mastectomie totala, incepand cu anul 2015.

Contractul-cadru aduce şi prevederi noi pentru medicamente cu şi fara contribuţie personala in tratamentul ambulatoriu.

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fara contribuţie personala pentru sublistele A şi B — o prescripţie/ mai multe prescripţii lunar, cu maximum 7 medicamente (in prezent o singura prescripţie).

Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schema terapeutica stabila, medicii de specialitate din specialitaţile clinice pot prescrie medicamente pentru o perioada de pana la 90/ 91/ 92 de zile, perioada fiind stabilita de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei medicale.

Totodata, a fost majorata de la 3-5 zile la 3-7 zile perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele pentru afecţiunile acute.

Contractul prevede sancţionarea producatorilor de medicamente care nu asigura prezenţa medicamentelor pe piaţa conform prevederilor legale.

Pentru asigurarea accesului asiguraţilor la medicamente, a fost introdusa prescripţia fracţionata atat pentru numarul de medicamente cat şi pentru cantitaţile din fiecare medicament.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.