Ce-a mai aprobat guvernul pe 19 februarie?

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 19.02.2013 17:40 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative aprobate in şedinţa Guvernului României din 19 februarie 2013:
I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă privind timbrul de mediu.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii;
În prezent, Legea bugetului de stat pentru anul 2013 nu a intrat în vigoare, iar acest fapt conduce la necunoaşterea dimensiunii Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, respectiv a fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenţă medicală. Prin urmare, se impune prelungirea termenului prevăzut atât de Legea nr. 95/2006, cât şi de OUG nr. 91/2012 de la 1 martie 2013 până la data de 31 martie 2013 inclusiv. Mai precis, aceasta Ordonanţă de urgenţă permite ca personalul serviciilor de ambulanţă judeţene să beneficieze de tichete de masă, în conformitate cu prevederile legii, şi în luna martie.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
Actul normativ prevede transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi, din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz. Sunt menţinute ca structură sanitară proprie în subordinea Ministerului Transporturilor Spitalul Clinic CF nr.2 şi Spitalul Clinic CF nr.1, care au aprobate sau în desfăşurare proiecte cu finanţări europene, pentru a se evita pierderea finanţării acestor proiecte.
Ordonanţa de Urgenţă mai propune:
• Examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură de unităţile din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, a Ministerului Sănătăţii, precum şi de unităţile agreate de Ministerul Transporturilor
• Se menţin în mod obligatoriu actualele Comisii medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei din cadrul unităţilor sanitare din fosta reţea a transporturilor. Începând cu 1 ianuarie 2014, unităţile specializate, inclusiv cele din subordinea MS şi MT, vor desfăşura activitatea de examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor numai în urma obţinerii certificatului de agreare emis de MT
• Personalul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se preia de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau de către celelalte case de asigurări de sănătate, conform opţiunii acestuia, exprimată în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă. Personalul preluat îşi va păstra toate drepturile şi obligaţiile, în condiţiile legii
Asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului devin asiguraţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau ai altor case de asigurări de sănătate, pe baza opţiunii asiguraţilor, exprimată în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă.
II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete
Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care România se aliniază la legislaţia europeană în ceea ce priveşte nivelul accizei specifice care este exprimată în echivalent euro/1000 de ţigarete şi se determină anual pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale.
Nivelul accizei specifice aferent perioadei 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, este de 56,71 euro/1000 ţigarete.
2. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental ''Memorialul Holocaustului'' în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”
Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care bunurile primite cu titlu de donaţie de către Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului ”Elie Wiesel” sunt trecute în domeniul public al statului şi în administrarea acestei instituţii publice.
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care se modifică structura bugetului alocat recensământului populaţiei şi al locuinţelor pentru Institutul Naţional de Statistică, pe categorii de cheltuieli şi articole bugetare, pentru anul 2013. Subliniem că, prin această Hotărâre nu se majorează totalul bugetului alocat recensământului populaţiei şi al locuinţelor.
5. HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române-Filiala Iaşi, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
6. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006.
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
7. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte în domeniul mediului şi schimbărilor climatice
Guvernul a aprobat această Hotărâre. Conform actului normativ, MMSC îndeplineşte rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, inspecţie şi control în domeniile sale de activitate şi realizează politicile, strategiile şi reglementările specifice în cadrul politicii generale a Guvernului.
Potrivit programului de guvernare, MMSC va avea unele direcţii prioritare, dintre care menţionăm:
• Realizarea investiţiilor din domeniul protecţiei mediului, în producerea energiei pe soluţii clasice şi nucleare;
• Continuarea internalizării costurilor de mediu în preţul energiei;
• Intensificarea utilizării mecanismelor flexibile prevăzute în Protocolul de la Kyoto;
• Promovarea tehnologiilor curate, a tehnologiilor de captare şi de depozitare a CO2 din gazele de ardere a cărbunelui etc.
Potrivit Hotărârii, un domeniu prioritar al MMSC devin schimbările climatice.
8. HOTĂRÂRE privind declasificarea articolului 1 alin.(1) şi articolului 4 din HG nr.S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii Ministerului Apărării Naţionale
Guvernul a adoptat această Hotărâre în vederea constituirii apărării într-un proces aflat pe rolul Curţii de Apel Ploieşti, în care Ministerul Apărării Naţionale se află în calitate de recurent pârât, iar documentele pe care le invocă în apărarea sa se află sub incidenţa acestei clasificări.
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Identificarea soluţiei optime pentru continuarea funcţionării unităţii sanitare, în condiţii propice acordării serviciilor medicale de profil, ca urmare a obligaţiei de restituire în natură prin ieşirea din indiviziune a cotei de 1/3 din Pavilionul II – pavilion principal al Sanatoriului de Nevroze Predeal, pronunţată în baza Deciziei nr. 2778/06.05.2010 a Secţiei Civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în baza Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Guvernul a adoptat acest Memorandum prin care este prezentată situaţia Sanatoriului de Nevroze Predeal, unde o parte a pavilionului central a fost restituită foştilor proprietari printr-o hotărâre judecătorescă definitivă şi irevocabilă. Prin Memorandum se solicită acceptul ca Ministerul Sănătăţii să obţină mandatul de negociere cu proprietarii moştenitori şi identificarea mijloacelor financiare necesare în acest scop.
2. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului de regionalizare-descentralizare în România
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Bogdan Tohăneanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale ”Loteria Română” S.A.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
IV. NOTE
1. NOTĂ cu privire la punctele de vedere ale ministerelor/instituţiilor iniţiatoare asupra unor proiecte de legi aflate în procedură parlamentară la data de 18 decembrie 2012.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.